Inaktiv

Vi søker en erfaren og engasjert psykolog/psykologspesialist

Arbeidsgiver
Signo Kompetansesenter - Rådgivningsavdelingen
Stillingstittel
Psykolog
Sted
Andebu
Frist
20.05.2018
Varighet
Vikariat

Vi søker en erfaren og engasjert psykolog/psykologspesialist.

Ved Signo kompetansesenter i Andebu har vi et ledig vikariat i forbindelse med svangerskapspermisjon.
Vi søker en erfaren og engasjert psykolog i 100% stilling. Tiltredelse snarest etter 1.august. Varighet til 01.05.19, med mulighet for forlengelse.

Målgruppene til Signo skole- og kompetansesenter er personer med hørselshemning i kombinasjon med andre funksjonshemninger, og personer med døvblindhet. Stillingen er primært knyttet til rådgivningsavdelingen, som blant annet gir konsultative tjenester til skoler og kommuner i hele Norge vedrørende opplæring av barn og unge i målgruppene. En liten del av stillingen er også knyttet til Signos grunn- og videregående skole i Andebu, og består primært av
veiledning av personale og forebyggende arbeid.

Rådgivningsavdelingen er tverrfaglig sammensatt, og består for tiden av nevropsykolog, pedagoger og helse- og omsorgsarbeidere. Avdelingen er inndelt i tre team. To team jobber med støttetjenester til personer med henholdsvis medfødt og ervervet døvblindhet, og ett team gir individbaserte systemrettere tjenester til opplæringssektoren i kommuner og fylkeskommuner. Psykologene har arbeidsoppgaver knyttet til alle teamene.


 Arbeidsoppgaver
 • Kognitiv/ nevropsykologisk utredning av brukere i målgruppen; selvstendig og i samarbeid med lokal habiliteringstjeneste/ PPT og spesialisthelsetjenesten (HABU og BUP)
 • Veiledning til nettverk rundt brukere i målgruppa knyttet til tilrettelegging i skole, bolig og andre aktuelle arenaer
 • Kompetanseutvikling, undervisning og rådgivning ovenfor interne og eksterne samarbeidsparter
 • Drøfting og samarbeid med kollegaer
 • Veiledning i sammensatte brukersaker
 • Det følger reisevirksomhet med jobben 
Kvalifikasjoner
 • Utdannet psykolog med offentlig godkjenning
 • Gjerne spesialist i nevropsykologi eller habilitering.
 • Arbeidserfaring fra for eksempel habilitering, barne- og ungdomspykiatri, PPT eller annen relevant virksomhet
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid
 • Erfaring med målgruppen eller tilsvarende grupper med sammensatte behov
 • Erfaring med veiledning knyttet til utfordrende atferd
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne
Egenskaper
 • Selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til refleksjon og veiledning
 • Løsningsorientert og fleksibel 
 Vi tilbyr
 • 1 års vikariat
 • Stillingsbrøk: 100%
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • En unik mulighet til å jobbe med lavfrekvente målgrupper, som gir overførbar kompetanse til andre arenaer
 • Tegnspråkopplæring
 • Et godt arbeidsmiljø preget av engasjerte medarbeidere og godt humør med romslighet og ivaretakelse av hverandre
 • Mulighet til i stor grad å forme egen arbeidshverdag
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Samarbeid med andre spesialinstanser innenfor samme og tilsvarende fagfelt
 
Søknad med cv, vitnemål og attester legger du inn og registrerer via linken i denne annonsen ("Søk på stillingen"). Du sendes da til vår stillingsportal hvor det er svært viktig at alle data legges inn sammen med søknadstekst, herunder arbeidshistorikk og utdanning. Dokumentasjon skal også scannes og lastes opp. 
?Ved eventuelt intervju bes kandidater i tillegg om å medbringe originale attester og vitnemål. 
 
Spørsmål om stillingen kan rettes til leder for rådgivningsavdelingen Helene Matre Berge på e-post helene.matre.berge@signo.no eller på telefon: 33 43 86 02 eller 91 82 56 37
 
Tegnspråklige oppfordres til å søke.
 

 
 
 
 

Om arbeidsgiveren

Signo skole- og kompetansesenter ligger i Andebu i Vestfold. Senteret eies av Signo som er en ideell diakonal stiftelse. Signo består av syv virksomheter med til sammen rundt 1200 ansatte. Signo gir tjenester til døve/hørselshemmede og døvblinde.

Signo skole- og kompetansesenter gir landsdekkende tjenester i henhold til avtale med Utdanningsdirektoratet, og regionale tjenester på Sør- og Østlandet i henhold til avtale med Helse Nord. Tjenestetilbudet i Signo skole- og kompetansesenter omfatter opplæring på hel- og deltidsbasis, ekstern rådgivning og veiledning, voksenopplæring, kurs for foreldre og fagfolk, tegnspråkopplæring og FoU-arbeid.

Nettverk
Facebook
Tiltredelse
Snarlig/etter 1. aug.
Sektor
Privat
Sted
Molandveien 36
3158 Andebu
Bransje
Barn, skole og undervisning
Helse og omsorg

Rapporter annonse

FINN-kode: 119318977

Sist endret: 22. mai 2018 00:34

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Helene Matre Berge
Stillingstittel
Fagsjef
Telefon
918 25 637
Kontaktperson
Erik Andrè Kristoffersen
Stillingstittel
HR-konsulent
Telefon
480 99 699
Følg firma
15 følger dette firmaet

Molandveien 36, 3158 Andebu

Rapporter annonse

FINN-kode: 119318977

Sist endret: 22. mai 2018 00:34