456 følgere

Haukeland universitetssjukehus

Vi er 12.000 tilsette som har som mål å gje best mogleg behandling til våre pasientar. Vi arbeider for å knyte til oss dei beste og vil legge til rette for at alle skal trivast og yte sitt beste.

Ledige stillinger

456 følgere

Spennande stilling som leiar for Hospitaldrift Reinhald

Helse Bergen - Haukeland universitetssjukehus

Psykolog vikariat

Helse Bergen - Divisjon psykisk helsevern / Kronstad distriktspsykiatriske senter / Avdeling allmennpsykiatri Kronstad

Psykolog/Psykologspesialist

Helse Bergen - Klinikk Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Fana, Fusa og Austevoll

Seksjonsleiarar til Akuttmedisinsk Avdeling

Helse Bergen - Kirurgisk serviceklinikk, Haukeland universitetssjukehus

Psykologspesialist / Psykolog fagområde allmennpsykiatri

Helse Bergen - Bjørgvin distriktspsykiatriske senter (DPS) Tertnes

Spennande jobb som autorisert helsesekretær med arbeid mellom annet i Akuttmottak

Helse Bergen - Dokumentasjonsavdelinga

Fast 100% stilling for spesialsjukepleiar

Helse Bergen - Psykiatrisk klinikk, avdeling for spiseforstyrringar

Bioingeniør, 100% faste stillingar

Helse Bergen - Hormonlaboratoriet

Overlege/ spesialist i psykiatri ved Avdeling Stemningslidingar

Helse Bergen - Psykiatrisk klinikk

Isdalstø

Sosionom

Helse Bergen - Bjørgvin distriktspsykiatriske senter (DPS)

Psykologspesialist/psykolog

Helse Bergen - Habiliteringsavdelinga for vaksne

Praksiskonsulent

Helse Bergen - Forskings- og utviklingsavdelinga, Seksjon for fag og utdanning

Spennande jobb som autorisert helsesekretær med arbeid mellom annet i Akuttmottak

Helse Bergen - Dokumentasjonsavdelinga