Sykepleier / Vernepleier med videreutdanning i rus og psykisk helse.

Arbeidsgiver
Oslo kommune - Hjemmebaserte tjenester rus og psykisk helse
Stillingstittel
Lang erfaring kan erstatte videreutdanning
Sted
Oslo
Frist
01.01.2018
Varighet
Fast
Hjemmebaserte tjenester rus og psykisk helse utfører vedtak på hjemmesykepleie, psykisk helsearbeid, praktisk bistand og booppfølging og praktisk bistand til hjemmeboende brukere med psykiske lidelser, rus lidelser og psykisk utviklingshemming. Målet med tjenesten er å mobilisere brukerens egne ressurser. Vi arbeider innenfor en tillitsmodell med saksbehandler i avdelignen, som skal gjenspeile verdigrunnlaget til Oslo kommune. Hverdagsmestring og implementering av velferdsteknologi er et satsningsområde i bydelen. Bydelen har et aktivitetshus for bydelens innbyggere som hovedsakelig har utfordringer med psykisk helse og rus. Aktivitetshuset har fokus på folkehelsearbeid med vektlegging på friskliv, ernæring og aktivitet. Aktivitetshuset har en treningsgruppe fire ganger i uken med forskjellige aktiviteter som løping, styrke, ballspill og yoga. I tjenesten er det etablert FACT team, IPS arbeid og fra 1.januar starter vi opp med RPH - rask psykisk helsehjelp.

Vi har nå en ledig fagkonsulentstilling i hjemmebaserte tjenester rus og psykisk helse 100 % dagtid. Personalet er tverrfaglig sammensatt og yter tjenester til ca. 200 brukere i bydelen. Avdelingen har ca. 17 årsverk i tjenesten.

Arbeidsoppgaver

 • Direkte bruker kontakt
 • Ha primærkontaktansvar med oppfølging
 • Koordinatoransvar for IP
 • Pårørendearbeid
 • Samarbeid med både ansvarlig for IPS og aktivitetsgruppe
 • Kontakt med samarbeidspartnere som NAV, fastlege, spesialist-helsetjenesten og øvrige instanser knyttet til brukergruppen.
 • Delta i endrings- og utviklingsarbeid og holde deg faglig oppdatert.
 • Veilede / undervise kollegaer og studenter

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som sykepleier eller vernepleier med videreutdanning innen rus og psykisk helse. Lang erfaring innen for rus og psykisk helse kan bli vurdert å erstatte videre utdanning.
 • Ønskelig med erfaring fra 1. & 2. linjetjenesten.
 • Erfaring med å jobbe med brukere med sammensatte problemstillinger
 • Høy faglig og etisk kompetanse
 • Evne til å takle ikke planlagte hendelser og arbeidsoppgaver, samt evne til å håndtere store arbeidsmengder
 • Interesse for velferdsteknologi
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, og bestått skriftlig og muntlig eksamen tilsvarende norskprøve nivå 3/B1.
 • Gode IT-kunnskaper og ønskelig med erfaring med Gerica
 • Ønskelig med førerkort klasse B

Utdanning

 • Fagkonsulent med videreutdanning innen rus og psykisk helse
 • Helse-, sosial- og idrettsfag
 • Høyskole/Universitet

Språk

 • Norsk

Egenskaper

 • Endringsvillig og høy grad av fleksibilitet og samarbeid
 • Kunne arbeide selvstendig og prioritere arbeidsmengde
 • Vise engasjement, være omgjengelig og positiv
 • Være god på å bygge og vedlikeholde relasjoner
 • Etisk bevisst i samsvar med Oslo kommune sitt verdigrunnlag.

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • 100 % fast dagstilling i hjemmetjeneste rus og psykisk helse
 • Spennende varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Internundervisning
 • Veiledning internt og etisk refleksjon
 • Et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø
 • Lønnstrinn: 35 (uten videreutdanning 479100 nkr) 38 (med videreutdanning 504900 nkr)

Om arbeidsgiveren

Bydel St. Hanshaugen har ca. 37 000 innbyggere og et samlet nettobudsjett på kr. 904 811 000. Bydelen strekker seg fra Oslo sentrum og nordover til Marienlyst og Ullevål universitetssykehus. Parkene og grøntområdene gir bydelen et grønt og åpent preg.


Bydel St. Hanshaugens mål er å levere helhetlige tjenester som skaper best mulig livskvalitet for bydelens innbyggere. Det ivaretar vi gjennom kontinuerlig tjenesteutvikling i samarbeid med innbyggerne og frivillige og ved å være en endringsorientert organisasjon som tar i bruk teknologi for å øke kvaliteten på tjenestetilbudet.           Bydel St. Hanshaugen ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Bydel St. Hanshaugen er IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.


Søknad merkes
3644898149
Tiltredelse
01.02.2018
Sektor
Offentlig
Sted
Sofiesgate 4
0130 Oslo
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Helsepersonell

Nøkkelord

Sykepleier, Vernepleier, Rus, Psykisk, helse

Rapporter svindel/regelbrudd

FINN-kode: 109937450

Sist endret: 5. des 2017 16:58

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Virginia Rajesan
Stillingstittel
Seksjonssjef
Telefon
950 88 963
Kontaktperson
Anne Fjeldstad
Stillingstittel
Fagkonsulent
Telefon
913 59 043

Søk på stillingen

Frist
01.01.2018
Følg firma
66 følger dette firmaet

Sofiesgate 4, 0130 Oslo

Rapporter svindel/regelbrudd

FINN-kode: 109937450

Sist endret: 5. des 2017 16:58