1743 følgere

Statens Vegvesen

Trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø. Hvilken vil du klare deg uten? Vegvesenets oppdrag er å sørge for alle tre faktorene – samtidig. Derfor trenger vi den beste kompetansen.

Se hvorfor du vil jobbe i Statens vegvesen
Se hva Statens vegvesen gjør

Kontrollingeniør Håkon Matre kontrollerer kabelspinning på Hardangerbrua.

Noen av våre medarbeidere

Jeg får de kursene jeg trenger, og det betyr mye for min motivasjon i jobben min.
Signe Evjen
Kontrollingeniør

Se Signe fortelle om jobben sin: https://www.youtube.com/watch?v=M9J4376RKVY

Med mer erfaring økte ansvaret, og jeg fikk bryne meg på mer omfattende og komplekse prosjekter.
Håkon Skagen
Prosjekteringsleder

Se Håkon fortelle om jobben sin: https://www.youtube.com/watch?v=16J4pb29YJo

Ledige stillinger

1743 følgere

Prosjektleder for mobilitetsprosjektet

Statens vegvesen Region øst

Byggeledere for asfalt- og vedlikeholdskontrakter

Statens vegvesen Region øst

Er du vår nye applikasjonsforvalter innenfor trafikant- og kjøretøyområdet

Statens vegvesen Vegdirektoratet - arbeidssted Oslo

Vil du bidra til bedre folkehelse?

Statens vegvesen Region øst

Har du lyst til å inngå i vegvesenets landsdekkende bruberedskapsgruppe?

Statens vegvesen Region øst

Vil du forme og utvikle samferdselsoppgaver i Østfold

Statens vegvesen Region øst

Kontrollingeniør tunnel Ryfast

Statens vegvesen Region vest

Leiar for ferje- og forvaltningsseksjonen

Statens vegvesen Region vest

Byggeledere til bruseksjonen i Østfold

Statens vegvesen Region øst

Vil du bidra til å sikre gode veger!

Statens vegvesen Region øst

Kontrollingeniør tunnel i Sogn

Statens vegvesen Region vest

Seksjonsleiar Samfunns- og trafikksikkerheitsseksjonen

Statens vegvesen Region vest

Utforming og utvikling av samferdselsoppgaver i Østfold

Statens vegvesen Region øst