Utløpt

Prosjektmanager / forskningsadministrator

Arbeidsgiver
Universitetet i Oslo
Stillingstittel
Prosjektmanager / forskningsadministrator
Frist
Frist utløpt
Varighet
Prosjekt

Bli kjent med Universitetet i Oslo

Stilling som seniorkonsulent/forskningsadministrator er ledig ved Naturhistorisk museum. Tilsettingen gjelder fra 01.01.2018 og til prosjektets slutt 31.12.2021 i 100 % stilling. Stillingen vil høre inn under NHM, og spesifikt Forskningsgruppen for planteevolusjon og DNA-metabarcoding (PET), en ledende forskningsgruppe av 10-15 mennesker med bakgrunn i systematisk biologi, fylogeni, bioinformatikk, makroevolusjon og modellering. PET-gruppen tar for seg sentrale spørsmål om hvordan arter oppstår og deres historie og biogeografi, særlig innen planteriket. Vi jobber med DNA både fra nålevende organismer og fra tidligere tiders økosystemer ( gammelt DNA ). Gjennom arbeidet vårt bidrar vi også til utviklingen av DNA-metabarcoding (DNA-strekkoding) som et neste-generasjons verktøy for identifisering av arter. For mer informasjon: https://www.nhm.uio.no/forskning/grupper/pet/index.html

Beskrivelse av stillingen

Stillingsinnehaver vil bli tilsatt i en seniorkonsulentstilling med arbeidsoppgaver forbundet til praktisk gjennomføring av H2020 MSCA-ITN-ETN prosjektet Plant.ID om molekylær identifisering av planter. Plant.ID er et forsknings og utdanningsnettverk med 15 stipendiater fordelt over 9 europeiske institusjoner og 18 partnere. Oppgavene vil være forbundet med organisering og koordinering av konferanser, arrangere møter, kurser, workshops, arbeid med prosjektets fremdriftsrapporter, administrere mobilitetsopphold for studenter, drift og oppdatering av prosjektets websider, samt noe posting på sosiale medier. Stillingsinnehaver vil bli en del av PET gruppen og rapporterer til prosjektleder.

Kvalifikasjoner

 • Minimum en Mastergrad i biologi.
 • Tidligere erfaring fra forskningsadministrasjon, administrativ gjennomføring av store konferanser, undervisning, kurser, workshops og reiseaktiviteter.
 • Dokumenterte kunnskaper i vitenskapelig skriving og rapportering på engelsk.
 • Kompetanse i biologi, ssk biosystematikk, fylogeni, og DNA strekkodning.
 • En riktig 'team-player', som godt kan jobbe selvstendig, men også felles i team.
 • Noen som holder frister, er organisert og planlegger arbeidet nøye.
 • Villighet til å reise til møter, konferanser, workshops og kurs.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Vi kan tilby

 • Lønn NOK per år 474.300 - 517.300 avhengig av kompetanse (stillingskode 1363).
 • Et hyggelig, internasjonalt og dynamisk arbeidssted.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse.
 • Stilling i en IA-virksomhet.
 • Gode velferdsordninger.

Søknaden må inkludere

 • Søknadsbrev som beskriver din interesse for stillingen, tidligere arbeidserfaring og interesser, samt en beskrivelse av hvordan du passer til stillingen.
 • CV (oppsummering av utdannelse, stillinger og akademisk erfaring).
 • Kopier av utdanningscertifikat og anbefalingsbrev (maks 2 stk.).
 • Navn og kontaktinformasjon til 2-3 referansene (navn, relasjon til kandidaten, e-post og telefonnummer).

Det vises for øvrig til gjeldende retningslinjer og utfyllende bestemmelser for tilsetting i teknisk/administrative stillinger ved Universitetet i Oslo: http://www.uio.no/om/regelverk/personal/teknisk-administrativt/

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Kvinner oppfordres til å søke.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettigheter til forskningsresultater m.m.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktinformasjon

Plant.ID prosjektleder førsteamanuensis Hugo de Boer, hugo.deboer@nhm.uio.no, +47 98126030. Rådgiver Thomas Brånå, thomas.brana@nhm.uio.no, +47 22856374

Om arbeidsgiveren

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Naturhistorisk museum (NHM) ligger i Botanisk hage på Tøyen. Forskning, samling og formidling av naturvitenskap er våre hovedoppgaver. Vi er Norges største naturhistoriske museum og har 6,2 millioner naturvitenskapelige objekter. NHM er en del av Universitet i Oslo. Museet har ca 150 ansatte, hvorav ca. 60 er vitenskapelig ansatte.

Sektor
Offentlig
Sted
Boks 1072 Blindern
0316 Oslo
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap
Offentlig administrasjon
Museer, gallerier og kulturminne
Stillingsfunksjon
Koordinering
Prosjektledelse
Biolog

Rapporter annonse

FINN-kode: 105233682

Sist endret: 27. sep 2017 15:25

Boks 1072 Blindern, 0316 Oslo

Rapporter annonse

FINN-kode: 105233682

Sist endret: 27. sep 2017 15:25