Kamilla Wehrmann, forretningsutvikler hos FINN eiendom

Finansierings- og forsikringstorgene på FINN leverer bedre enn noen gang

Sammenligningstorgene våre er et godt brukt verktøy blant våre brukere, og vi har hittil i år levert en trafikkøkning til våre partnere på 6 prosent over samme periode i 2017.

Mer mobilvennlig løsning

Av finansieringstorgene våre er det bolig og nisje, altså MC, båt og caravan, som hovedsakelig står for veksten i klikkutvikling. Boligfinansieringstorget hadde nå i august den beste måneden noen gang målt i klikk videre til partnere. Bilfinansiering og bilforsikring leverer hittil i år like bra som i 2017.

Kamilla Wehrmann jobber som produktsjef for finansierings- og forsikringstorgene på FINN, og jobben hennes handler enkelt sagt om å dekke brukernes behov for finansiering og forsikring når de er inne på FINN.

- Vi jobber hele tiden med å forbedre produktet og å tilpasse det enda bedre for brukerne på FINN. Det er vårt hovedfokus. I hele 2018 har brukeropplevelse og design vært hovedfokus, og målet med dette er å forbedre relevansen og å øke trafikken inn til finansierings- og forsikringstorgene, og å forbedre trafikken vi sender videre til våre bank- og forsikringspartnere. Vi jobber også med å samarbeide enda tettere med våre partnere for å lage best mulige produkter. Brukeropplevelse og design kommer alltid til å være i fokus hos oss, i tillegg til at vi ønsker å lage gode og ettertraktede produkter for våre partnere, forteller Kamilla.

Eksempler på forbedringer av produktet som har blitt gjennomført hittil i 2018 er blant annet endret designrammeverk for å forenkle og forbedre designet på torgene. På grunn av at over 50 prosent av trafikken er fra mobil, har også mobilfokuset økt betraktelig. Før sommeren lanserte vi et nytt design av lånekalkulatoren på mobil. Denne har blitt mer mobilvennlig og funksjonaliteten er nå slik at selve kalkulatoren følger med nedover i skjermen når brukerne blar seg nedover i banklisten på finansieringstorgene.

- Designendringene vi har gjort hittil i 2018 har hatt en nesten overraskende positiv effekt. De endringene som er gjort har ikke vært så store i seg selv, da vi har hatt fokus på å prøve å justere og forbedre mange av de små og viktige funksjonalitetene knyttet til brukeropplevelsen ved produktet. Men mange små forbedringer kan til sammen utgjøre store forskjeller og forbedringer ved produktet, og det ser vi tydelig at er tilfelle hittil i år, fortsetter Kamilla.

Når det kommer til finansierings- og forsikringstorgene kommer FINN til å ha enda mer fokus på brukertesting og kvantitativ testing og analyse for å forbedre brukeropplevelsen for finansierings- og forsikringstorgene i tiden fremover.

Kontinuerlig tilpasning

- Den beste måten å drive innovasjon på, er ved å la brukerne teste tjenestene og prototypene våre, og se hvordan de responderer. Og med vårt volum, kan vi lære og tilpasse oss nær sagt kontinuerlig. Vi pleier å si at ingen produkter eller tjenester noen gang blir helt ferdig utviklet her hos oss, da ting og omgivelsene rundt oss hele tiden er i utvikling og vi må forbedre oss. Det er derfor en “evigvarende” prosess med forbedring og utvikling.

I tillegg til å teste nye produkter og tjenester live, har FINN også et brukerlaboratorium.

- Det hender vi ikke kan eller bør teste en ny funksjonalitet eller endring av produktene våre live, og da inviterer vi heller et knippe brukere her til oss, og lar dem prøve seg frem og teste det vi har jobbet med. Det er veldig verdifullt det også, og vi ønsker å gjøre enda mer av dette på finansierings- og forsikringstorgene fremover. All vår utvikling er brukerstyrt, og da må vi også til kilden for å vite om vi gjør riktige grep.