Hvordan kvalitetssikre jobbsøknaden?

Slik kvalitetssikrer du jobbsøknaden din

Når du har brukt tid på å skrive en god jobbsøknad, lønner det seg også å få hjelp til å luke vekk eventuelle feil, som kan trekke ned helhetsinntrykket. Lær deg triksene som øker sjansene for at din søknad blir blant de beste.

På jakt etter ny jobb? Da er du sikkert godt i gang med å skrive jobbsøknader til aktuelle stillinger. Når du har brukt tid på å skrive en god jobbsøknad, lønner det seg også å få hjelp til å luke vekk eventuelle feil, som kan trekke ned helhetsinntrykket. Det viktigste skillet mellom en god og dårlig jobbsøknad er at en god tekst er gjennomtenkt, tydelig og konkret. Husk også at det er lov å være kreativ, sier markeds- og kommunikasjonssjef Mads Wildhagen i rekrutteringsselskapet Academic Work.

Slik kvalitetssikrer du jobbsøknaden din:

  1. Sjekk at du i søknaden henvender deg til rett person og om rett stilling.

  2. Få noen du kjenner (gjerne noen med erfaring ift. jobbsøknad-skriving) til å se over teksten før du sender den inn. Er den interessant? Kommer motivasjonen din for å søke på stillingen tydelig frem?

  3. Bruk stavesjekk på teksten før du sender inn.

  4. Kontroller at det kommer klart frem hvorfor du mener at du er den beste kandidaten til stillingen? Ta med to-tre konkrete eksempler du har på egenskaper som arbeidsgiver etterspør i utlysningen.

  • Bruk god tid på jobbsøknaden sier markeds-og kommunikasjonssjef Mads Wildhagen i Academic Work

    - BRUK GOD TID PÅ JOBBSØKNADEN sier markeds-og kommunikasjonssjef Mads Wildhagen i rekrutteringsselskapet Academic Work (Foto: Academic Work).

Wildhagen understreker også at man ikke bør skrive for langt - ideell lengde på teksten er mellom en halv og tre kvart A4-side. Du bør heller ikke kopiere inn en tekst fra tidligere søknader. Å kopiere inn tekst er en potensiell feilkilde, og kan også få deg til å fremstå som lite motivert. På samme måte som alle kandidater er unike, er alle stillinger og selskaper unike på sin måte. Se på en hver stilling du søker som noe unikt selv om det er samme bransje og stillingstype, sier han.