Utløpt

Sykepleier, vernepleier og helsefagarbeider v/ Solås bo- og rehabiliteringssenter

Arbeidsgiver
Gjesdal kommune
Stillingstittel
Sykepleier, vernepleier og helsefagarbeider
Sted
Ålgård
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast

Kort om stillingen

I forbindelse med økning i brukerbehov skal vi styrke bemanningen ved Solås bo- og rehabiliteringssenter.
Vi søker etter:
-sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider til dag/aften stillinger
-sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider til nattevakts stillinger

I forbindelse med styrking av bemanningen ser vi på hvordan vi kan organisere arbeidsdagen og arbeidstidsordninger på en slik måte at vi sikrer kompetanse, kontinuitet og helhet i arbeidet i tråd med pasientenes behov.
Gjesdal kommune foretrekker søkere som ønsker å gå heltidsstillinger.

Kvalifikasjoner

- Norsk godkjent autorisasjon som sykepleier, vernepleier.
- Norsk godkjent autorisasjon som hjelpepleier, omsorgsarbeider og helsefagarbeider.
- Studenter og andre med annen helse- og sosialfaglig utdanning kan og søke på stillingen.

Arbeidsoppgaver

- Sykepleie/vernepleiefaglig ansvar i avdelingen.
- Ha oversikt over brukerne, og prioritere arbeidsoppgaver utfra helhetssyn og bemanning.
- Legemiddelhåndtering.
- Sykepleie/vernepleiefaglige prosedyrer.
- Medansvarlig for kvalitetssikring og dokumentasjon av tjenesten.
- Samarbeide med behandlende lege.
- Samarbeide med bruker og pårørende, og gi bistand og opplæring i praktiske gjøremål, egenomsorg og stell.
- Tverrfaglig samarbeid.
- Undervisning og veiledning av medarbeidere og studenter i avdelingen.
- Sammen med tjeneste og koordineringskontoret vurdere tjenestebehov.
- Holde deg faglig oppdatert og bidra til faglig utvikling

- Som primærkontakt; ansvar for å følge opp, herunder iverksette tiltak for å nå oppsatte mål og vedtak samt evaluere effekt av tiltak og justere tiltak for å nå mål for bruker

Gjesdal kommune kan tilby

- God pensjonsordning med lånemuligheter
- Konkurransedyktig lønn
- Tilbud om relevant videreutvikling/utdanning
- Barnehageplass for ansattes barn
- Personalhytte
- Bedriftskunstforening og bedriftsidrettslag

Annet

Gjesdal kommune ønsker gjennom satsing på utvikling av en heltidskultur - å fremme kvaliteten for den enkelte bruker, skape en mer fremtidsrettet og effektiv organisasjon - å legge til rette for ett godt arbeidsmiljø og forutsigbarhet for den enkelte medarbeider.

Gjesdal kommune ønsker større mangfold, og vil oppfordre alle kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, kultur og tenkemåte.  Vi ser dette som viktig for nytenkning, utvikling og kvalitet i tjenestene våre.

Tilsettingsvilkår

Ansettelse etter gjeldende regler og tariffavtaler. Ansatte som arbeider med barn, unge eller yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven må framlegge politiattest (ikke eldre enn 3 mnd.) ved tiltredelse.

Søknad sendes

Gjesdal kommune benytter elektronisk søknadsprosess, og det er ikke mulig å legge ved vedlegg. Attester og vitnemål tas med til et evt. intervju.

Kontaktperson
Tone Hilde Antonsen, avdelingsleder Solås bo- og rebabiliteringssenter, korttid, tlf: 51614372, mobil: 95988732

 

Om arbeidsgiveren

Solås bo- og rehabiliteringssenter er kommunens sykehjem og har 25 senger fordelt på tre team. Et team for korttidsopphold, et for geriatriske pasienter og et for personer som trenger skjerming. Sykehjemmet holder et høyt faglig nivå, og har kompetanse og rutiner til å gjennomføre tiltak som en forbinder med sykehus. Vi satser på LEAN i forbedringsarbeidet og vil bygge en lærende organisasjon med myndiggjorte medarbeidere ved erfaringslæring og -deling i kompetanseutviklingen. Vi har en stor andel kvalifiserte medarbeidere, både sykepleiere, vernepleiere, leger, fysioterapeut, hjelpepleiere/omsorgsarbeidere og assistenter. Flere av medarbeiderne har videreutdanning.

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
6
Sted
RETTEDALEN 1
4330 Ålgård
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Sykepleier / Eldreomsorg
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut
Helsepersonell / Helsefagarbeider/hjelpepleier

Nøkkelord

sykepleier, omsorgsarbeider, hjelpepleier, vernepleier, helsefagarbeider

Rapporter annonse

FINN-kode: 105712803

Sist endret: 19. okt 2017 10:27

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Tone Hilde Antonsen
Stillingstittel
Avdelingsleder
Telefon
51 61 43 72
959 88 732
Følg firma
152 følger dette firmaet

RETTEDALEN 1, 4330 Ålgård

Rapporter annonse

FINN-kode: 105712803

Sist endret: 19. okt 2017 10:27