Utløpt

Vitenskapelige stillinger i matematikk ved lærerutdanningen studiested Oslo

Arbeidsgiver
NLA Høgskolen
Stillingstittel
Vitenskapelige stillinger i matematikk ved lærerutdanningen studiested Oslo
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast

Aktuelle søkere

 

Innenfor matematikk har NLA Høgskolen ledig inntil tre vitenskapelige stillinger i 100% knyttet til avdeling for lærerutdanning, og med primært arbeidssted ved grunnskolelærerutdanningen i Oslo.
Vi søker både etter professor/dosent og førsteamanuensis/førstelektor. Stipendiater eller andre med planlagt kompetanseopprykk i løpet av 2018 og høgskolelektorer med erfaring relevant for grunnskolen og med motivasjon for å utvikle forskningskompetanse oppfordres også til å søke. Vi ønsker også kontakt med professor/dosent som er aktuell for II-stilling.

 

Faglig innretning

 

Med tanke på den samlede kompetanse i matematikkmiljøet i NLA sine lærerutdanninger, søkes det gjennom disse ansettelsene særlig å styrke matematikkdidaktisk kompetanse. Siden masterfaget ligger i GLU 5-10, vil kompetanse særlig relevant for disse trinnene bli vektlagt. Videre har vi behov for å styrke klasseromsforskning knyttet til matematikkfaget.

 

Arbeidsoppgaver

 

 • ·         Undervisning og veiledning primært knyttet til lærerutdanningene
 • ·         Forskning, utviklingsarbeid og formidling
 • Administrasjonsoppgaver som hører naturlig inn under en vitenskapelig stilling
 • Andre relevante oppgaver

 

 

Ønskede egenskaper

 

 • ·         Motivasjon til å bygge en ny grunnskolelærerutdanning
 • ·         Gode samarbeidsevner og evne til å bygge relasjoner med studenter og kollegaer
 • ·         Erfaring fra lærerutdanning og fra barnehage eller grunnskole kan bli vektlagt
 • ·         Lederegenskaper
 • ·         Språkferdigheter i norsk (eller svensk eller dansk) og kjennskap til den kulturelle konteksten som norske vitenskapelige institusjoner står i, blir vektlagt.

 

NLA Høgskolen tilbyr

 

 • Medlemskap i Statens pensjonskasse og avtale om Inkluderende arbeidsliv (IA-bedrift)
 • ·         Ansatte i professorstilling ved NLA Høgskolen er for tiden plassert i ltr 73, førstestilling i LR 24.5 ltr 63-69 og høgskolelektor i LR 25.3 ltr 49-61

 

Om stillingene

 

Arbeidssted er NLA Høgskolen, Staffeldtsgate i Oslo sentrum. Ansatte i Bergen og Oslo utgjør et felles fagmiljø, og bidrag til undervisning og veiledning i Bergen må påregnes.

 

Da studiet bygges opp over tid, er vi noe fleksible på tiltredelsestidspunkt. Det er ønskelig med tiltredelse etter nærmere avtale i løpet av perioden 01.08.2018 - 01.08.2020.

 

Søker med kvalifikasjon som høgskolelektor kan bli midlertidig tilsatt for en periode på inntil tre år, jf. universitets- og høgskolelova § 6-5, 1. ledd. Søknad om fast tilsetting med ny vurdering må skje i løpet av treårsperioden. Den som er tilsatt i stilling som lektor, førstelektor eller førsteamanuensis, kan ifølge gjeldende retningslinjer søke om opprykk til henholdsvis førstelektor, dosent eller professor. Vurdering for førstelektor-, dosent- eller professorkompetanse vil måtte skje etter tilsetting. Søkere som er tilkjent førstelektor, dosent eller professorkompetanse i aktuelt fagområde, vil bli ansatt i stilling som henholdsvis førstelektor, dosent eller professor uten ny vurdering under forutsetning av tilfredsstillende dokumentasjon. Dersom søkeren ikke har pedagogisk utdanning eller praksis kan en bli pålagt å ta kurs i høgskole-/universitetspedagogikk i løpet av to år.

Søknad

Søkerne må før søknadsfristen lagre disse dokumentene i Jobbnorge sin nettside: https://www.jobbnorge.no

 

 • ·         Søknad
 • ·         CV med attesterte vitnemål og oversikt over fullførte studium. CV må gjøre rede for utdanning, tidligere stillinger, innholdet i disse, pedagogisk virksomhet, administrativ erfaring. CV må inneholde en fullstendig publikasjonsliste.
 • ·         Fullstendige kopier av et utvalg av de mest relevante vitenskapelige publikasjonene med tanke på vurdering.
 • ·         Beskrivelse av andre aktiviteter som søkeren har deltatt i, som en ser som relevant for stillingen, og som en ønsker vurderingskomiteen skal ta med i vurderingen.
 • ·         Alle dokument må lastes opp og lagres i den elektroniske søknaden. Søkeren er ansvarlig for å sende fullstendig dokumentasjon innen søknadsfristen.

 

Søkerne blir bedt om å plassere seg i forhold til utlysingen og gjøre rede for motivasjonen en har for å søke og visjoner en har for det faglige arbeidet. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. Det kan bli aktuelt med prøveforelesning. NLA Høgskolen er en høgskole med kristent verdigrunnlag, og aktuelle kandidater må kunne identifisere seg med høgskolens verdigrunnlag. Dette bør kommenteres i søknaden.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til leder matematikkseksjonen, Terje Bjuland epost: terje.bjuland@nla.no  eller prorektor for utdanning Svenning Bjørke, begge tlf. 55 54 07 00

 

Søknadsfrist: 31.08.2017

Om arbeidsgiveren

NLA Høgskolen har et bredt studietilbud og et aktivt fagmiljø. Våre 240 ansatte og om lag 2 500 studenter trives godt på våre studiesteder i Oslo, Bergen og Kristiansand.


Fra høsten 2018 utvider NLA Høgskolen sin etablerte grunnskolelærerutdanning i Bergen med tilsvarende tilbud i Oslo. I en gradvis oppbygning på fem år fra høsten 2018 skal den femårige integrerte grunnskoleutdanningen i Oslo tilby 500 studieplasser. I den forbindelse søker vi medarbeidere som er motivert for å utforme denne utdanningen.


NLA Høgskolen er en privat høgskole med et kristent verdigrunnlag. Vi vil på dette grunnlaget utvikle en forskningsbasert, praksisnær og helhetlig grunnskolelærerutdanning der mennesket og menneskeverdet står i sentrum, ut fra kristne og humanistiske dannelsesidealer. Vi ønsker å være en viktig bidragsyter til samfunnet gjennom våre utdanninger og forskning. I lærerutdanningen vil vi bygge et nært, levende og aktuelt studiemiljø som forbereder studenten på de utfordringer læreren står overfor i dagens skolevirkelighet. Dette utvikles i forpliktende samarbeid mellom høgskolens undervisnings- og forskningsmiljø, praksisfelt og den enkelte student.

Sektor
Privat
Antall stillinger
3
Sted
Linstowsgate 3
0130 Oslo
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk
Undervisning og pedagogikk / Lærer/Lektor
Undervisning og pedagogikk / Professor

Rapporter annonse

FINN-kode: 101426896

Sist endret: 4. aug 2017 00:00

Følg firma
74 følger dette firmaet

Linstowsgate 3, 0130 Oslo

Rapporter annonse

FINN-kode: 101426896

Sist endret: 4. aug 2017 00:00