Politibil

Slik skal FINN og politiet sørge for trygg bilhandel

Politiet og FINN samarbeider for å forhindre omsetning av stjålne eller ulovlige kjøretøy. Alle som skal selge bil på FINN må ha brukthandelbevilling fra første solgte bil, dersom salget skjer med næringsformål.

Publisert 13. november 2019 kl. 13.50

- Vi skal sørge for at våre bruktbilkunder har bevillingen som kreves. Dette tiltaket vil også øke brukernes trygghet ved kjøp av kjøretøy på FINN, sier leder for forbrukertrygghet i FINN, Geir Petter Gjefsen.

Politiinspektør Jan Eirik Thomassen i Oslo politidistrikt er godt fornøyd med å ha inngått en avtale med FINN på dette området, og anser det som god forebygging.

- Vi tror at avtalen vil bidra til å få kontroll på useriøse aktører som selger biler som omsettes svart, og som ikke burde vært på veien. I tillegg tror vi at dette vil bidra til å øke tryggheten for folk når de skal handle bil på FINN, slik at de vet hvem de handler fra, sier Jan Eirik Thomassen.

Kontrolleringen av kundene skjer i samarbeid med politiet. Personer og virksomheter som ikke kan fremlegge gyldig tillatelse fra politiet, vil ikke få tilgang til å annonsere salg av bruktbiler på FINN før bevillingen er på plass.

- Disse kundene får beskjed om å ta kontakt med sitt lokale politidistrikt som utsteder brukthandelbevillingen, forklarer Gjefsen. - Det har skjedd at noen ikke kvalifiserer til dette.

Tiden det tar å utstede avhenger av politidistriktet, men du skal få svar på søknaden innen fire uker. I behandlingsperioden har du ikke lov til å selge bruktbiler. - Dersom en bedrift har flere utsalgssteder, må hvert sted ha en bevilling, sier leder for forbrukertrygghet i FINN.

Også private kontrolleres

- Antall biler som legges ut hos private og forhandlere er omtrent likt fordelt, men merkeforhandlerne har den største omsetningen, sier produktdirektør for FINN motor, Eirik Håstein.

Likevel er det viktig å kontrollere også private selgere. Enkelte har omsetning av bruktbiler på et nivå som ikke kan anses som privat handel.

- Blant de private selgerne finner vi også de som driver stort, og vi har registrert enkelte som selger over 200 biler årlig. Dette ønsker vi nå å rydde opp i. Selger man så mange biler, er det næringsvirksomhet, forklarer Håstein.

Oppfordrer til egeninnsats

Vi jobber nå med å kontrollere kunder over hele landet, men det betyr ikke at du bør sitte på gjerdet å vente hvis du vet at din virksomhet mangler bevilling.

- Det vil ta tid å gjennomgå alle kundene. Samarbeidet med politiet har som mål å innføre brukthandelbevilling som et krav. Dersom du vet at din virksomhet mangler dette, oppfordrer vi sterkt til å søke ditt lokale politidistrikt om bevilling, sier Geir Petter Gjefsen.

Mangler du brukthandelbevilling? Les mer om prosessen og send søknad på politiets nettsider her.