504 følgere

Haukeland universitetssjukehus

Vi er 12.000 tilsette som har som mål å gje best mogleg behandling til våre pasientar. Vi arbeider for å knyte til oss dei beste og vil legge til rette for at alle skal trivast og yte sitt beste.

Ledige stillinger

504 følgere

Vil du jobbe på en spennende, faglig utfordrende post med både sengepost og overvåkning?

Helse Bergen

Koordinator, 100% engasjement i 2 år med mogleg forlenging

Helse Bergen

Psykologspesialist

Helse Bergen - Avdeling for rusmedisin, Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Spennande jobb for deg som er miljøterapeut

Helse Bergen

Spesialrådgivar (jurist) i Forskings- og utviklingsavdelinga, Seksjon for forsking og innovasjon

Helse Bergen

Sjukepleiar/Vernepleiar 100% fast stilling

Helse Bergen - Psykiatrisk klinikk, Avdeling spesialisert psykosebehandling

Rådgivar analyse/statistikk - Fagsenter for medisinske kvalitetsregister i Helse Vest

Helse Bergen

Psykologspesialist

Helse Bergen - Kronstad distriktspsykiatriske senter DPS

Sosionom i poliklinikk

Helse Bergen - Kronstad DPS, Psykosepoliklinikken

Spennande stilling som systemansvarleg

Helse Bergen - Fagsenter administrative system

Avdelingssjukepleiar

Helse Bergen - Voss sjukehus, Somatisk poliklinikk

Ledig fast stilling som vaken nattevakt for sjukepleiar/vernepleiar med arbeid p.t. kvar 4. helg

Helse Bergen - Klinikk psykisk helsevern for barn og unge, Akuttpost

Ledige stillingar på natt for sjukepleiar/vernepleiar/miljøterapeut med arbeid p.t. kvar 4. helg

Helse Bergen - Klinikk psykisk helsevern for barn og unge, Akuttpost

Sjukepleiar til fast 100% stilling med arbeid kvar 4. helg

Helse Bergen - Klinikk psykisk helsevern for barn og unge, Akuttpost

Direktør ved Voss sjukehus

Psykiater eller psykologspesialist v/Avdeling psykosomatisk medisin-konsultasjonpsykiatri

Helse Bergen - Psykiatrisk klinikk

Poliklinikkleiar

Helse Bergen - Bjørgvin DPS, Knarvik allmennpsykiatriske poliklinikk

Assisterande seksjonsleiar til Akuttmedisinsk avdeling

Helse Bergen - Kirurgisk serviceklinikk, Haukeland universitetssjukehus

Avdeling for spiseforstyrringar utvidar behandlingstilbodet og søkjer etter spesialsjukepleiarar og sjukepleiarar

Helse Bergen

Assisterande avdelingsjordmor

Helse Bergen - Kvinneklinikken

Psykologspesialist/psykolog vikariat

Helse Bergen - Kronstad distriktspsykiatriske senter (DPS)