Når annonsen er aktiv kan du tipse en venn Når annonsen er aktiv kan du dele på Facebook Når annonsen er aktiv kan du dele på Twitter
Utløpt

Prosjektleder for driftskontraktene i Østfold

Arbeidsgiver
Statens vegvesen Region øst
Stillingstittel
Prosjektleder for driftskontraktene i Østfold
Sted
Moss
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast
Bli kjent med Statens Vegvesen

Driftsseksjonen på vegavdeling Østfold søker prosjektleder til driftskontraktene i Østfold 

Driftsseksjonen har ansvaret for drift og vedlikehold av riks- og fylkesvegnettet i Østfold. Utover driftskontraktene har vi også ansvaret for større vedlikeholdsprosjekter, dekkelegging og vegoppmerking, fergesambandet Moss Horten, diverse forvaltnings­oppgaver samt ansvaret for økonomioppfølging og rapportering for hele vegavdelingen.

Driftsseksjonen er lokalisert i Moss og stillingen som prosjektleder vil ha sitt arbeidssted her.  Driftsseksjonen har for tiden 16 medarbeidere.

Vegnettet i Østfold omfatter ca 280 km med riksveg, ca 1690 km med fylkesveg og totalt ca. 230 km med gangveg. Det er 5 driftskontrakter for oppfølging av vegnettet som utføres av entreprenører etter konkurranse. Østfold sør og Østfold nord er de to største kontraktene. Østre delen av Østfold er delt i to mindre kontrakter, Halden og Ørje. I tillegg har vi en egen kontrakt for grøntarbeider i Østfold øst. På elektrosiden er det to driftskontrakter; en veglyskontrakt og en elektrokontrakt for øvrig. Vi er også i ferd med å lyse ut en kontrakt for å ivareta bevegelige bruer i fylket. 

Som prosjektleder får du hovedansvaret for disse kontraktene både med hensyn på HMS, kvalitet og økonomi. Du får det faglige ansvaret for følge opp byggeledere og kontrollingeniører på kontraktene, mens personalansvaret er lagt til seksjonsleder. Du vil også delta i regionen sitt nettverk for driftskontrakter for gjensidig informasjon og sikre lik oppfølging av kontraktene. Du har ansvaret for prosjektstyringsplan og kontrollplan for kontraktene og har en styringsrolle ved utarbeidelse av nye konkurransegrunnlag. Stillingen innebærer et bredt samarbeid med andre fagområder i etaten og med Samferdselsseksjonen i Østfold fylkeskommune. Ansvaret for oppfølging av ferjekonsesjonen Moss - Horten kan også bli tillagt stillingen.

Vi søker en prosjektleder som har:

 • Det kreves relevant utdanning (helst med vegteknisk fagretning) fra universitet eller høyskole, minimum 3 år.
  Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene og gode personlige forutsetninger for stillingen kan kompensere for formell utdanning.
 • Erfaring som prosjektleder på driftskontrakt eller utbyggingsprosjekt
 • Erfaring med kontraktstrategi og utarbeidelse av konkurransegrunnlag
 • Førerkort klasse B
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • God systemforståelse

Statens vegvesen Region øst kan tilby:

 • Arbeid med samferdselsprosjekter som er viktig for utvikling og bosetning
 • Spennende og utfordrende oppgaver, og mulighet til påvirkning av egne arbeidsoppgaver innenfor en prosjektorganisasjon i vekst
 • Personlig og faglig utvikling gjennom deltagelse på kurs og etter- og videreutdanning
 • Et godt arbeidsmiljø sammen med engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse - det trekkes to prosent pensjonsinnskudd
 • Gode velferdsordninger med bl.a. mulighet til å bruke etatens hytter, en time trening i arbeidstiden pr. uke med mer.
 • Bruk av egen bil godtgjøres etter statens satser

Stillingen lønnes i henhold til lokal lønnspolitikk.  Det legges vekt på personlig egenhet ved ansettelse som prosjektleder, og vi ønsker oss medarbeidere som:

 er samfunnsengasjerte

 er selvstendige, strukturerte og fremtidsorienterte

 er utadvendte, engasjerte og har gode samarbeidsevner

 er faglig orientert og evner å motivere i samhandling med andre

En god og mangfoldig arbeidsplass

Statens vegvesen jobber for likestilling og mangfold. Vi ønsker medarbeidere av begge kjønn, fra alle aldersgrupper og fra ulike etniske grupper og nasjonaliteter. Dessuten arbeider vi aktivt for å rekruttere flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Les om vegprosjektene våre på hjemmesidene til Statens vegvesen; www.vegvesen.no


Dersom du har spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med seksjonsleder Arne Bjørklund på telefon 416 03032, eller prosjektleder Magne Lerfaldet på telefon 975 52664.

 

*LL-priority

 

Om arbeidsgiveren

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Tiltredelse
Etter avtale
Sektor
Offentlig
Sted
1530 Moss
Bransje
Bygg og anlegg,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ingeniør,
Ingeniør / Bygge- og anleggsteknikk,
Ingeniør

Rapportér annonse

FINN-kode
111231850
Sist endret
2. jan 2018 14:57

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Arne Bjørklund
Telefon
61 27 14 45
Følg firma
2274 følger dette firmaet

1530 Moss

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapportér annonse

FINN-kode
111231850
Sist endret
2. jan 2018 14:57