Nye illustrasjoner 23

Leder- og spesialistpakke

Treff enda flere kandidater ved å kombinere stillingskaruseller med Effekt Premium!

Nå aktive, målrettede og passive kandidater med våre produktkombinasjoner; Stillingsannonse, Effekt Premium, E24-karusell, og en valgfri regionsavis.

De fleste rekrutterere som jobber med leder- og spesialiststillinger bruker i dag Leder- og Spesialisstpakken fra Schibsted. Med denne sikrer du at du når både aktive, passive og målrettede kandidater, og øker sannsynligheten for at du får flere relevante søkere å jobbe med.