Traktor på jorde i sollys

Næring

Norges største markedsplass for næringskjøretøy

Publisert 13. november 2019 kl. 14.07

Næringsmarkedet på FINN er en av landets største markedsplasser for kjøretøy og redskap tilknyttet næringsvirksomhet. Markedsplassen besøkes hvert år av over 4 000 000 unike brukere som i snitt ser på hver annonse i over to minutter!

FINN næring inneholder flere store underkategorier som i seg selv er store markeder. Bygg og anlegg, traktor, tresker, lastebil, buss og flere andre kategorier finner du her. Markedsplassen er naturlig nok preget av bedrifter, både på kjøper- og selgersiden, men har også en vesentlig andel av private brukere.

Krav om reell pris i FINN-annonser

I kategorien Næring under FINN motor, har vi over lengre tid opplevd at flere annonserer for maskiner og utstyr uten en reell pris. Vi får stadig henvendelser fra kunder og brukere som reagerer på dette, og vi ser oss derfor nødt til å følge opp.

Regelverket for markedsplassen FINN er helt tydelig på at man må annonsere med riktig pris, slik at ingen annonser oppleves misvisende. Dette er i tråd med god forretningsskikk, og for å forhindre villedende forretningspraksis.

Vi har forståelse for at det kan oppleves utfordrende å prissette en helt ny maskin. Derfor vil vi godta annonser med en reell grunnpris, altså fra-pris, på helt nye maskiner. Med en reell grunnpris menes her en pris som ikke oppfattes som misvisende, og en pris man faktisk kan kjøpe objektet for. Dette fordrer at man i annonsens første setning spesifiserer at den opplyste prisen har forbehold knyttet til konkrete oppgitte premisser, som for eksempel tilvalg av ekstrautstyr. Det bes også om at man opplyser om maskinen befinner seg i Norge eller i utlandet.

Annonser med en pris på 1 krone eller ingen pris vil bli kategorisert som misvisende. Dette gjelder også annonser hvor prisen helt klart er feil sett opp mot det faktiske objektet som annonseres. Misvisende priser reduserer brukeropplevelsen og bidrar til at søk sortert etter pris blir vanskelig. Det blir også tilnærmet umulig å få opp relevante annonser på «pris lav-høy» eller «pris høy-lav», noe som ødelegger for dere som annonserer.

Annonser uten reell pris vil bli stanset.

Vi håper dette vil bidra til en mer rettferdig og brukervennlig annonsering for deg som kunde, og for potensielle kjøpere på markedsplassen.

Hvis du har spørsmål kan du kontakte vår salgsavdeling på motor@finn.no, eller snakke direkte med din kundekontakt.