Ung mann med briller på kontor med kollegaer

Prisjusteringer for stillingsannonser på FINN fra 1. januar 2021

Prisene for stillingsannonser på FINN jobb for 2021 er klare, og vi gjør noen justeringer i dagens priser. Dette gjør vi på bakgrunn av endrede markedsforhold.

Publisert 13. november 2020 kl. 15.04

I år har koronapandemien har ført til utfordringer og endringer for stillingsmarkedet. Likevel viser tallene våre at FINN er et verdifullt bindeledd mellom våre kunder som lyser ut stillinger, og kandidater som ser etter ny jobb. Vi ser en jevnt god vekst i antall unike brukere på FINN jobb gjennom hele 2020, og i oktober hadde vi 16 prosent flere unike brukere enn i fjor.

Under finner du prisene som gjelder fra og med 1. januar 2021. Vi gjør ingen prisjustering ved 1-5 annonser i året, og vi gir fortsatt god rabatt jo flere annonser man publiserer per år. Deltidsstillinger har 50 prosent lavere pris enn heltids- og lederstillinger.

Har du spørsmål om prisendringene eller noe annet? Ta gjerne kontakt med oss på jobb@finn.no.

Prisliste fra 1. januar 2021