Utløpt

Senioranalytikere - Bank og kapitalmarked

Arbeidsgiver
Finans Norge
Stillingstittel
Senioranalytikere - Bank og kapitalmarked
Sted
Oslo
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast

På grunn av økende arbeidsmengde trenger enheten Bank og kapitalmarked å styrke bemanningen med to nye senioranalytikere slik at den i fremtiden vil bestå av 5 personer. Enheten er ansvarlig for det bankpolitiske arbeidet i Finans Norge slik som finansiell stabilitet, bankregulering, makroovervåkning og kapitalmarkeder.
Finans Norge holder til i moderne lokaler sentralt i Oslo. Organisasjonen har 70 høyt kvalifiserte medarbeidere med høy kompetanse innenfor ulike fagområder i finansnæringen.

Ansvarsområder:

Som senioranalytiker i Bank og kapitalmarked vil du være ansvarlig for å sette agenda, analysere og formidle konsekvenser av problemstillinger med stor innvirkning på rammebetingelsene for norske banker og finansforetak i form av høringsuttalelser, notater, presentasjoner etc. 

Begge stillingene vil jobbe på tvers av enhetens ansvarsområde, men en vil ha et særskilt fokus på kapitaldekning, likviditet og krisehåndtering. Sentrale ansvarsområder vil være:

Det internasjonale arbeidet med revidering av Basel III. 

 • Regulatoriske spørsmål knyttet til verdipapirisering
 • Banksikkerhet og krisehåndteringsregelverk, herunder kravene til minimum nedskrivbare og konvertible forpliktelser
 • Markedsrisiko
 • Analyser og konsekvensutredning av den nasjonale gjennomføringen av internasjonal bankregulering
 • Utvalgssekretær for Fagutvalg likviditet med bl.a. ansvar for å sette agenda og legge frem egne saker
 • Møter og samarbeid med nøkkelpersoner i norske banker og offentlige myndigheter
 • Delta på møter og seminarer i internasjonale forum som Europeiske Bankforeningen og den internasjonale Sparebankforeningen, ESBG
 • Ad hoc oppgaver innenfor områdets ansvarsområde som utarbeidelse av foredrag mv

Den andre stillingen vil ha et større fokus på kredittfaglige spørsmål og et særskilt ansvar for:

 • Kredittrisiko og kredittfaglige vurderinger
 • Gjeldsinformasjonsloven
 • Motpartsrisiko
 • Operasjonell risiko
 • Analyser og konsekvensutredning av den nasjonale gjennomføringen av internasjonal bankregulering
 • Utvalgssekretær for Fagutvalg kreditt med bl.a. ansvar for å sette agenda og legge frem egne saker
 • Møter og samarbeid med nøkkelpersoner i norske banker og offentlige myndigheter
 • Delta på møter og seminarer i internasjonale forum som EBF og ESBG
 • Ad hoc oppgaver innenfor områdets ansvarsområde som utarbeidelse av foredrag mv

Erfaring:

For begge stillingene må man ha god forståelse for drift av banker inklusive relevante regulatoriske forhold, kapitalmarkeder og finansielle instrumenter. Det er en fordel, men ingen absolutt betingelser med erfaring fra utredningsarbeid, men det er viktig at du har god skriftlig formuleringsevne.

For den ene stillingen er det ønskelig med god kompetanse om risikostyring og kapitaldekningsregler inklusive Baselregelverket, Crd IV, krisehåndteringsdirektivet (BRRD) m.m.

For den andre rollen er det ønskelig med god forståelse for kredittrisikostyring og kreditprosesser i banker. 
Utdannelse: Bedrifts- eller samfunnsøkonomisk utdannelse på masternivå eller tilsvarende

Egenskaper:

 • Faglig sterk
 • Analytisk og strukturert
 • Ansvarsbevisst
 • Lagspiller som også kan utføre oppgaver selvstendig
 • Integritet og evne å balansere ulike interesser 
 • Samfunnsengasjert med forståelse for næringspolitiske spørsmål
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Muligheter:

 • Finans Norge er et av de fremste kompetansemiljøene innen finansnæringen med rundt 70 dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Du vil få ansvar for spennende og selvstendige arbeidsoppgaver med både et nasjonalt og internasjonalt fokus
 • Du vil sitte tett på den næringspolitiske dagsorden innen finansbransjen
 • Dialog med sentrale ledere og eksperter i finansnæringen og hos myndighetene
 • Muligheter for å utvide eget ansvarsområde, holde eksterne foredrag m.m.
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø og konkurransedyktige betingelser

CV sendes mail@backerskeie.com så raskt som mulig

Om arbeidsgiveren

Selskapsbeskrivelse Finans Norge er hovedorganisasjon for finansnæringen i Norge. Vi representerer om lag 240 finansbedrifter med rundt 50 000 ansatte. Vi målbærer næringens standpunkter til ulike grupper i det norske samfunn; politikere, statsforvaltningen, forbrukermyndigheter, internasjonale samarbeidspartnere og beslutningstakere og forbrukere. Broen er valgt som symbol i vår logo fordi vi ønsker å være brobygger, mellom næringen og de som bestemmer næringens rammebetingelser, mellom våre medlemmer og ulike interessegrupper og ikke minst medlemmene imellom.

Søknad merkes
3615314029
Sektor
Organisasjoner
Antall stillinger
2
Sted
Hansteens gate 2
0253 Oslo
Bransje
Bank, finans og forsikring
Arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner
Stillingsfunksjon
Økonomi og regnskap / Samfunnsøkonomi
Analyse
Rådgivning

Nøkkelord

kapitaldekning, Basel, krisehåndtering, kredittrisiko, markedsrisiko

Rapportér annonse

FINN-kode: 107800417

Sist endret: 15. nov 2017 14:50

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Are K. Skeie
Stillingstittel
Partner, BackerSkeie
Telefon
950 66 183
Følg firma
195 følger dette firmaet

Hansteens gate 2, 0253 Oslo

Rapportér annonse

FINN-kode: 107800417

Sist endret: 15. nov 2017 14:50