Utløpt

Konservator / samlingsansvarlig

Arbeidsgiver
Jernbanedirektoratet - Norsk jernbanemuseum
Stillingstittel
Konservator / samlingsansvarlig
Sted
Hamar
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast
Norsk jernbanemuseum er en egen etat under Jernbanedirektoratet og har et nasjonalt ansvar for ivaretagelse og formidling av jernbanehistorien. Selve museet ligger på Hamar, med en avdeling på Finse. I tillegg drifter museet et eget jernbaneforetak som kjører historiske tog på det nasjonale jernbanenettet. Vi er et moderne museum med 22 faste stillinger og et godt, stabilt arbeidsmiljø.

Vi søker en engasjert konservator med ansvar for forvaltning av samlingene. Stillingen rapporterer direkte til direktøren og har plass i museets ledergruppe. Sommeren 2018 skal vi etablere nytt magasin for gjenstander sentralt i Hamar, så du kommer til museet i en hektisk, men spennende periode.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen innebærer forvaltning av samlingen bestående av jernbanehistorisk materiell, samt samlingen til Rallarmuseet på Finse. Oppfølging og koordinering av interne og eksterne konserverings - og vedlikeholdsprosjekter, herunder rådgivning til eksterne forvaltere.
 • Undersøkelser, dokumentasjon, samt oppfølging av innsamlings-, verne- og avhendingsplaner vil være sentrale oppgaver. Praktisk arbeid med konservering og vedlikehold av samlingen er en sentral del av arbeidet.
 • Ansvar for museets årbok.
 • Samlingsansvarlig/konservator med fagansvar for dokumentasjon og samlingsforvaltning i samarbeid med en assistentstilling, biblioteksleder, samt en overingeniør som har et spesielt ansvar historiske lokomotiv og vogner.
 • Siden vi er en relativt liten organisasjon forventes det av alle ansatte at de er serviceinnstilt overfor publikum og arbeider godt sammen på tvers av fag- og ansvarsområder,

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha høyere utdanning med minimum mastergrad eller tilsvarende som gjenstandskonservator, arkeolog, innen kulturminneforvaltning eller andre gjenstandsnære fagområder.
 • Det er ønskelig med erfaring fra samlingsforvaltning innen jernbane, fartøyvern eller andre samlinger av sammensatte objekttyper.

Utdanning

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Språk

 • Engelsk
 • Norsk

Egenskaper

 • Gode formidlingsevner og språkkunnskaper i norsk og engelsk vil bli vektlagt.
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig og ha gjennomgøringsevne

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter i et nytt direktorat i en sektor det satses på.
 • God pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse
 • Avhengig av søkerens kvalifikasjoner avlønnes stillingen i stillingskode 1434 Rådgiver fra kr 416 600 - kr 537 700 (lønnstrinn 47 - 62)
 • Staten legger vekt på mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke.
 • Ved tilsetting gjelder 6 måneders prøvetid. Det blir trukket 2 % av bruttolønn som innskudd til Statens pensjonskasse.

Om arbeidsgiveren


Jernbanedirektoratet skal sørge for at jernbanesektoren drives mest mulig effektivt, sikkert og miljøvennlig til beste for de reisende, godstransporten og samfunnet. Vår oppgave er å utvikle jernbanen som del av det samlede transportsystemet på kort og lang sikt. Vi skal også styre sektoren gjennom å definere og kjøpe tjenester innen persontrafikk, samt inngå avtaler om utvikling av infrastruktur og togmateriell. Disse tjenestene vil bestå av en årlig portefølje på over 20 milliarder kroner. Direktoratet er under oppbygging og skal fungere operativt fra 1. januar 2017, og vil være sentral i reformen av jernbanesektoren i Norge. Jernbanedirektoratet er et statlig forvaltningsorgan underlagt Samferdselsdepartementet og har hovedkontor i Oslo. Jernbanedirektoratet vil også stå ansvarlig for Norsk Jernbaneskole og Norsk Jernbanemuseum. For mer informasjon se: http://jernbanereformen.regjeringen.no/


Søknad merkes
3617825208
Tiltredelse
15.11.2017
Sektor
Offentlig
Sted
Strandvegen 161
2316 Hamar
Bransje
Museer, gallerier og kulturminne
Stillingsfunksjon
Annet

Rapporter annonse

FINN-kode: 108620973

Sist endret: 15. nov 2017 08:31

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Eirik Kristoffersen
Stillingstittel
Direktør
Telefon
404 11 881
Følg firma
8 følger dette firmaet

Strandvegen 161, 2316 Hamar

Rapporter annonse

FINN-kode: 108620973

Sist endret: 15. nov 2017 08:31