Jente og boligkjøper

Dette er fremtidens boligkjøpere opptatt av

Morgendagens boligkjøper 2019 skal kartlegge forbrukeres behov, adferd og holdninger til boligkjøp i årene som kommer. Vi har sett nærmere på funnene i rapporten.

Opinion har analysert boligkjøpermarkedet og identifisert fire segmenter som skiller seg fra hverandre; miljø i sentrum, eneboligdrømmen, hageflekkgjengen, og leilighet med ladestasjon. Disse ses opp mot 21 faktorer som publikum vurderer som mest og minst viktig når de skal velge bolig, blant annet hvordan trender som co-living og bildeling faktisk betyr noe.

For deg som megler er det verdt å sette seg inn i disse segmentene. Innsikten kan være til god hjelp i møte med boligkjøpere som du kan kartlegge behovene til ut fra undersøkelsen.

At trender vi kjenner til fra andre bransjer og mange undersøkelser også påvirker boligkjøpere, er kanskje ingen overraskelse. Vi forventer blant annet enkelhet, transparens, og mulighet for medvirkning. Miljøperspektivet slår inn, i den forstand at vi nok vil foretrekke nye boliger hvor dette er vektlagt.

600 000 i limbo

Et interessant funn er at rundt 600 000 nordmenn over 20 år oppfatter boligsituasjonen sin som midlertidig. Dette er det såkalte”limbo-segmentet”. I løpet av de neste 12 månedene vil mange av disse bytte bolig. Mer enn åtte av ti innen dette segmentet er bosatt i Oslo eller større byer og tettsteder, og ser for seg å kjøpe leilighet i en bygård eller blokk.

Når vi vet at det selges i overkant av 100 000 boliger i året, er dette et interessant funn. Det vil bety mer enn en kjøper for hvert salg, men neppe 600 000. Kunne det vært solgt flere boliger? Av de som ikke har kjøpt, hva var grunnen?

Fremtidig fokus

Morgendagens boligkjøper 2019 oppsummeres med å se på hvordan boligkjøpere vil oppføre seg fremover. Selv om det vil være lokale forskjeller, vil det komme endringer. I dag ser vi et økende fokus på bærekraft og miljøhensyn, mens bildeling er den minst attraktive faktoren av de som ble målt i undersøkelsen.

Det gjelder å gjøre seg kjent med morgendagens boligkjøpere. Det som kan være avgjørende for noen, kan være helt uten betydning for andre. Med god innsikt slik som denne rapporten gir, kan du som megler eller boligutvikler gjøre raske og effektive salg. Og på FINN kan du treffe flere enn bare de som aktivt leter etter bolig. Både de som drømmer seg bort, og ikke minst “limbo-gjengen” er helt sikkert å finne blant våre brukere.

Ønsker du mer informasjon om rapporten Morgendagens boligkjøper 2019? Ta kontakt med Opinion.