1937 følgere

Statens Vegvesen

Trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø. Hvilken vil du klare deg uten? Vegvesenets oppdrag er å sørge for alle tre faktorene – samtidig. Derfor trenger vi den beste kompetansen.

Se hvorfor du vil jobbe i Statens vegvesen
Se hva Statens vegvesen gjør

Kontrollingeniør Håkon Matre kontrollerer kabelspinning på Hardangerbrua.

Noen av våre medarbeidere

Jeg får de kursene jeg trenger, og det betyr mye for min motivasjon i jobben min.
Signe Evjen
Kontrollingeniør

Se Signe fortelle om jobben sin: https://www.youtube.com/watch?v=M9J4376RKVY

Med mer erfaring økte ansvaret, og jeg fikk bryne meg på mer omfattende og komplekse prosjekter.
Håkon Skagen
Prosjekteringsleder

Se Håkon fortelle om jobben sin: https://www.youtube.com/watch?v=16J4pb29YJo

Ledige stillinger

1937 følgere

Vi søker elektroingeniør i Trondheim

Statens vegvesen

Kontrollingeniør innen drift og vedlikehold, Vegavdeling Finnmark

Statens vegvesen

Trondheim

Vi søker grunnerverver

Statens vegvesen

Byggeledere

Statens vegvesen

Skap utvikling!

Statens vegvesen

Planleggingsleder, Vegavdeling Finnmark

Statens vegvesen

Bruforvalter, Vegavdeling Finnmark

Statens vegvesen

Prosjekteringsleder- Statens vegvesen Region nord

Statens vegvesen

Hamar, Moss, Oslo

Vil du være med å skape fremtidens infrastruktur? Vil du være med å bestemme hva slags bruer vi skal bygge?

Statens vegvesen

Grunnborar, Bergen

Statens vegvesen

Bli planleggingsleiar for vegprosjekt

Statens vegvesen

Vi søker kontrollingeniør veg

Statens vegvesen

Kontrollingeniør i asfaltfag, Bergen

Statens vegvesen

Kontrollingeniør betong, Bergen

Statens vegvesen

Statens vegvesen Region nord

Statens vegvesen

Statens vegvesen Region nord

Statens vegvesen

Planleggings- og prosjekteringsleder

Statens vegvesen

Skap utvikling!

Statens vegvesen

Stilling hos Plan og trafikk Østfold

Statens vegvesen

Saksbehandler

Statens vegvesen

Arealforvalter

Statens vegvesen