552 følgere

Haukeland universitetssjukehus

Vi er 12.000 tilsette som har som mål å gje best mogleg behandling til våre pasientar. Vi arbeider for å knyte til oss dei beste og vil legge til rette for at alle skal trivast og yte sitt beste.

Ledige stillinger

552 følgere

Leiar for Skadepoliklinikken, Haukeland universitetssjukehus

Helse Bergen - Vi søker avdelingssjef for vår nye spesialisthelseteneste ved Bergen Legevakt

Seksjonsleiar - Teknisk avdeling, Maskinseksjonen

Helse Bergen

Seksjonsleiar ambulante tenester

Helse Bergen - Avdeling for rusmedisin

Lærling i automasjonsfaget

Helse Bergen - Teknisk avdeling / Transport teknisk seksjon

Klinikkdirektør Kronstad DPS

Helse Bergen - Divisjon psykisk helsevern

Klinikkdirektør Bjørgvin DPS

Helse Bergen - Divisjon psykisk helsevern

Bergen

Konsulent

Helse Bergen - Økonomi- og finansavdelingen / Lønns- og regnskapsseksjonen

Psykiatrisk sjukepleiar/ vernepleiar

Helse Bergen - Kronstad Distriktpsykiatriske Senter (DPS) / Psykosepoliklinikken

Rådgjevar

Helse Bergen - Forskings- og utviklingsavdelinga, Seksjon for e-helse

Studiesjukepleiar (vikariat)

Helse Bergen - Seksjon for forsking og innovasjon

Psykiater til FACT-team Askøy kommune

Helse Bergen

Ein 100% fast stilling og eit vikariat i 100% for sjukepleiar ved Seksjon for alderspsykiatri

Helse Bergen

Sjukepleiar til fast 100% stilling

Helse Bergen - Nevrokirurgisk avdeling

Bioinformatikar (spesialingeniør)

Helse Bergen - Laboratorieklinikken

Bioinformatikar (spesialingeniør)

Helse Bergen - Laboratorieklinikken

Operasjonssjukepleiar, fast 100% stilling

Helse Bergen - Voss sjukehus

Sjukepleiar/Vernepleiar. 100% fast stilling

Helse Bergen - Avdeling spesialisert psykosebehandling (ASP), Seksjon S3

Seksjonsleiar til Hud og revmatologisk sengepost

Helse Bergen - Hudavdelingen

Musikkterapeut

Helse Bergen - Avdeling for rusmedisin

Assisterande Seksjonsleiar

Helse Bergen - Psykiatrisk klinikk, Psykiatrisk akuttmottak

Bergen

Overlege

Helse Bergen - Psykiatrisk klinikk, Avdeling spesialisert psykosebehandling