2231 følgere

Statens Vegvesen

Trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø. Hvilken vil du klare deg uten? Vegvesenets oppdrag er å sørge for alle tre faktorene – samtidig. Derfor trenger vi den beste kompetansen.

Se hvorfor du vil jobbe i Statens vegvesen
Se hva Statens vegvesen gjør

Kontrollingeniør Håkon Matre kontrollerer kabelspinning på Hardangerbrua.

Noen av våre medarbeidere

Jeg får de kursene jeg trenger, og det betyr mye for min motivasjon i jobben min.
Signe Evjen
Kontrollingeniør

Se Signe fortelle om jobben sin: https://www.youtube.com/watch?v=M9J4376RKVY

Med mer erfaring økte ansvaret, og jeg fikk bryne meg på mer omfattende og komplekse prosjekter.
Håkon Skagen
Prosjekteringsleder

Se Håkon fortelle om jobben sin: https://www.youtube.com/watch?v=16J4pb29YJo

Ledige stillinger

2231 følgere

Vi søker erfaren byggeleder med gode samarbeids-/kommunikasjonsevner til spennende prosjekt

Statens vegvesen

Er du vår nye medarbeider innen offentlig anskaffelser?

Statens vegvesen

Vi søker kjøretøykontrollør

Statens vegvesen

Vi søker kjøretøykontrollører

Statens vegvesen

Driftsseksjonen på vegavdeling Østfold søker byggeleder til driftskontrakt Østfold nord

Statens vegvesen

Steinkjer

Vi søker etter en geotekniker

Statens vegvesen

Vi søker erfaren seniormedarbeider til Seksjon for by og bærekraftig mobilitet i Vegdirektoratet

Statens vegvesen

Vi søker IKT-arkitekt!

Statens vegvesen

Grunnborer

Statens vegvesen

Førerprøvesensor

Statens vegvesen

ITS - Intelligente transportsystem

Statens vegvesen

Statens vegvesen Region nord søker

Statens vegvesen

Er du samfunnsengasjert og ønsker å bruke din kompetanse til å utarbeide planer for framtidas transportnett i landsdelen?

Statens vegvesen

Vi søker koordinator for planlegging

Statens vegvesen

Tunneloppgradering

Statens vegvesen

Tunneloppgradering

Statens vegvesen

Seksjonsleder utbygging

Statens vegvesen

Geomatiker/Geodataforvalter

Statens vegvesen

Lillehammer

Prosjektleder for elektro, elektro tunnel med ansvar for tunnelsikkerhet og beredskap

Statens vegvesen

Bidra til å skape fremtidens infrastruktur!

Statens vegvesen

Anskaffelseskoordinator/juridisk rådgiver - Bodø/ Tromsø

Statens vegvesen

Vi søker

Statens vegvesen

Harstad

Vi bygger fremtidens vegsystem i Harstadområdet og styrker prosjektorganisasjonen med en

Statens vegvesen