Utløpt

Vi søker Sykepleier/Vernepleier i 80 % fast stilling

Arbeidsgiver
NEDRE Moenga døgn
Stillingstittel
Ledig 80 % fast stilling Sykepleier/Vernepleier
Sted
Frogner
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast

Bli kjent med Akershus universitetssykehus

DPS Nedre Romerike består av en seksjon for polikliniske tjenester og tre seksjoner for døgnbehandling. Opptaksområdet er kommunene på Nedre Romerike samt kommunene Rømskog og Enebakk.

Seksjon Moenga døgn består av 18 sengeplasser fordelt på 2 enheter hvorav 1 av sengene er brukerstyrt. De to enhetene ligger på Lindeberg (Moenga), 11 km fra Lillestrøm sentrum. En av enhetene ble tilknyttet Medisinfritt Behandlingstilbud fra Januar 17. Enhetene samarbeider for å gi alle pasientene gode behandlingstilbud. Pasientgruppen har ulike psykiske lidelser.

Medisinfri Behandlingstilbud er nytt i Ahus, og en del av Helse Sør-Øst RHF satsing på medisinfrie behandlingstilbud, som har fokus mot psykososiale behandlingstilnærminger. Innholdet i den psykososiale behandlingen kommer til å inneha elementer fra: Åpen dialog/nettverksmøte- eller tilsvarende, Illness Management and Recovery (IMR)- eller tilsvarende, gruppeterapeutiske intervensjoner, psykoterapi, miljøterapi, kunnskap om søvn og psykologisk behandling søvnforstyrrelser, fysisk aktivitet og evnt andre tiltak som støtter opp under den psykososiale behandlingen. Behandlingen skal bygge på kunnskapsbaserte behandlingsmetoder. Kunnskap fra pasientene og pårørende skal gjøre behandlingstilbudet bedre. Forskningsprosjekter på enheten vurderes.

Vi arbeider i tverrfaglige team som sammen finner frem til gode behandlingsopplegg i samarbeid med pasienter og pårørende. Alle innleggelser vil være frivillige og planlagte.

I utredningen og behandlingstilbudet er miljøterapi, observasjoner, deltakelse i grupper og psykoedukasjon, kortidsintervensjoner med mål om videreføring/utvikling m.h.t pasientens hjemme situasjon sentralt. Begge enheter kommer til å ta del i videre metodeutvikling. Behandlingen skal bygge på kunnskapsbaserte behandlingsmetoder.

Hos oss arbeider det miljøterapeuter, sykepleiere, hjelpepleiere, vernepleiere, sosionomer, psykologer, psykologspesialist / fagutviklingsansvarlig, overleger, helsesekretærer, kokker, rengjøringspersonale og vaktmester.

Vi søker:
Sykepleier eller vernepleier til en 80 % fast stilling, i turnus dag og kveld, med jobbing hver 3 helg.

Tiltredelse: 15.09.2017

Vi ønsker rett person velkommen!

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • Miljøterapi - kjennskap til flere modeller er en fordel
 • Psykoedukasjon eller gruppe (IMR)
 • Medisinlegging
 • Tilsyn v/behov
 • Holde ro i avdelingen
 • Skrive og følge opp behandlingsplaner
 • Praktiske arbeidsoppgaver i post
 • Delta på samarbeidsmøter, grupper, miniteam og behandlingsmøter
 • Pårørende samtaler
 • Tilbakemeldingspraksis - FIT/KOR metodikk
 • Deltagelse i ferdighetstrening/rollespill

Kvalifikasjoner

 • Ønskelig med erfaring fra døgnpost og med videreutdanning innen psykisk helsevern.

Utdanning

 • Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad
 • Sykepleie
 • Tilleggsutdanning
 • Vernepleie

Egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 80%
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud

Om arbeidsgiverenAkershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal- og områdesykehus for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag.


”Menneskelig nær – faglig sterk” er vår visjon.


Divisjon psykisk helsevern består av 4 DPS-avdelinger, Avdeling BUP, Avdeling rus og avhengighet, Avdeling akuttpsykiatri, Avdeling spesialpsykiatri, Avdeling alderspsykiatri, Avdeling voksenhabilitering og Avdeling FoU.? Divisjonen har ca. 1.700 årsverk og er lokalisert på Øvre og Nedre Romerike, inkl. Nordbyhagen, samt i Groruddalen og i FolloSøknad merkes
3499491930
Sektor
Offentlig
Sted
Moengveien 6
2016 Frogner
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Sykepleier / Psykiatri
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut

Nøkkelord

Vernepleier, Ahus

Rapporter annonse

FINN-kode: 100142331

Sist endret: 13. jul 2017 07:07

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Anders Wenneberg
Stillingstittel
Seksjonsleder
Telefon
922 24 542
Kontaktperson
Ann Kristin Aasen
Stillingstittel
Enhetsleder
Telefon
67 96 63 05
Følg firma
792 følger dette firmaet

Moengveien 6, 2016 Frogner

Rapporter annonse

FINN-kode: 100142331

Sist endret: 13. jul 2017 07:07