Mann på motorsykkel i skogen

Fortsatt vekst for MC etter korona

Selv om starten av mars leverte lavere antall publiserte annonser på FINN MC, ser vi at tallene går oppover nå. Koronaviruset har holdt de fleste av oss innendørs de siste ukene, men nå kan det tyde på at mange vil ut på veien.

Januar og februar var svært god måneder for MC-kategorien, og vi så en vekst i besøk på mer enn 22 prosent sammenlignet med i fjor. Med en svært snøfattig vinter kan det tyde på at folk gjorde seg klare for en tidlig start på MC-sesongen. Men så kom koronaviruset til landet.

- Korona holder oss mer innendørs og hver for oss, og man kan jo tenke at behovet for å komme seg ut er stort. Når da også været er bra, kan det kanskje forklare hvorfor vi fortsatt ser en vekst i trafikken på MC i perioden fra midten av mars og utover, dog noe svakere enn i januar og februar, sier Magnus Frøshaug Ryhjell, forretningsutvikler hos FINN motor.

  • Magnus Frøshaug Ryhjell, forretningsutvikler hos FINN motor

    Magnus Frøshaug Ryhjell, forretningsutvikler hos FINN motor

Uke 13 viser at tallene er i ferd med å styrke seg igjen, og vi ser nå 10 prosent vekst sammenlignet med fjoråret. De første ukene av mars har det vært noe færre publiserte annonser i kategorien MC enn tidligere år, men veksten hittil i 2020 er fortsatt på gode 8,5 prosent.

  • Korona topp MC typer

Endringer i adferd hos brukerne

I lengre tid har det vært en klar tendens at brukerne på FINN MC i økende grad benytter mobiltelefon når de skal se etter motorsykler på FINN. Mobiltrafikken har stått for den sterkeste veksten til nå i år, med sine 14,6 prosent.

- En hypotese mange imidlertid har, er at hjemmekontor senker terskelen for å kikke på blant annet motorsykler på FINN i arbeidstiden.

Ryhjell forklarer videre at dette stemmer ganske godt, og det kan bekreftes av hovedsakelig to ting.

- Det første er at vi siden koronautbruddet kom til Norge, har merket oss at desktop-trafikken har tatt innpå mobiltrafikken i denne perioden. I tillegg merker vi oss at store deler av trafikkveksten på FINN MC de siste ukene har kommet innenfor normal arbeidstid, mellom klokken 8.00 og 17.00. Totalt sett skjer 34,2 prosent av besøkene innenfor dette tidsrommet.

Mobiltelefon brukes mer og mer når man søker etter MC. Det her vi ser den største veksten som nå er på 14,6 prosent, og mesteparten av trafikkøkningen skjer innenfor arbeidstiden. 34,1 prosent av den totale trafikken på FINN MC skjer innenfor arbeidstid, mellom klokken 8.00 og 16.00.

Ulike trender i landsdelene

En liten kuriositet til slutt: ikke overraskende er det fortsatt snøscooter det annonseres mest av i Troms og Finnmark. Faktisk er det bare lagt ut 1 MC i mars, mens i Oslo er det MC som gjelder. Her er det nok været som styrer, ikke korona.

Annonser i Viken får 16 prosent mer trafikk enn mars i fjor, mens annonser i Trøndelag får 10 prosent mer trafikk. Disse to fylkene er vekstvinneren på FINN MC i mars.

  • Korona topp søkeord MC