Politibil

Slik skal FINN og politiet sørge for trygg bilhandel

Politiet og FINN samarbeider for å forhindre omsetning av stjålne eller ulovlige kjøretøy. Alle som skal selge bil på FINN må ha brukthandelbevilling fra første solgte bil, dersom salget skjer med næringsformål.

- Vi skal sørge for at våre bruktbilkunder har bevillingen som kreves. Dette tiltaket vil også øke brukernes trygghet ved kjøp av kjøretøy på FINN, sier leder for forbrukertrygghet i FINN, Geir Petter Gjefsen.

Politiinspektør Jan Eirik Thomassen i Oslo politidistrikt er godt fornøyd med å ha inngått en avtale med FINN på dette området, og anser det som god forebygging.

- Vi tror at avtalen vil bidra til å få kontroll på useriøse aktører som selger biler som omsettes svart, og som ikke burde vært på veien. I tillegg tror vi at dette vil bidra til å øke tryggheten for folk når de skal handle bil på FINN, slik at de vet hvem de handler fra, sier Jan Eirik Thomassen.

Kontrolleringen av kundene skjer i samarbeid med politiet. Personer og virksomheter som ikke kan fremlegge gyldig tillatelse fra politiet, vil ikke få tilgang til å annonsere salg av bruktbiler på FINN før bevillingen er på plass.

- Disse kundene får beskjed om å ta kontakt med sitt lokale politidistrikt som utsteder brukthandelbevillingen, forklarer Gjefsen. - Det har skjedd at noen ikke kvalifiserer til dette.

Tiden det tar å utstede avhenger av politidistriktet, men du skal få svar på søknaden innen fire uker. I behandlingsperioden har du ikke lov til å selge bruktbiler. - Dersom en bedrift har flere utsalgssteder, må hvert sted ha en bevilling, sier leder for forbrukertrygghet i FINN.

  • Geir Petter Gjefsen, leder for forbrukertrygghet i FINN

    Geir Petter Gjefsen, leder for forbrukertrygghet i FINN

Også private kontrolleres

- Antall biler som legges ut hos private og forhandlere er omtrent likt fordelt, men merkeforhandlerne har den største omsetningen, sier produktdirektør for FINN motor, Eirik Håstein.

Likevel er det viktig å kontrollere også private selgere. Enkelte har omsetning av bruktbiler på et nivå som ikke kan anses som privat handel.

- Blant de private selgerne finner vi også de som driver stort, og vi har registrert enkelte som selger over 200 biler årlig. Dette ønsker vi nå å rydde opp i. Selger man så mange biler, er det næringsvirksomhet, forklarer Håstein.

  • Eirik Håstein, produktdirektør i FINN motor

    Eirik Håstein, produktdirektør i FINN motor

Oppfordrer til egeninnsats

Vi jobber nå med å kontrollere kunder over hele landet, men det betyr ikke at du bør sitte på gjerdet å vente hvis du vet at din virksomhet mangler bevilling.

- Det vil ta tid å gjennomgå alle kundene. Samarbeidet med politiet har som mål å innføre brukthandelbevilling som et krav. Dersom du vet at din virksomhet mangler dette, oppfordrer vi sterkt til å søke ditt lokale politidistrikt om bevilling, sier Geir Petter Gjefsen.

Mangler du brukthandelbevilling? Les mer om prosessen og send søknad på politiets nettsider her.