2067 følgere

Statens Vegvesen

Trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø. Hvilken vil du klare deg uten? Vegvesenets oppdrag er å sørge for alle tre faktorene – samtidig. Derfor trenger vi den beste kompetansen.

Se hvorfor du vil jobbe i Statens vegvesen
Se hva Statens vegvesen gjør

Kontrollingeniør Håkon Matre kontrollerer kabelspinning på Hardangerbrua.

Noen av våre medarbeidere

Jeg får de kursene jeg trenger, og det betyr mye for min motivasjon i jobben min.
Signe Evjen
Kontrollingeniør

Se Signe fortelle om jobben sin: https://www.youtube.com/watch?v=M9J4376RKVY

Med mer erfaring økte ansvaret, og jeg fikk bryne meg på mer omfattende og komplekse prosjekter.
Håkon Skagen
Prosjekteringsleder

Se Håkon fortelle om jobben sin: https://www.youtube.com/watch?v=16J4pb29YJo

Ledige stillinger

2067 følgere

Vi søker fire trafikkoperatører til Vegtrafikksentralen

Statens vegvesen

Kontrollingeniør - vikariat

Statens vegvesen

Maskinførar grunnboring, Bergen

Statens vegvesen

Vi søker

Statens vegvesen

Vi søker

Statens vegvesen

Vi søker fagspesialist på bituminøse bindemidler

Statens vegvesen

Byggeleder driftskontrakt - Alta

Statens vegvesen

Vil du vere med på å leie utviklinga av bompengeinnkrevjinga i Noreg?

Statens vegvesen

Automasjons-/elektroingeniør

Statens vegvesen

Vi søker

Statens vegvesen

Vi søker

Statens vegvesen

Vi søker

Statens vegvesen

Byggeleder elektro

Statens vegvesen

Byggeleder drift og vedlikehold i Setesdal

Statens vegvesen

Prosjektleder - E18Ørje

Statens vegvesen

Anskaffelseskoordinator/Juridisk rådgiver Vadsø

Statens vegvesen