Rød bil på snøkledd vei

God fart for bilmarkedet på FINN hittil i år

Tall for første kvartal av 2021 viser gode resultater for bilmarkedet på FINN. Det er gode tegn til at både kjøpere og selgere har tilpasset seg en annerledes hverdag, og lar ikke den være et hinder for et fortsatt sterkt marked.

Etter et turbulent og usikkert fjorår som til syvende og sist endte over all forventning både på nybil og bruktbil, har det vært knyttet stor spenning til hvordan årets tre første måneder ville fortone seg både i antall solgte nye biler og eierskifter, men også i aktivitet og henvendelser på FINN.

Med store deler av første kvartal underlagt strenge smitteverntiltak, har mange forhandlere måttet tilpasse seg den nye digitale hverdagen, fleksible åpningstider, og ikke minst nye rutiner for gjennomføring av prøvekjøringer.

To av tre måneder på topplista

Likevel ser starten på året så langt ut til å fortsette der det slapp i fjor, ved å sette stadig nye rekorder.

— Ser vi på kvartalet som helhet fortsetter antall besøkende på FINN bil å øke måned for måned. Størst vekst ser vi naturlig nok i mars når vi sammenligner med samme måned i fjor da Norge stengte ned. Akkumulert ser vi en vekst gjennom første kvartal i antall besøkende på nesten 11 prosent, samtidig som bruktbilsalget holder seg høyt, sier Anders Halvorsen, salgssjef i FINN motor.

— Vår statistikk for beste måneder målt etter trafikk til bilannonsene på FINN, viser at både januar og mars i år har seilt rett inn på topplista, med henholdsvis syvende- og tredjeplass.

  • Vekst for trafikk og henvendelser på FINN bil i Q1 2021

Tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken viser 44 685 eierskifter i mars, og gir hele 43,1 prosent vekst mot samme måned i fjor. Så langt i 2021 ligger tallet på 123 792 eierskifter, som er 13 prosent mer enn på samme tid i fjor.

Mange ønsket bil til påsken

Ser vi på antall henvendelser via meldingsfunksjonen på FINN, er det ingen store utslag mot fjoråret i årets første måned, men vi ser at aktiviteten øker i midten av februar og ut i mars.

— Selv om mars isolert sett er en noe misvisende måned å sammenligne direkte med fjoråret, er det vanskelig å se bort fra de to ukene før påske som ligger henholdsvis 65 og 42 prosent over fjoråret målt i antall henvendelser, forteller Halvorsen. — Vi spør oss om dette kan ha en sammenheng med de strenge nasjonale tiltakene som ble innført denne uken, og at flere derfor så behovet for bil gjennom påsken.

Samlet for hele første kvartal økte antall henvendelser med nesten 12 prosent som korrelerer godt med antall eierskifter i samme periode.

  • Anders Halvorsen, salgssjef i FINN motor

    Anders Halvorsen, salgssjef i FINN motor. Foto: Caroline Roka

Noen ting er mer eller mindre upåvirket av pandemien; nemlig søkeordene. Selv om det er noen mindre endringer i rekkefølgen på antall søk er det gjengangere som “innbytte”, “cabriolet” og “elbil” som dominerer listene sett opp mot fjoråret.

  • Nyhetsbrev motor april 20212 v2