På jobbjakt? Nå er det på tide å tenke nytt!

På jobbjakt? Nå er det på tide å tenke nytt!

Arbeidstakeres evne til å omstille seg og tilegne seg ny kunnskap er nå viktigere enn noensinne.

Ferske tall fra NAV viser at det fortsatt er ganske høy arbeidsledighet. 5% er helt arbeidsledige, 7,4% hvis vi inkluderer de som er delvis arbeidsledige. Det betyr at det er mange som ønsker seg ny jobb for tiden.

Ikke bare dårlige nyheter

Heldigvis er det også mange fler ledige jobber enn på lenge!

Da pandemien traff oss i mars 2020 ble mange bedrifter usikre. Stillingsutlysninger ble trukket tilbake, og rekrutteringen ble utsatt.

Nå, snart et år senere, har mange funnet ut hvordan man håndterer en digital arbeidshverdag. Vi har sett at det går helt fint å jobbe hjemmefra, og FINN sine tall viser igjen en positiv utvikling – flere og flere stillinger legges ut på markedet.

1 av 3 har vurdert andre bransjer

Reiseforbud, stengte restauranter og kjøpesentre har blitt hverdagen for mange, noe som gjør at en del bransjer sliter. Reiseliv, varehandel og serviceyrker er blant de hardest rammede.

En undersøkelse FINN har gjort, viser at mange nå ser på nye muligheter og utfordringer. Særlig i de hardest rammede bransjene, er mange nødt til å tenke nytt.

En tredjedel av de 2000 vi spurte, sier at de har sett på muligheter i andre bransjer.
Mange gjør det som en direkte konsekvens av pandemien:

  • 1 av 3 har sett på muligheter i andre bransjer

    En tredjedel av dem har gjort det på grunn av pandemien.

  • 17% har sett på stillinger og muligheter andre steder

    En fjerdedel av dem har gjort det på grunn av pandemien.

  • 1 av 3 har sett på muligheter for omskolering eller kompetansebygging det siste halvåret

    19% av disse på grunn av pandemien.

Kjenn din egen kompetanse

Når du er jobbjakt i andre bransjer enn vanlig, er det viktig å forstå hvilke egenskaper og kunnskap man har. Hva er det du kan som kan brukes til noe annet enn det du gjør nå?

Lag deg gjerne et “kompetanse-kart” – en samlet oversikt over alt du har gjort i arbeidslivet til nå. Det er lett å glemme prosesser man har vært med i, verv man har hatt og andre ting som kan ha dukket opp på tidligere arbeidsplasser. Alt som ikke nødvendigvis er direkte relatert til stillingsbeskrivelsen. Mange blir overrasket over hvor mye man egentlig har vært med på!

Har du opparbeidet spesialkompetanse gjennom en hobby?

Kanskje du har tatt kurs du kan bygge videre på? Eller har du vært med i ansettelsesprosesser hos en tidligere arbeidsgiver? Få det ned, og få det med.

Når du kjenner din egen kompetanse, er det lettere å se hva den kan brukes til!