Utløpt

Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i vernepleie

Arbeidsgiver
Høgskolen i Innlandet
Stillingstittel
Førstelektor/førsteamanuensis/høgskolelektor i vernepleie
Frist
15.02.2018
Ansettelsesform
Fast

Det er ledig inntil tre stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved Institutt for sosialfag og veiledning, studiested Lillehammer. Institutt for sosialfag og veiledning tilbyr tre bachelorstudier: BA barnevern, BA sosialt arbeid og BA vernepleie, og to masterstudier: Master i sosialfaglig arbeid med barn og unge, og Master i karriereveiledning. I tillegg tilbys en rekke enkeltemner, årsstudier og etter- og videreutdanninger innenfor sosialfag og veiledning. Forskningen ved instituttet er rettet mot sosialfaglige temaer knyttet til barn og unge, organisering og styring av velferdstjenester, velferdsinnovasjon, brukermedvirkning, karriereveiledning, relasjoner og kommunikasjon i møte mellom profesjonsutøver og bruker. Instituttet har 56 medarbeidere.

Om stillingen
Stillingene er faste og utgjør 100 %. Arbeidsoppgavene vil primært være tilknyttet bachelorstudiet i vernepleie. Vernepleierutdanningen ved Høgskolen i Innlandet har fokus på brukermedvirkning, mestring og deltakelse i eget liv. I utdanningen vektlegges derfor å utdanne faglig reflekterte, relasjons- og handlingskompetente vernepleiere. Fagmiljøet ved vernepleierstudiet har blant annet ansvar for videreutdanningen Relasjonskompetanse og anvendt atferdsanalyse .

Arbeidsoppgaver

 • Forelesninger, veiledning, seminarledelse og sensur
 • Oppfølging i forbindelse med studentenes praksisstudier
 • Deltakelse i utvikling av studiet og ivaretakelse av fagansvar på enkeltemner ved bachelor i vernepleie
 • Det forventes at den som tilsettes både deltar i og tar initiativ til forskning/utvikling innen vernepleierfaglige-relevante områder.

Kvalifikasjoner
Det kreves høyere utdanning på minimum master- eller hovedfagsnivå innen vernepleierfaglige-relevante områder. For minst en av stillingene kreves utdanning som vernepleier. En av stillingene ønskes primært besatt av kvalifiserte kandidater med førstekompetanse. Ved vurdering av søkerne vil vitenskapelige kvalifikasjoner, erfaring med utadrettet virksomhet/erfaring fra vernepleiefaglig arbeid og undervisning, fortrinnsvis innen høyere utdanning, og erfaring fra FoU-arbeid bli vektlagt. Formelle krav for tilsetting er:

 • Førsteamanuensis; doktorgrad (førstekompetanse).
 • Førstelektor; dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling (førstekompetanse).
 • Høgskolelektor; høyeregrads-eksamen fra universitet, høgskole eller tilsvarende, samt relevant yrkespraksis og/eller relevante FoU-arbeider ut over mastergrads- eller hovedfagsnivå.

I tillegg kreves det praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse, må forplikte seg til å gjennomføre kurs i høgskolepedagogikk etter nærmere avtale med høgskolen. Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Det stilles krav til god skriftlig og muntlig kommunikasjon på norsk og engelsk, og god kompetanse på digitale verktøy.

Personlig kompetanse
Vi søker medarbeidere som er faglig interessert, som har interesse for undervisning og forskning innenfor fagområdet generelt og som ønsker å bidra til å videreutvikle studiet og fagmiljøet. Vi søker medarbeidere som kan omgås studenter og kolleger på en god måte og som vil fungere utfyllende i et fagmiljø i utvikling. Evne og motivasjon til å drive frem FoU-arbeid, både alene og i samarbeid med andre, er viktig. Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Om søknaden
Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV (dersom du har undervisningserfaring, pedagogisk formalkompetanse eller publikasjoner, skal dette fremgå). Søknad og CV sendes elektronisk via lenke i annonsen ("Søk stillingen").
 • Eventuell publikasjonsliste
 • Inntil 8 faglige arbeider.

Aktuelle kandidater vil bli invitert til intervju og prøveforelesning.

Høgskolen tilbyr?

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljæ.
 • Tilrettelegging for faglig utvikling
 • Gode velferdsordninger
 • Stillingen innplasseres og lønnes etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode, 1011 førsteamanuensis, 1198 førstelektor eller 1008 høgskolelektor etter kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som bl.a. gir gode pensjons- og forsikringsordninger.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HiNN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Kandidater med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkere anmoder om at dette ikke gjøres. Anmodning om unntak fra offentlighet må grunngis. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Kontaktperson:

Studieleder Kristin Gardli, telefon +47 61 28 83 62, e-post kristin.gardli@inn.no

Instituttleder Grethe Netland, telefon +47 94 79 58 36, e-post grethe.netland@inn.no

Om arbeidsgiveren

Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.
Høgskolen i Innlandet har over 13 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
3
Sted
Gudbrandsdalsvegen 350, 2624 Lillehammer
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Omsorg og sosialt arbeid,
Undervisning og pedagogikk,
Undervisning og pedagogikk / Professor/Førsteamanuensis
Følg firma
134 følger dette firmaet

Gudbrandsdalsvegen 350, 2624 Lillehammer

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 112679340
Sist endret 23. jan. 2018 00:00

Rapporter annonse