Vil du jobbe med digitalisering, dataanalyse og informasjonsforvaltning?

Arbeidsgiver
Skatteetaten - Skattedirektoratet
Stillingstittel
Vil du jobbe med digitalisering, dataanalyse og informasjonsforvaltning?
Sted
Oslo
Frist
08.01.2018
Varighet
Fast

Bli kjent med Skatteetaten

Skatteetaten eier og forvalter informasjonskilder med svært stor samfunnsmessig betydning. Informasjonsforvaltning er et fokusområde i etaten og vi ønsker å styrke arbeidet med forvaltningen av a-ordningen med analysekompetanse.

I det daglige vil du inngå i et tverrfaglig team som jobber med en av Skatteetatens mest sentrale informasjonskilder, a-ordningen. A-ordningen er en samordnet måte for arbeidsgivere å rapportere opplysninger om lønn og arbeidsforhold. Ordningen baserer seg på en integrasjon mot arbeidsgivernes lønnssystemer og sammenstiller opplysninger fra 245 000 arbeidsgivere om nesten 4,5 millioner inntektsmottakere. Data fra a-ordningen benyttes av Skatteetaten, NAV og SSB i tillegg til en rekke andre offentlige og private aktører.

Skatteetaten er i en omstillingsprosess. Forvaltning av store datamengder, og bruk og deling av disse, er et av områdene som vil få en helt sentral plass i dette arbeidet.

Arbeidsdagen vil være preget av høyt tempo og faglige interessante problemstillinger knyttet til forvalting og videreutvikling av a-ordningen. Du vil også samarbeide med andre fagmiljøer i og utenfor etaten.

Arbeidsoppgaver

 • analyse av store datamengder med et forretningsmessig fokus
 • lage strukturerte modeller og metoder for dataanalyse
 • foreslå forbedringer og tiltak samt utforme krav til endringer
 • analyse av konsekvenser ved mangelfull datakvalitet
 • dialog og samarbeid med fagmiljøer internt og eksternt
 • samle inn faglige innspill til forbedret datakvalitet
 • dialog med IT-miljøer i Skatteetaten
 • dialog med leverandører av lønns- og personalsystem
 • følge opp henvendelser fra leverandører av lønns- og personalsystem
 • følge opp /utføre tverretatlige dataanalyser sammen med Skatteetaten, NAV og SSB

Kvalifikasjoner

 • minimum bachelorgrad innenfor økonomi, informatikk eller ingeniørfag
 • lengre relevant erfaring (4-6 år) kan kompensere for manglende formell kompetanse
 • meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • erfaring med dataanalyse
 • erfaring med bruk av statistikk /analyseverktøy
 • kunnskap om datamodeller og informasjonsarkitektur
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • evne til å se logiske sammenhenger i informasjonsmodellen og sammenhenger i verdikjeden
 • liker å jobbe med detaljerte analyser

Egenskaper

 • analytisk
 • liker å arbeide i team, men også å jobbe selvstendig
 • tar initiativ og eierskap til oppgaver

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

  Stillingen lønnes som rådgiver (kode1434) eller seniorrådgiver (kode 1364) fra kr 548 200 - kr 792 700, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

  Generelt:
  Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

  Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

  Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
Søknad merkes
2017/1254064
Sektor
Offentlig
Sted
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
PR og informasjon / PR og informasjon
Analyse / Analyse
Forretningsutvikling og strategi / Forretningsutvikling og strategi

Nøkkelord

Digitalisering, Dataanalyse, Informasjonsforvaltning, Informasjonsarkitektur

Rapporter svindel/regelbrudd

FINN-kode: 110041485

Sist endret: 7. des 2017 12:58

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Bjørn Sletten
Stillingstittel
seniorrådgiver
Telefon
934 35 565
Kontaktperson
Torstein Hoem
Stillingstittel
avdelingsdirektør
Telefon
997 44 293

Søk på stillingen

Frist
08.01.2018
Følg firma
943 følger dette firmaet

Fredrik Selmers vei 4, 0663 Oslo

Rapporter svindel/regelbrudd

FINN-kode: 110041485

Sist endret: 7. des 2017 12:58