9 tabber du ikke bør gjøre under jobbintervjuet

9 tabber du bør unngå under jobbintervjuet

Mange er nervøse for å gjøre tabber når de blir kalt inn til jobbintervju. Det er det ingen grunn til. Med disse enkle huskereglene gjør du et godt førsteinntrykk.

Publisert 30. desember 2021 kl. 12.00

Blant arbeidssøkere som blir innkalt til jobbintervju er det mange som blir nervøse for å gjøre tabber. Det er det ingen grunn til hvis man forbereder seg godt, ifølge partner og kommersiell leder i Karrierehuset, Barbro Mosseng.

Husk at hvis du blir innkalt til jobbintervju, har du allerede gjort et solid inntrykk. Arbeidsgiver ønsker å få bekreftet inntrykket de sitter igjen med fra CV og søknad. De ser etter ting som entusiasme, motivasjon, samarbeidsevner, evne til å kommunisere og hva slags resultater du har oppnådd i tidligere jobber, sier hun. Mosseng anbefaler alle jobbsøkere å forberede seg godt før man skal på jobbintervju, blant annet ved å øve på intervjusituasjonen på forhånd. Her får du hennes tips for å unngå fallgruvene.

Unngå disse 9 fallgruvene under jobbintervjuet:

 1. Ikke still uforberedt

  Intervjueren vil raskt avdekke om du ikke har satt deg inn i rollen og i selskapet. Møter du uforberedt, vil du lett fremstå som lite motivert for jobben.

 2. Ikke spør om lønn, betingelser og goder i førstegangsintervjuet:

  Det er vanlig at intervjuer spør deg om dine forventninger knyttet til betingelser mot slutten av første- eller annengangsintervjuet.

 3. Ikke snakk negativt om tidligere arbeidsgivere

  Dette vil ofte slå negativt ut på deg som kandidat. Fremstå høflig og respektfull i din omtale av andre.

 4. Ikke snakk deg bort:

  Sørg for å svare på spørsmålene, kom gjerne med eksempler, men hold deg til det som er relevant. Dette viser at du evner å skille mellom hva som er viktig og hva som er uvesentlig.

 5. Ikke skryt uhemmet av egne prestasjoner

  Vis edruelighet og vær ærlig med hva som var ditt bidrag i situasjonene du refererer til.

 6. Kle deg pent til jobbintervjuet

  Vis respekt med antrekket du velger, og som et minimum bør du matche kleskoden til selskapet/avdelingen du søker deg til. Kle deg gjerne i noe du føler deg vel i, og unngå utfordrende antrekk.

 7. Unngå å være passiv

  Still gjerne spørsmål for å vise interesse og at du er nysgjerrig og motivert.

 8. Vær bevisst på kroppsspråk og fremtoning

  Dette gjelder alt fra hvordan du sitter, gestikulerer, håndtrykk og øyekontakt. Dersom det er flere som intervjuer deg, tenk på at du bør ha blikkontakt med alle.

 9. Sørg for at du ikke formidler et uriktig bilde av deg selv og din kompetanse:

  Dette er en kortsiktig strategi, og kan føre til at du får jobben på feil premisser. I verste fall får du en jobb du ikke passer til, og dermed vil mistrives med. Forsøk å fremstå som den beste versjonen av deg selv, men vær ærlig i dine svar.

Øv på jobbintervju ved hjelp av rollespill
Karriererådgiver og daglig leder i Navigio AS, Nicholay Tehrani, sier arbeidsgivere har full forståelse for at jobbsøkere kan være ukomfortable med å snakke om seg selv i en intervjusituasjon. Hvis du er blant dem som mistrives med å snakke om deg selv, anbefaler han at du arrangerer «prøveintervjuer» sammen med noen du føler deg trygg sammen med. Lag et lite rollespill hvor du går gjennom spørsmål du tror du kan få. Jo mer du øver, jo enklere blir selve intervjuet. Det kan være gull verdt å øve sammen med en venn eller slektning. Skulle du likevel være nervøs når du går inn i jobbintervjuet anbefaler jeg at du sier i fra. Det vil ikke telle i mot deg, sier han.

Tehrani sier det viktigste du bør prøve å få frem er hva som motiverer deg til å søke på jobben. Prøv å få frem hva som er viktig for deg og hva du ønsker å bidra med. Du må også gjerne stille spørsmål tilbake, men da bør det ikke være spørsmål som du selv enkelt kunne funnet svaret på selv. «Hvor vil dere med selskapet» er eksempel på et godt spørsmål du kan stille, sier han.