Utløpt

Restaureringstekniker, steinhugger (2 stillinger)

Arbeidsgiver
Universitetet i Stavanger
Stillingstittel
Restaureringstekniker, steinhugger
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast

Universitetet i Stavanger har ledig to eksternt finansierte stillinger for steinhugger med bakgrunn i stein og murhåndverk for bygning, ved Arkeologisk museum, Avdeling for konservering. Snarlig tiltredelse er ønskelig.

 

Avdelingen har i dag 16 ansatte fordelt på "Arkeologisk konservering og naturvitenskapelige laboratorietjenester", "Steinkonservering og bygningsrestaurering" og "Malerikonservering og bygningsundersøkelser". Det er primært innenfor området "Steinkonservering og bygningsrestaurering" vi trenger å styrke bemanningen med to steinhuggere med benevnelsen restaureringstekniker.

 

Den som ansettes vil ha sine arbeidsoppgaver tilknyttet museets oppdrag "Domkirken 2025-steinkonservering" som steinkonserveringsteamet i avdelingen utfører med Stavanger kommune som oppdragsgiver. Steinhuggerkompetanse kombinert med erfaring fra bygningsvern og restaureringsprosjekter vil bli særlig høyt prioritert.


Stillingene er oppdragsfinansiert, og grunnlaget for stillingene kan falle bort ved opphør av finansiering eller hvis behovet for restaureringsteknikere/steinhuggere bortfaller.

 

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Inngå i museets steinkonserveringsteam med restaurering av middelalderbygning, i oppdrag som primært omhandler ornamenter, profiler og skulpturer i kleberstein. Konsulentvirksomhet vedrørende bygningen som helhet, inkludert utprøving av overflatebehandling, smiing og metallarbeid kan også forekomme
 • Tilstandsvurdering, dokumentasjon, reparasjon, evt. de- og remontering av bygningsdeler i kleberstein
 • Kopiering av klebersteinsprofiler, ornamenter og skulpturer, og tradisjonell, manuell steinhugging og kopiering i verksted

Den som ansettes må ha følgende kvalifikasjoner:

 • faglært steinhugger med erfaring fra restaureringsprosjekter, fortrinnsvis med formalkompetanse på bachelornivå eller tilsvarende
 • forståelse for og kompetanse til å dokumentere steinbygningens tilstand før, under og etter inngrep
 • gode samarbeidsevner og erfaring med teamarbeid

Videre vil det bli lagt vekt på at søker:

 • har kunnskap om, og forståelse for, norsk kulturminnelovgiving og de antikvariske retningslinjene som gjelder ved restaurering av automatisk fredete kulturminner
 • har erfaring med smiing og/eller gipsmaking
 • har god arbeidskapasitet, interesse for og evne til å jobbe på stillas høyt over bakkenivå
 • er pliktoppfyllende og ansvarlig i forhold til arbeidsmål, med respekt for HMS-krav på byggeplass og i UiS
 • har gode kommunikasjonsevner og høyt refleksjonsnivå, slik at man åpent kan argumentere for sitt eget syn og diskutere løsninger innad i teamet, og deretter være lojal mot de løsningene som velges, enten man blir enige, eller fagansvarlig teamleder og/eller prosektleder treffer avgjørelsen
 • har god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk, et annet nordisk språk, eller på engelsk. Norsk er arbeidsspråket på byggeplassen og gode norskkunnskaper bør oppnås innen en rimelig periode dersom det ikke foreligger på ansettelsestidspunktet.

Vi tilbyr:

 • Interessant og faglig utfordrende restaureringsarbeid i et kompetent steinkonserveringsteam
 • Ansettelse i dedikert og bredt faglig sammensatt konserveringsavdeling
 • Jobb-hjem-jobb
 • Trim i arbeidstiden

Stillingsbeskrivelsen gir informasjon om organisatorisk plassering, ansvarsområde og arbeidsoppgaver.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Inger Marie Egenberg, tlf +47 51832689/91155423, epost inger.m.egenberg@uis.no eller prosjektkoordinator Sólveig Jónsdóttir +47 92301598, epost solveig.jonsdottir@uis.no. Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til Janne V. Endresen, tlf. 51831216, epost janne.v.endresen@uis.no.

Avhengig av kvalifikasjoner lønnes stillingen etter statens lønnsregulativ, l.pl 90.301, kode 1085 avdelingsingeniør, kr 416 600-517 700 bto pr år, alternativt i kode 1083 ingeniør, kr 404 000-474 700 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.

Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens Pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter. Medlemmer kan søke boliglån til gunstige vilkår.

Søknad registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Vitnemål, attester og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Stillingsbeskrivelse

1. Organisatorisk plassering

 • Stillingsinnehaver er ansatt ved Universitetet i Stavanger. For tiden er stillingene organisatorisk plassert ved Arkeologisk museum, Avdeling Konservering.
 • Avdelingsleder er nærmeste overordnet for stillingsinnehaverne.

2. Ansvarsområde

 • Inngå som steinhugger i steinkonserveringsteamet i oppdraget "Domkirken2025 - Steinkonservering" med Stavanger kommune, Stavanger Eiendom som oppdragsgiver. Teamet er bredt sammensatt med forsker og konserveringskompetanse i tillegg til håndverkskompetanse relatert til tradisjonelt stein-, mur og metallarbeid.

3. Arbeidsoppgaver

 • Bidra ved gjennomføring av oppdraget "Domkirken2025 - Steinkonservering" sammen med det øvrige steinkonserveringsteamet i Avdeling for konservering.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen.

 

Om arbeidsgiveren

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.600 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt - vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


 


Arkeologisk museum er en tverrfaglig institusjon med oppgaver innenfor forskning, formidling, fornminnevern, konservering samt dokumentasjon og samling. 


Museet har et vitenskapelig personale med forskere innenfor arkeologi, konservering, ulike naturfag og nyere tids kulturhistorie. Det museumsfaglige personalet dekker flere felter innenfor konservering, naturvitenskapelige laboratorier, fototjenester, arkiv og vitenskapelige samlinger, forvaltningsoppgaver i henhold til Lov om kulturminner, utstillingsproduksjon, grafisk formgivning, skoletjeneste, publikumstilbud og utleievirksomhet. Museet driver et forlag med to serier som er poenggivende i CRIStin.


Museet har i dag 75 fast ansatte fordelt på fire fagavdelinger og en administrasjon.


 

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Peder Klows gate 30A,
4036 Stavanger
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Dokumentasjon,
Håndverker,
Annet

Rapportér annonse

FINN-kode
112365459
Sist endret
18. jan 2018 10:42
Følg firma
399 følger dette firmaet

Peder Klows gate 30A, 4036 Stavanger

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapportér annonse

FINN-kode
112365459
Sist endret
18. jan 2018 10:42