Utløpt

Junior Plattformutvikler

Arbeidsgiver
Skatteetaten - Skatteetatens IT- og servicepartner
Stillingstittel
Junior Plattformutvikler
Sted
Grimstad
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast
Bli kjent med Skatteetaten
Det pågår en omfattende modernisering av Skatteetatens IT-portefølje. Vi har en sentral rolle i moderniseringen, og har blant annet ansvar for videreutvikling av Skatteetatens javabaserte utviklingsplattform. Løsningene utvikles i Skatteetatens private skyløsning, og oppgavene våre innebærer å tilrettelegge for effektiv utvikling i prosjektene, blant annet ved å tilby økt grad av automatisering, enklere tilgang til test- og utviklingsmiljøer og standardiserte løsningsmønstre, rammeverk, biblioteker og støtteverktøy.

Det er høyt aktivitetsnivå og stort engasjement hos oss, og vi trenger å styrke teamet med en ung, lærevillig person med stort pågangsmot for å få løst alle oppgavene våre.

Skatteetaten er i omstilling, noe som kan medføre endringer i stillingens oppgaver og ansvarsområder.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • videreutvikle automatiseringskomponenter (se https://skatteetaten.github.io/aurora-openshift)
 • samarbeide tett med andre tekniske fagmiljøer for å lage en solid og robust utviklings- og kjøretidsplattform
 • forvaltning av etatens felles testmiljøer (feilsøking, bistand, release og deploy)
 • på sikt - være rådgiver og sparringspartner for utviklingsteam som skal lage Cloud Native applikasjoner
 • på sikt - bistå med kompetansebygging og prosjektstøtte

Kvalifikasjoner

 • utdannelse på bachelor- eller mastergradsnivå innen IT/ingeniørfag
 • erfaring med objektorientert utvikling
 • kommuniserer godt på norsk, både muntlig og skriftlig
 • fordel med erfaring med moderne utviklingsmetodikker (Scrum, Kanban el)
 • fordel med erfaring med utvikling, pakking og deploy av skybaserte løsninger
 • fordel med erfaring med OpenShift, Kubernetes, Docker
 • fordel med erfaring med metrikker, Grafana og Prometheus
 • fordel med erfaring med Jira, Confluence og Git/Bitbucket
 • fordel med erfaring med Maven, Nexus og Jenkins
 • fordel med erfaring med Splunk

Egenskaper

 • nysgjerrig på nye teknologier, og nye måter å løse problemer på - lærevillig
 • hode samarbeidsevner - lytte, støtte, vise respekt, rådføre seg og dele informasjon
 • pliktoppfyllende, resultatorientert og med evne til å jobbe selvstendig
 • dtrukturert med evne og vilje til å jobbe på standardiserte måter
 • like å jobbe i grenseland mellom utvikling og drift

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger
 • Stillingen lønnes som overingeniør (kode 1087) kr 451 300 - 558 500, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

  Generelt:
  Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer derfor personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

  Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

  Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Søknad merkes
2017/1299274
Sektor
Offentlig
Sted
Jon Lilletuns vei 1,
4879 Grimstad
Bransje
IT
Stillingsfunksjon
IT drift og vedlikehold / Drift/Operations,
IT utvikling / Utvikler (generell)

Nøkkelord

IT-arkitekt, Utvikler, Plattformutvikler, Applikasjoner, Utvikling

Rapportér annonse

FINN-kode
110666556
Sist endret
18. jan 2018 10:25

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Lene Staverløkk
Stillingstittel
Underdirektør Utvikling - Felleskomponenter - Utviklingsplattform
Telefon
415 64 312
Følg firma
1150 følger dette firmaet

Jon Lilletuns vei 1, 4879 Grimstad

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapportér annonse

FINN-kode
110666556
Sist endret
18. jan 2018 10:25