Utløpt

Vil du være med på etableringen av Kulturrådets nye kontor i Bodø?

Arbeidsgiver
Kulturrådet
Stillingstittel
3 - 5 Rådgivere/seniorrådgivere i Bodø
Sted
Bodø
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast

Bli kjent med Kulturrådet

Kulturrådet søker etter medarbeidere som vil være med å utvikle framtidas museer. Det er ledig 3-5 faste stillinger som rådgivere/seniorrådgivere med arbeidssted Bodø. Virksomheten skal bygges gradvis opp til om lag 10 stillinger, med tilsetting av leder og nye medarbeidere.

Kulturrådet er faglig rådgiver for Kulturdepartementet i spørsmål som gjelder museumspolitikk generelt og det nasjonale museumsnettverket spesielt. Vi har et vidt spekter av oppgaver knyttet til utvikling, rådgivning og forvaltning.

Museumsoppgavene består blant annet av:

 • oppfølging av det nasjonale museumsnettverket med vurdering av museenes budsjettsøknader, rapportering og statistikk, og med kunnskapsproduksjon, analyse, kvantitativ og kvalitativ metode
 • vurdering av museenes investeringssøknader
 • utvikling av museumsprogrammer/utviklingsmidler/sikringsmidler
 • kompetansehevende tiltak, som seminarer, fagdager, publikasjoner, veiledere etc.
 • arbeid med faglige museumsnettverk
 • arbeid med museumsfaglig oppfølging av konvensjoner, for eksempel mangfold, urfolk og nasjonale minoriteter, immateriell kulturarv, ulovlig handel med kulturgjenstander

Miljøet i Bodø skal samlet ha kompetanse på de viktigste områdene av museenes oppgaver:

 • forvaltning, med bevaring, sikring og dokumentasjon av samlinger og bygninger
 • forskning/FoU
 • formidling
 • fornying og samfunnsrolle
 • digital utvikling

I søknaden skal det gå fram hvilke(t) av disse områdene du ønsker å arbeide innenfor, basert på erfaring, kompetanse og motivasjon.

Kvalifikasjoner

Du må ha

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole. For tilsetting som rådgiver kreves minimum bachelorgrad, for tilsetting som seniorrådgiver kreves minimum mastergrad. Særlig relevant arbeidserfaring kan i spesielle tilfeller kompensere for utdanningskravet.

Det er ønskelig med

 • erfaring fra og kunnskap om museumsfaglig arbeid og museumssektoren
 • kunnskap om kulturfeltet
 • kunnskap om offentlig forvaltning
 • kjennskap til og interesse for internasjonalt kulturarbeid

Vi vil vektlegge at du

 • er initiativrik, fleksibel og har gjennomføringskraft
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter
 • er strategisk og strukturert
 • har god rolleforståelse for samspillet mellom politikk, forvaltning og faglig virksomhet

Vi tilbyr

 • Lønn i stillingskode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver fra kr 490 000 til kr 615 000.
  For særlig kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Det kreves som hovedregel minimum 2 års arbeidserfaring for som rådgiver og 5 år arbeidserfaring for tilsetting som seniorrådgiver.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, medlemsinnskuddet på 2 % trekkes fra brutto lønn.

Kulturrådet har fleksibel arbeidstid.

Kulturrådet er en IA-virksomhet, som ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen og tar hensyn til kjønn, alder og personer med minoritetsbakgrunn i sammensetningen av medarbeidere i administrasjonen.

En del reisevirksomhet må påregnes.

Kontaktpersoner
For nærmere opplysninger om stillingen kontakt fungerende avdelingsdirektør Espen Hernes mobil 97690566 eller fungerende seksjonssjef Marie Skoie mobil 97064249.

Andre opplysninger
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste, jfr. Offentleglova § 25, andre ledd. Søkeren vil bli varslet i forkant.

Kulturrådet benytter Jobbnorge.no som elektronisk rekrutteringsportal. Kun søkere som benytter vår elektroniske portal vil komme i betraktning til stillingen. Alle opplysninger fra egen CV må registreres i portalen.

Søknadsfrist: 10. desember 2017

 

Om arbeidsgiveren

Kulturrådet støtter kunst- og kulturprosjekter over hele landet, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål. Gjennom støtte til profesjonelle kunstnere, arrangører, utgivere og ulike kulturvirksomheter bidrar Kulturrådet til at kunst og kultur skapes, dokumenteres, bevares og gjøres tilgjengelig for flest mulig. Målet er at Norge skal ha et levende og mangfoldig kunst- og kulturliv. Kulturrådet ble opprettet i 1965. I dag omfatter virksomheten Norsk kulturfond, Statens kunstnerstipend, Fond for lyd og bilde og flere statlige støtteordninger. Årlig mottar vi 20 000 søknader om støtte. I 2017 forvalter Kulturrådet til sammen 1,3 milliarder kroner i statlige midler til kunst og kultur. Kulturrådet har ca. 120 ansatte og har kontorer i Oslo og Trondheim. I løpet av 2018 skal det etableres et kontor i Bodø.

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
5
Sted
8005 Bodø
Bransje
Kunst og kultur
Offentlig administrasjon
Annet
Stillingsfunksjon
Rådgivning
Saksbehandler

Nøkkelord

kultur, museum, formidling, digital, forvaltning

Rapporter annonse

FINN-kode: 108148837

Sist endret: 8. nov 2017 12:47

Rapporter annonse

FINN-kode: 108148837

Sist endret: 8. nov 2017 12:47