Magnus Frøshaug Ryhjell, forretningsutvikler i FINN motor

Gode resultater for FINN motor sommeren 2019

Interessen for kategoriene på FINN motor er i stor grad væravhengig. Men selv etter rekordsommeren i 2018 ligger resultatene godt an for sommeren 2019.

Ligger foran fjoråret

Trafikken på FINN bil har være bedre enn fjoråret i hele 2019, men det har svingt fra måned til måned hvor langt foran vi har ligget. Hittil ligger vi totalt sett 6,3 prosent foran 2018 når det gjelder antall besøk.

Opplysningsrådet for veitrafikken melder om nedgang i bilsalg i juli sammenlignet med 2018. Når det gjelder personbiler er det en nedgang på 4,5 prosent for nye biler, og 11,8 prosent for bruktimporterte. FINN bil har registret 1,3 prosent flere publiserte bilannonser i sommer. Interessen hos kundene har også vært positiv. Sammenlignet med fjorårets annonsebesøk hadde vi en økning på 2,7 prosent i juni og 6,3 prosent i juli.

- Tross et usikkert marked der mange sitter på gjerdet opplever vi en fin vekst på bil. Det mest utpregede er imidlertid den store økningen i leasingoverdragelser som ligger 6,3 prosent foran fjoråret. Dette begynner å bli et ikke helt ubetydelig marked for oss på FINN, kommenterer Magnus Frøshaug Ryhjell, forretningsutvikler hos FINN motor.

Positive resultater for resten av motormarkedet

Båtmarkedet i fjor overgikk alle tidligere år. Sommeren startet rundt 17. mai og holdt seg historisk bra gjennom hele fellesferien og ut i august. Det ga oss rekordmange annonsebesøk. Mye variert vær fra påsken og frem mot sommeren har påvirket årets tall, men med en bra sommer ligger vi nå 5,5 prosent foran fjoråret totalt sett — et resultat vi var usikre på om var mulig å overgå.

MC-markedet har svingt en del mer. Her begynte vi året godt og lå foran fjoråret da påsken kom. Så fulgte en litt svakere periode og ved utgangen av mai lå vi noen prosent bak 2018. Men, i likhet med båtmarkedet, har sommeren vært særdeles god for FINN MC. Takket være juni, juli og starten av august ligger vi 7 prosent foran fjoråret.

Trafikken for bobilmarkedet har vært svært bra. Ser vi på perioden 1. mai til 15. august, ligger vi hele 22,8 prosent foran fjoråret.