Vernepleier 66 % svangerskapsvikariat

Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF - Distriktspsykiatrisk senter Kongsvinger - døgnenheten
Stillingstittel
Vernepleier 66 % svangerskapsvikariat
Sted
Kongsvinger
Frist
Snarest
Varighet
Vikariat
Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Kongsvinger er et distriktspsykiatrisk senter i vekst. Kongsvinger ligger ca 1 times reisevei fra Oslo med gode muligheter for dagpendling. DPS Kongsvinger er et desentralisert psykiatrisk tilbud med følgende enheter:

Poliklinikk - gir et poliklinisk utrednings-, vurderings- og behandlingstilbud, samt poliklinisk gruppebehandling. Ved særlig behov kan pasienter tilbys innleggelse for utredning og døgnbehandling.

Akutt-team - en del av poliklinikken. Tilbyr vurderingskonsultasjoner ved kriser og halvakutte situasjoner innen 24 timer, veiledning til førstelinjetjenesten samt ivaretakelse av pasieneter med behov for omfattende og koordinerte tjenester.
TSB-enheten gir et poliklinisk tilbud innenfor tverrfaglig spesialisert behandling.

Døgnenheten - består av 14 senger. 3 akuttsenger (ikke øyeblikkelig hjelp), 1 brukerstyrt seng og de øvrige elektive. Fokus på internt og eksternt tverrfaglig samarbeid, brukermedvirkning og pårørendesamarbeid.

Døgnenheten har ledig stilling for:
Vpl/spl eller annen med relevant helsefaglig treårig høyskoleutdanning. 66 % vikariat, turnusarbeid dag/kveld med arbeid hver 3.helg. Stillingen er 1 års svangerskapsvikariat i perioden 1. mars 2018-ca 1. juni 2019.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeide direkte med pasient og pårørende
 • Opprette og følge opp behandlingsplaner og sørge for at dette er i samsvar med gjeldende lover og regelverk
 • Legemiddelhåndtreing i hht gjeldende lover og forskrifter
 • Bidra til å utvikle et godt og faglig arbeidsmiljø
 • Internt og eksternt samarbeid
 • Tverrfaglig samhandling

Utdanning

 • Høyskole / Universitet
 • Vernepleie

Egenskaper

 • Engasjement, fleksibilitet og samarbeidsvilje
 • Evne til å arbeide strukturert, tverrfaglig og i team
 • Ta ansvar og arbeide selvstendig med arbeidsoppgavene knyttet til stillingen
 • Vilje til å sikre et godt arbeidsmiljø på alle nivå
 • Være bevisst avdelingens/enhetens ansvarsområder og jobbe strukturert etter dette
 • Være inkluderende
 • Ha utholdenhet og humor
 • Personlig egnethet vi bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 66%
 • Et faglig og godt arbeidsmiljø.
 • En spennende arbeidsplass i utvikling.
 • Lønn etter overenskomst.
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP.
 • En arbeidsplass som er inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Om arbeidsgiveren

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 10 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.


Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt 318 senger.

Søknad merkes
3611868104
Tiltredelse
01.03.2018
Sektor
Offentlig
Sted
Parkveien 35
2212 Kongsvinger
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut

Rapporter svindel/regelbrudd

FINN-kode: 108003628

Sist endret: 6. nov 2017 09:49

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Gunn-Oliv Gottenborg
Stillingstittel
Enhetsleder (sykepl/jordmor)
Telefon
911 28 936

Søk på stillingen

Frist
Snarest
Følg firma
133 følger dette firmaet

Parkveien 35, 2212 Kongsvinger

Rapporter svindel/regelbrudd

FINN-kode: 108003628

Sist endret: 6. nov 2017 09:49