Vil du jobbe med digitalisering og informasjonsforvaltning?

Arbeidsgiver
Skatteetaten - Skatteetaten
Stillingstittel
Vil du jobbe med digitalisering og informasjonsforvaltning?
Sted
Oslo
Frist
08.01.2018
Varighet
Fast

Bli kjent med Skatteetaten

Skatteetaten eier og forvalter informasjonskilder med svært stor samfunnsmessig betydning. Informasjonsforvaltning er en sentral oppgave for etaten og vi ønsker å styrke vår kompetanse med en forretningsorientert person som også har forståelse for løsning og system.

I det daglige vil du inngå i et tverrfaglig team som jobber med en av Skatteetatens informasjonskilder, a-ordningen. A-ordningen er en samordnet måte for arbeidsgivere å rapportere opplysninger om lønn og arbeidsforhold. Ordningen baserer seg på en integrasjon mot arbeidsgivernes lønnssystemer og sammenstiller opplysninger fra 245 000 arbeidsgivere om nesten 4,5 millioner inntektsmottakere. Data fra a-ordningen benyttes av Skatteetaten, NAV og SSB i tillegg til en rekke andre offentlige og private aktører.

Skatteetaten er i en omstillingsprosess. Forvaltning av store datamengder, som a-ordningen, og bruk og deling av disse er et av områdene som vil få en helt sentral plass i dette arbeidet.

Arbeidsdagen vil være preget av høyt tempo og faglige interessante problemstillinger knyttet til forvalting og videreutvikling av a-ordningen.

Arbeidsoppgaver

 • eie prosessen fra krav til leveranse ved endringer i informasjonsmodellen til a-ordnigen
 • eie og drive endringsprosesser
 • ansvarlig for oppdatering av dokumentasjon ved endringer
 • følge opp utforming av krav, kvalitetssikre og beskrive krav til løsning
 • dialog og samarbeid med juridiske miljøer i Skatteetaten ved regelverksendringer
 • følge opp faglige problemstillinger med andre fagmiljøer i og utenfor etaten
 • tverretatlig samarbeid med NAV og SSB
 • presentere endringer og nyheter om a-ordningen i ulike fora

Kvalifikasjoner

 • minimum bachelorgrad innenfor økonomi, informatikk eller ingeniørfag
 • lengre relevant erfaring (4-6 år) kan kompensere for manglende formell kompetanse
 • meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • erfaring som produkteier, forretningsarkitekt, virksomhetsarkitekt, prosjektleder eller tilsvarende
 • erfaring og kunnskap om forretningsprosesser og betydningen av informasjonskilder
 • evne til å se sammenhenger mellom regelverksendringer, funksjonell løsning og systemløsning
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • evne til å forstå sammenhenger i verdikjeden, både detaljer i løsningen og overordnet

Egenskaper

 • analytisk
 • tar initiativ og eierskap til oppgaver
 • liker å arbeide i team, men også å jobbe selvstendig
 • evne til å skape konsensus på tvers av fagmiljøer og etater
 • evne til å skape ro og overblikk i en hektisk hverdag

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

  Stillingen lønnes som rådgiver (kode1434) eller seniorrådgiver (kode 1364) fra kr 548 200 - kr 792 700, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

  Generelt:
  Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

  Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

  Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
Søknad merkes
2017/1254019
Sektor
Offentlig
Sted
Fredrik Selmersvei 4
0663 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Rådgivning / Rådgivning
PR og informasjon / PR og informasjon
Forretningsutvikling og strategi / Forretningsutvikling og strategi

Nøkkelord

digitalisering, informasjonsforvaltning, prosjektledelse, produkteier,, forretningsarkitekt

Rapporter svindel/regelbrudd

FINN-kode: 110037253

Sist endret: 7. des 2017 11:46

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Bjørn Sletten
Stillingstittel
seniorrådgiver
Telefon
934 35 565
Kontaktperson
Torstein Hoem
Stillingstittel
avdelingsdirektør
Telefon
997 44 293

Søk på stillingen

Frist
08.01.2018
Følg firma
943 følger dette firmaet

Fredrik Selmersvei 4, 0663 Oslo

Rapporter svindel/regelbrudd

FINN-kode: 110037253

Sist endret: 7. des 2017 11:46