Utløpt

I Gruppe for energi- og miljøøkonomi er vi ute etter en forsker, eventuelt forskerrekrutt, til forskningsfeltene nasjonal og global klimapolitikk og scenarioanalyser av sammenhenger mellom økonomi, politikk, utslipp og klima

Arbeidsgiver
Statistisk sentralbyrå - Forskningsavdelingen
Stillingstittel
Forsker, ev. forskerrekrutt (førstekonsulent/rådgiver) til Forskningsavdelingen
Sted
Oslo
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast
Bli kjent med Statistisk sentralbyrå
I Forskningsavdelingen, Gruppe for energi- og miljøøkonomi, er det ledig stilling som forsker, ev. forskerrekrutt, med spesialisering på de utlyste fagområdene.

Gruppe for energi- og miljøøkonomi består av 11 faste medarbeidere av i alt om lag 70 i forskningsavdelingen. Gruppas forskningsfelt er anvendt, empirisk forsking på energi-, miljø- og klimaøkonomi. Vi benytter ulike metodiske tilnærminger, derunder modeller av norsk og global økonomi, energimarkedsmodeller, økonometri, verdsettingsstudier og anvendt teori.

I tillegg til aktivt internasjonalt forskningssamarbeid og publisering, er det et mål for Statistisk sentralbyrå å spre forskningsbasert kunnskap om energi-, miljø- og klimaøkonomiske problemstillinger som er aktuelle og relevante for forvaltning, næringsliv og øvrig samfunnsliv.

Stillingen skal primært dekke forsknings- og analysearbeid med numeriske nasjonale og globale likevektsmodeller. Det er en fordel med erfaring med numeriske modeller og relevant programmeringskompetanse, gjerne i GAMS, ev. MPSGE.

Vi ber om at alle søkere skanner inn relevante dokumenter. SSB utfører dokumentkontroll.

Arbeidsoppgaver

 • Levere anvendt, empirisk forskning på høyt internasjonalt nivå innenfor energi- og miljøøkonomi
 • Simulere, videreutvikle og analysere generelle likevektsmodeller
 • Levere punktlig og med høy kvalitet på forskningskontrakter og analyseoppdrag
 • Bidra til utvikling av forskningsmiljøet i avdelingen, herunder til utforming av nye forskningsprosjekter, søknader om finansiering og internasjonal og nasjonal nettverksbygging
 • Bidra til utvikling og kvalitetssikring av SSBs data gjennom tilbakemelding på modellenes statistiske tallgrunnlag og analysesamarbeid med relevante statistikkeksperter

Kvalifikasjoner

 • For søknad på stilling som forsker vil det legges stor vekt på kvaliteten og relevansen til doktorgradsavhandling og internasjonale publiseringer (avhandling må normalt være levert før tiltredelse)
 • For søknad på stilling som forskerrekrutt legges det vekt på kvaliteten og relevansen til hovedfag/mastergrad (må normalt være oppnådd før tiltredelse)
 • Høy kompetanse i modellprogrammering, fortrinnsvis kjennskap til GAMS/MPSGE
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk kreves
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk er ønskelig

Utdanning

 • Høyskole / Universitet, Doktorgrad
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
 • Samfunnsøkonomi

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Egenskaper

 • Meget gode analytiske evner
 • Selvstendighet
 • Målrettethet
 • Gode gjennomføringsevner, punktlighet, ansvarsforståelse
 • Like å jobbe i team
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Lønn ved tilsetting som førstekonsulent/rådgiver (kode 1408/1434) fra kr 436 900 til kr 558 500 etter kvalifikasjoner.
 • Lønn ved tilsetting som forsker (kode 1109, 1110 eller 1183) fra kr 508 800 til kr 704 800 etter kvalifikasjoner.
 • Høyere avlønning kan vurderes avhengig av kvalifikasjoner.
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning
 • Lyse og trivelige lokaler i Oslo
 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø
 • I SSB ønsker vi mangfold blant våre medarbeidere. For å få dette til oppfordrer vi blant annet personer med innvandrerbakgrunn til å søke. Som IA-virksomhet legger vi forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Om arbeidsgiveren

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Vi har rundt 900 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger.SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt. Forskningen i Statistisk sentralbyrå skal bidra til ny kunnskap om økonomisk atferd og økonomiske virkninger av bl.a. politiske tiltak. Kunnskapen skal bidra til forskersamfunnet, til en kvalitativt bedre statistikk, og den skal gi analyseverktøy og resultater til bruk for offentlige organer og allmennheten.


Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.

Søknad merkes
18/116
Sektor
Offentlig
Sted
Akersveien 26,
0177 Oslo
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Forskning/Stipendiat,
Analyse

Nøkkelord

Energi, Miljø, Forskning, Statistikk, Samfunnsøkonomi

Rapporter annonse

FINN-kode
113114514
Sist endret
31. jan 2018 14:48

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Taran Fæhn
Stillingstittel
Forskningsleder
Telefon
958 67 999
Følg firma
578 følger dette firmaet

Akersveien 26, 0177 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapporter annonse

FINN-kode
113114514
Sist endret
31. jan 2018 14:48