Utløpt

På vei for et bedre samfunn

Arbeidsgiver
Statens vegvesen
Stillingstittel
Statens vegvesen starter opp et nytt Traineeprogram
Frist
14.03.2018
Ansettelsesform
Fast
Statens vegvesen skal ansette seks nyutdannede kandidater til sitt traineeprogram. Oppstart av programmet er 27. august 2018.

Mål for traineeprogrammet
Gjennom programmet ønsker vi å utvikle nyutdannede medarbeidere til å møte framtidige utfordringer i vår sektor slik at de får en helhetlig forståelse av Statens Vegvesens samfunnsansvar og hovedoppgaver. Vi gir våre traineer rolleforståelse og samhandlingskompetanse i møte med eksterne aktører som er et høyt faglig nivå innen vår kjernevirksomhet, særlig innrettet mot digitalisering, klima og miljø.                                                                   


Målgruppe
Vår målgruppe er kandidater med mastergrad og 0-2 års erfaring i fag relatert til Statens vegvesen og framtidige utfordringer eksempelvis innen ITS, digitalisering, IKT driftsutvikling, vedlikeholdsstyring, modellbasert prosjektering, klima, miljø, byutredninger, og byvekstavtaler. 


Vi tilbyr deg

  • en unik mulighet til å få en enhetlig forståelse for samferdsel og Statens vegvesen sin rolle og kjernevirksomhet
  • traineestilling hos landets største byggherre innen planlegging, bygging og vedlikehold av riks- og fylkesveger i Norge, som også har ansvaret for tilsyn med kjøretøy og trafikanter
  • muligheten til å delta i og påvirke utviklingen av infrastruktur for vegtransport i Norge gjennom rolleforståelse og samhandlingskompetanse
  • personlig  og faglig utvikling blant de beste innen faget både nasjonalt og internasjonalt
  • fast jobb i tillegg til deltakelse i traineeprogrammet i 20 mnd.


Individuell utvikling
I samråd med din leder utarbeider du en individuell handlingsplan. Denne planen er grunnlaget for din personlige utvikling i traineeperioden.


Mentor og fagfadder
Du vil få en egen mentor i ledergruppen som du vil treffe gjennom hele programmet. Fagfadder vil følge deg opp og støtte deg i hverdagen.
 

Gjennomføring
Programmet er en kombinasjon av tilrettelagt praksis og teori der du jobber i et prosjekt/fagmiljø. Det er lagt opp til individuell opplæring og kunnskapsdeling ved at du deltar på korte fellessamlinger og digitale arenaer gjennom hele programmet. Slik vi du få god kjennskap til Statens vegvesen sine oppgaver, satsingsområder og utfordringer.

Generell informasjon

Et godt sted å jobbe

Vi har et godt arbeidsmiljø, fagkompetanse i verdensklasse, et ryddig avtaleverk, gode utviklingsmuligheter og vi vil at du skal kunne kombinere jobb og fritid på en god måte. Vi tilbyr lønn i henhold til vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, der våre ansatte skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.
 

Kontaktperson: Charlotte Aspestrand, mob.nr. 90762448


Les mer og søk på Traineeprogrammet via vår jobbportal www.vegvesen.no/jobb - innen 14. mars 2018.

Om arbeidsgiveren

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og

setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med ca. 7500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Vi er inne i en periode med flere spennende endringsprosesser, noe som vil påvirke både struktur og oppgavesammensetning.

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
6
Sted
Brynsengfaret 6A, 0667 Oslo
Bransje
Bygg og anlegg
Stillingsfunksjon
Ingeniør
Følg firma
477 følger dette firmaet

Brynsengfaret 6A, 0667 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 114199022
Sist endret 10. mar. 2018 10:11

Rapporter annonse