Utløpt

Rådgiver - engasjement t. o. m. 31. 12. 2018 i Kulturminneavdelingen/seksjon for fartøy og tekniske kulturminner

Arbeidsgiver
Riksantikvaren - Kulturminneavdelingen / Seksjon for fartøy og tekniske kulturminner
Stillingstittel
Rådgiver - engasjement tom 31.12.18
Sted
Oslo
Frist
Frist utløpt
Varighet
Engasjement
Riksantikvaren (RA) skal sikre kulturminner, kulturmiljøer og landskap som viktige kunnskaps-, opplevelses og bruksverdier til beste for dagens og morgendagens mennesker. Som direktorat er Riksantikvaren Klima- og miljødepartementets rådgivende og utøvende faginstans for forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer. Det er for tiden om lag 150 ansatte hos Riksantikvaren.

Stortinget har vedtatt en liste med 15 tekniske og industrielle anlegg som utgjør bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner. De 15 anleggene er vurdert til å ha nasjonal verdi som representanter for vår nasjonale industrihistorie, med betydning for utviklingen av det moderne Norge. Riksantikvaren ser det som nødvendig at alle anleggene sikres for fremtiden gjennom det samme formelle vernet - fredning. En fredning vil, i tillegg til å sikre kulturminneverdiene, styrke verdien av innsatsen og investeringene som er gjort av både eiere, forvaltere og Riksantikvaren.

De 15 industrielle anleggene i bevaringsprogrammet er svært ulike, både i type og omfang. I tillegg til bygninger og produksjonslinjer med maskineri, transport og øvrig infrastruktur, har flere av anleggene også boliger og skoler, samt rekreasjons- og grøntområder. Anleggene forteller spennende historier om arbeiderne, ingeniører, industriherrer og gründere, samtidig som de også forteller viktige historier om utnyttelse av landets naturressurser. Mange av industrianleggene i bevaringsprogrammet er åpne for publikum og har en viktig funksjon som museer og for kulturturismen lokalt og regionalt. Et viktig mål er derfor at fredningen skal sikre fortsatt vern gjennom bruk. .

Arbeidsoppgaver

 • Fredning av og presisering av fredning for tekniske og industrielle anlegg som inngår i Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle anlegg
 • Samarbeid med eierne av de prioriterte tekniske anleggene, andre statlige etater, regionalforvaltningen, interesseorganisasjoner, berørte enkeltpersoner m.fl

Kvalifikasjoner

 • Det kreves høyere utdanning på masternivå innenfor ett av Riksantikvarens faglige ansvarsområder
 • Kompetanse innen arbeidsfeltet vektlegges spesielt.
 • Erfaring fra kulturminneforvaltning og/eller annen relevant fagbakgrunn vil bli vektlagt.

Utdanning

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Språk

 • Norsk

Egenskaper

 • Utadvendt medarbeider som arbeider effektivt med høy faglig kvalitet.
 • Fungere godt både selvstendig og i samarbeid med andre.
 • Trives med høyt aktivitetsnivå og fungere godt i en presset arbeidshverdag.
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne.

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Et godt og inspirerende fag- og arbeidsmiljø.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • God arbeidstidsordning (fleksitid, sommertid)
 • Medlemskap og pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse.
 • Stillingen lønnes som rådgiver i henhold til Statens lønnsregulativ og Riksantikvarens lønnspolitikk.
 • Engasjement tom 31.12.2018, med mulighet for forlengelse.

  ANDRE OPPLYSNINGER:

 • Riksantikvaren er en IA-bedrift og som en IA-bedrift legger Riksantikvaren vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.
 • Staten er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentligjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.
 • Noe reisevirksomhet må påregnes.
Søknad merkes
5/2018
Sektor
Offentlig
Sted
Dronningensgate 13,
0034 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Rådgivning

Rapportér annonse

FINN-kode
117296367
Sist endret
17. apr 2018 12:40

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Mari Søbstad Amundsen
Stillingstittel
Seksjonssjef
Telefon
920 59 571
Følg firma
150 følger dette firmaet

Dronningensgate 13, 0034 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapportér annonse

FINN-kode
117296367
Sist endret
17. apr 2018 12:40