Utløpt

Vil du bidra i arbeidet med miljøutfordringene for Statens vegvesen i hovedstadsområdet?

Arbeidsgiver
Statens vegvesen
Stillingstittel
Fagansvarlige ytre miljø
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast
Bli kjent med Statens Vegvesen
Vi vil utvikle et felles miljøteam i vegavdeling Oslo og vegavdeling Akershus med tre ledige stillinger knyttet til arbeid med støy, lokal luftkvalitet og vannforvaltning.

Statens vegvesen har ansvar for å ivareta miljøhensyn, tilfredsstille lovpålagte grenseverdier og bidra til å nå nasjonale miljømål gjennom planlegging, bygging og drift av alle europa- og riksveger, samt fylkesveger på vegne av fylkeskommunen. Gjennom arbeidet vil vi bidra til å redusere forurensning fra veg og transport og forebygge nye problemer ved å gi faglige råd og uttalelser til arealplanlegging og tiltak som kan ha betydning.

Om stillingene

Vi søker etter tre selvstendige og faglig dyktige nye medarbeidere som vil ivareta vårt sektoransvar for ytre miljø i Oslo og Akershus. De tre stillingene er ansvarsfordelt innenfor støy, luftkvalitet og klima, samt vannforvaltning. Det er ønskelig med god kompetanse innenfor hvert av disse områdene. Kunnskap på flere områder anses positivt for felles samarbeid innen miljøteamet.

Fagansvaret innebærer saksbehandling, kontroll og rådgivning både internt og eksternt innen fagområdene. Det omfatter også initiativ til utvikling, innhenting av nødvendig konsulentbistand og faglig og økonomisk oppfølging av disse. For mer spesialiserte oppgaver innen de ulike delområdene, se nederst i annonsen.

Kvalifikasjoner

Stillingene krever utdanning fra universitet eller høyskole, minimum 3 år, med relevante fagkombinasjoner og erfaring fra minimum et av fagområdene. Erfaring innenfor klima og generelle miljøtemaer på tvers av de ulike områdene vil også bli vektlagt.

Vi søker engasjerte og initiativrike personer som trives med og evner å kommunisere med andre, både kolleger, samarbeidspartnere og publikum. Det legges vekt på evne til selvstendig arbeid, og samarbeid med andre fagpersoner. Man må kunne fronte faget på en god måte både internt og eksternt.

Kontaktpersoner

Ellen Marie Foslie

Telefon: 915 19 270 

Ing-Cristine Ericson

Telefon: 930 16 216

Lokal luftkvalitet og klima

 • Hovedansvar for oppfølging av lokal luftkvalitet i Oslo og Akershus
 • Rådgiving og vurdering av hensynet til lokal luftkvalitet i eksterne planer og utbyggingssaker
 • Ivareta oppfølging av SVVs målestasjoner og oppfølging av eksterne fagkonsulenter
 • Bistå i prosjekter med kvalitetssikring av konsulent, analyser og veiledning, kvalitetssikring av luftutredninger /tiltak.
 • Samarbeid med andre etater om oppfølging av fagområdet og tilhørende tiltak.
 • Faglig vurdering og oppfølging av tiltak for å redusere luftforurensning fra vegtrafikk
 • Oppfølging av konkrete tiltak i regionen handlingsplan for lokal luftkvalitet
 • Representant og rådgiver i utviklingsprosjekter for klima
 • Oppfølgning av konkrete tiltak i regionens handlingsplaner for klima
Støy

 • Saksbehandling og oppfølging av henvendelser knyttet til støy fra statlig og fylkeskommunalt vegnett
 • Rådgiving og vurdering av støyhensyn i eksterne planer og utbyggingssaker
 • Forvaltning av lovverk (Forurensningsloven) og planretningslinjer (T-1442)
 • Bidra til utredning og prioritering av støytiltak til overordnede plandokumenter 
 • Fagansvar og rådgiver for støy i Statens vegvesens prosjekter i Oslo og Akershus
 • Faglig rådgivning/kompetanseutvikling til eksterne og interne aktører på støyregelverk og tiltaksløsninger
Vannforvaltning

 • Koordineringsrolle og samarbeid med kommune og vannforvaltningsområdene i Oslo og Akershus
 • Økonomioppfølging og prioritering av tiltak knyttet til vannforvaltning på Vegavdelingene
 • Oppfølging av etatens ansvar etter Vannforskriften og tilhørende forvaltningsplaner på fagområdet
 • Bistå operativt med prøvetakingsplikt og oppfølging av Statens vegvesen sine anlegg for vannbehandling
 • Intern rådgivning og fagkontakt på Vegavdelingene for vannkvalitet
 • Bistå operativt i prosjekter med kvalitetssikring av konsulent, analyser og veiledning, kvalitetssikring på klima
Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid. Vi tilbyr også goder som introduksjonsprogram og fadderordning, pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse, etatsskoler og mulighet for faglig påfyll.

Stillingene lønnes etter nærmere avtale i tråd med etatens lønnspolitikk. Det trekkes 2 prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Om arbeidsgiveren

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og

statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner. 

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
3
Sted
Østensjøveien 34,
0667 Oslo
Bransje
Bygg og anlegg
Stillingsfunksjon
Ingeniør / Vann- og miljøteknikk,
Ingeniør / VVS- og klimateknikk,
Rådgivning

Rapporter annonse

FINN-kode
111667608
Sist endret
8. jan 2018 13:56
Følg firma
2529 følger dette firmaet

Østensjøveien 34, 0667 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapporter annonse

FINN-kode
111667608
Sist endret
8. jan 2018 13:56