Utløpt

Teamkoordinator, behandler og fagutvikler

Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF - Seksjon for familiebehandling
Stillingstittel
Teamkoordinator for Familieteamet ved Seksjon for Familiebehandling
Sted
Skien
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast

Bli kjent med Sykehuset Telemark Hf

Seksjon for familiebehandling er en av seks seksjoner i Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) som er organisert i Barne- og Ungdomsklinikken (BUK). Seksjon for familiebehandling tilbyr behandling for familier med barn og ungdom opp til 18 år og består av tre team: Familieteamet, Ambulant team for spiseforstyrrelser og Sped- og Småbarnsteamet.

Familieteamet består av 5 1/2 faste stillinger og får henvisninger fra de lokale BUP seksjonene i hele fylket og skal gi et tilbud til barn og deres familier hvor det er behov for et mer omfattende behandlingstilbud enn det som kan gis innenfor rammene av en ordinær poliklinikk. Her gis det skreddersydde og intensiverte behandlingstilbud til barn- ungdom og deres familier. Dette for eksempel ved ambulant virksomhet, poliklinisk behandling, tilrettelagte aktiviteter, innleggelser i en av de to leilighetene våre og tilbud i samarbeid med lokal BUP og førstelinjetjenesten.
Vårt teoretiske fundament ønsker vi skal være i tråd med systemisk tenkning og nyere utviklingspsykologi.
Familieteamet skal utvikle tjenesten i retning av mer ambulante tjenester og henhold til behovene hos aktuelle pasienter i de lokale BUPene.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram ny politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Vi ønsker ikke kontakt med rekrutteringsbyrå eller andre annonsører.

Arbeidsoppgaver

 • Koordinering og videreutvikling av arbeidet i Familieteamet.
 • Planlegging og gjennomføring av behandlingsopplegg i samarbeid med den henviste barn / ungdom og deres familie, sammen med lokal BUP.
 • Samtaler med hele familien sammen, med pasient / foreldre alene eller med deler av familiesystemet etter behov
 • Møte pasienten, familien og aktuelle instanser på den arenaen som synes mest hensiktsmessig.
 • Tett samarbeid med BUPene, BUK og aktuelle instanser i førstelinjetjenesten både i enkeltsaker og knyttet til videreutvikling av tjenesten.
 • Journalføring og annen skriftliggjøring er en viktig del av arbeidet.

Kvalifikasjoner

 • Familieterapeut / psykolog med erfaring fra psykisk helsevern og klinisk arbeid med barn, unge og familier.

Utdanning

 • Familieterapeut / Psykologspesialist
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
 • Profesjonsstudium
 • Psykologi

Egenskaper

 • Vi trenger en nyskapende og kreativ medarbeider med faglig trygghet og engasjement som kan bidra til utviklingen av teamets fagmiljø og arbeidsmåter.
 • Evne til å organisering, samarbeid, interesse for teamsamarbeid og personlig egnethet vektlegges
 • Gode norsk kunnskaper og kjennskap til organiseringen av hjelpetjenestene i 1. og 2. linjetjenesten er en forutsetning

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Mulighet til nytenking og videreutvikling sammen med hyggelige og engasjerte kollegaer.
 • Lønn etter avtale
 • Stor aktivitet
 • Nært samarbeid i tverrfaglige team
 • Godt og inspirerende arbeidsmiljø
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP

Om arbeidsgiveren

Sykehuset Telemark HF (STHF) har ansvar for sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 170 000 innbyggere i Telemark.  Sykehusets pasientbehandling er organisert i syv klinikker, og har både somatisk og psykiatrisk virksomhet på flere steder i Telemark.

Sykehuset har om lag 3 000 årsverk.Les mer om oss på www.sthf.no

Søknad merkes
3651152360
Sektor
Offentlig
Sted
For tiden ved Seksjon for Familiebehandling, ABUP ved STHF, Ulefossveien 55, bygg 74
3710 Skien
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Psykolog
Omsorg og sosialt arbeid
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut

Nøkkelord

psykisk, helsevern,, systemisk, tenkning,, utviklingspsykologi,

Rapporter annonse

FINN-kode: 110680586

Sist endret: 19. des 2017 14:14

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Anne Hellvig Heggtveit
Stillingstittel
Seksjonsleder
Telefon
991 53 844
35 00 29 70
Følg firma
96 følger dette firmaet

For tiden ved Seksjon for Familiebehandling, ABUP ved STHF, Ulefossveien 55, bygg 74, 3710 Skien

Rapporter annonse

FINN-kode: 110680586

Sist endret: 19. des 2017 14:14