Utløpt

Stolt og handlekraftig vernepleier/sykepleier søkes

Arbeidsgiver
Drammen kommune - Tilrettelagte tjenester
Stillingstittel
Stolt og handlekraftig vernepleier/sykepleier søkes
Sted
Drammen
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast
Helse- og omsorgstjenestene skal bidra til at bystrategiens mål om at "Drammen skal være en trygg, inkluderende og helsefremmende by der den enkelte opplever mestring, kan leve og bo selvstendig og klare seg selv" nås. For å lykkes med å nå målene er det utviklet strategier for tjenesteutvikling som skal gjenspeile vårt fokus i alt arbeid. Fokuset vårt er at brukerne skal være sjef i eget liv, ha en trygg og aktiv hverdag og få hjelp når de trenger. I tillegg skal vi sikre at den enkelte bruker opplever mestring og kan leve og bo selvstendig.

Tilrettelagte tjenester gir tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne, i hovedsak til utviklingshemmede over 18 år. Virksomheten har 10 bofellesskap, 2 arbeidssenter/aktivitetssenter, 1 avlastningsenhet og 1 ambulant team. Vi er under utvikling av nytt bedriftssenter - hvor vi retter økt fokus på arbeid.

Avdeling Røyselia/Sølfast søker 1 vernepleier/sykepleier som ønsker å være med å styrke kompetansen i virksomheten samt være med å bidra til tjenesteutvikling med fokus på styrket brukerrolle gjennom hverdagsmestring, velferdsteknologi og tjenestekvalitet.

Stillingen går i en todelt turnus med dag- og kveldsvakter, samt arbeid hver 3. helg. Det vil være mulighet for langvakter.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

For å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, oppfordrer vi personer med innvandrerbakgrunn til å søke.


For ansettelse i stillinger/oppdrag hvor man yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges før tilsetting i stillingen/oppdraget, jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling/oppdrag, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

Arbeidsoppgaver

. Sørge for at tjenestetilbudet ytes på bakgrunn av relevant teoretisk grunnlag i tråd med lovverk, samt kommunale retningslinjer og rammer.
. Delta aktivt i arbeidet med målrettet miljøarbeid, planlegging, utvikling og gjennomføring av tiltak med utgangspunkt i brukerens ressurser.
. Medvirke til utarbeidelse av vedtak etter Helse- og omsorgstjenestelovens Kap. 9
. Oppfølgingsansvar for brukers psykiske og fysiske helse. Herunder koordinering av og med eksterne samarbeidspartnere
. Medikamenthåndtering
. Delta i direkte bistand hos bruker og være en god rollemodell i utøvelse av målrettet miljøarbeid ved tjenestestedet.
. Være lojal mot tiltak og vedtak slik de er fattet og ha ambisjoner for tjenestestedets utvikling.
. Være en pådriver for faglig utvikling sammen med fagansvarlig miljøterapeut
. Vedlikehold og utvikling av fagadministrative systemer
. Sørge for måloppnåelse i samarbeid med avdelingsleder

Kvalifikasjoner

. Autorisert vernepleier eller sykepleier.
. Vi ønsker ansvarsbevisste og løsningsorienterte personer med evne til å jobbe selvstendig og i team.
. Det er ønskelig med relevant kompetanse og erfaring knyttet til målrettet miljøarbeid og atferdsanalytisk metodikk.
. God kompetanse på fagadministrative systemer.
. Kjennskap til Pecs og andre alternative kommunikasjonssystemer er ønskelig for en av stillingene
. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
. Gode kunnskaper om kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven.
. Personlig egnethet vektlegges.
. Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.
For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.

Utdanning

  • Høyskole / Universitet
  • Medisin / Helse / Sosialfag
  • Vernepleier - sykepleier

Egenskaper

. Tydelig, målrettet, fleksibel og handlingsdyktig
. Selvstendig og resultatorientert
. Tar initiativ til utviklingsarbeid
. Faglig sterk med gode samarbeidsevner
. Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

Stillingsbrøk: 100%
. En kommune som jobber aktivt med å skape helsefremmende arbeidsplasser
. Fokus på faglig vekst
. Ledere som gir deg utviklingsmuligheter
. Lønn: Sentralt lønns- og stillingsregulativ
. Tiltredelse: Etter avtale

Om arbeidsgiverenDrammen 2036 – større, smartere og sunnere


Elvebyen Drammen ligger sentralt på Østlandet. Det bor 68 000 mennesker i kommunen, men byen er regionhovedstad for et område med 160 000 innbyggere. Drammen er i vekst, har full barnehagedekning, et variert kultur- og næringsliv og et spennende og variert boligmarked. En flerkulturell befolkning setter et mangfoldig preg på bybildet. Vi er også midt i en spennende forberedelsestid med hensyn til
kommunesammenslåing i 2020 med Svelvik og Nedre Eiker.

Søknad merkes
3676165543
Sektor
Offentlig
Sted
Røyselia 5
3033 Drammen
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut
Sykepleier

Rapporter annonse

FINN-kode: 111853634

Sist endret: 10. jan 2018 14:11

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Bjørnar Børdahl Hoel
Stillingstittel
Avdelingsleder
Telefon
918 66 141
Følg firma
622 følger dette firmaet

Røyselia 5, 3033 Drammen

Rapporter annonse

FINN-kode: 111853634

Sist endret: 10. jan 2018 14:11