Foto: Ijubaphoto / E+ / Getty
Foto: Ijubaphoto / E+ / Getty

Fortsatt nedgang i stillingsannonser på FINN i tredje kvartal

Stillingsmarkedet fortsetter å kjøle seg ned i tredje kvartal, og det ble utlyst nesten 10 000 færre stillinger enn i 2022 noe som er en nedgang på 13 %. Det er imidlertid store variasjoner på tvers av bransjer og geografi.

Inflasjon påvirker jobbmarkedet

Antall utlyste stillinger i årets tredje kvartal falt med 13 % mot tredje kvartal i 2022. Fallet er imidlertid noe lavere enn i andre kvartal hvor nedgangen var 18 %. Vi må også ta med oss at jobbmarkedet var eksepsjonelt sterkt i fjor, så til tross for at volumene er lavere i år er arbeidsmarkedet fortsatt sterkt. Målt mot Q3 2019 har vi faktisk en oppgang på hele 23 % i antall utlyste stillinger.

Norges Bank uttaler at veksten i norsk økonomi har avtatt, men at arbeidsmarkedet fortsatt er stramt. Bedriftenes kostnader har økt mye de siste årene, og det er utsikter til at lønnskostnadene vil øke mer enn tidligere anslått. Utviklingen viser en markant endring i etterspørselen etter arbeidskraft, og er et klart tegn på at økonomien kjøles ned.

Salgsdirektør i FINN jobb, Svein Henrik Hansen, kan melde om positive tall fra kandidatsiden.

– Et lyspunkt for alle som rekrutterer, er at det nå er litt lettere å få tak i dyktige kandidater. Antall kandidater som har sett etter ny jobbmulighet i Q3 har økt med 8,2 prosent, og det er i snitt 6,7 prosent som vurderer å søke på en ny jobb på FINN.

  • Jobb Kvartalstall Q3 2023

Store variasjoner på tvers av bransjer

Bransjen "bygg og anlegg" fortsetter å bremse opp, her faller etterspørselen etter arbeidskraft med hele 20 % i tredje kvartal. En annen bransje som også merker omslaget i økonomien er “konsulent og rådgiving”, hvor etterspørselen også reduseres med 20 % i tredje kvartal. På motsatt side av skalaen finner vi "olje og gass", som fyrer på alle sylindre med en oppgang i utlyste stillinger på 16 % i tredje kvartal. Utviklingen i arbeidsmarkedet er altså svært ulik avhengig av hvilken bransjen vi ser på.

– Vi ser at det er bransjer som går motstrøms. "Olje og gass" har hatt en vekst i antall utlyste stillinger med 16 % i Q3, og "Barn, skole og undervisning" har hatt en positiv vekst på 6 % sammenlignet med samme periode i fjor.

Kraftig nedgang i Oslo, men oppgang i nord

I tillegg er det betydelige geografiske forskjeller i stillingsmarkedet dette kvartalet. Den største nedgangen finner vi i Oslo, hvor antall stillinger faller med hele 23 prosent i tredje kvartal. Rogaland og Vestfold/Telemark er de mest stabile fylkene. I de to nordligste fylkene er det en positiv trend med en økning på 4 prosent i antall ledige stillinger sammenlignet med tredje kvartal i fjor, og Troms og Finnmark er den mest fremtredende vinneren på dette området.

Se statistikk for bransjer, stillingsfunksjoner, fylker og søkeord i galleriet under.

Omdømme blir enda viktigere for arbeidsgivere fremover

Nylig slapp NHO rapporten “Økonomisk overblikk 3/23”, hvor de beskriver utviklingen i norsk økonomi med god innsikt fra sine medlemsbedrifter. Hovedbudskapet er at prisveksten i norsk næringsliv vil forbli høyere enn det sentralbanken har satt som mål også ut 2025, og det signaliserer reduserte investeringer i næringslivet.

Denne trenden har vi sett i våre tall over tid. Norske bedrifter investerer mindre i ny arbeidskraft nå enn tidligere år. Allerede i september 2022 strammet norske bedrifter inn rekruttering av nye ansatte. Dette var vendepunktet på en 7 års høykonjunktur i jobbmarkedet, kun brutt av et kort opphold grunnet pandemien.

  • Svein Henrik Hansen, salgsdirektør i FINN jobb. Foto: Caroline Roka

    Svein Henrik Hansen, salgsdirektør i FINN jobb. Foto: Caroline Roka

– Når vi ser på tallene for alle årets tre første kvartaler samlet, er antall stillingsutlysninger på FINN 15 prosent lavere enn året før, sier Hansen. – Det er privat næringsliv som har hatt den største nedgangen i antall stillinger med 18 prosent. Offentlig sektor har gått tilbake 6 prosent så langt i år. I bransjen for bemanning og rekruttering er tilbakegangen hele 25 prosent, og bransjen er nå på samme nivå som i Q3 2020.

Samtidig anslår NAV 54 000 registrerte helt ledige i år, og 62 000 neste år. Det tilsvarer 1,8 prosent av arbeidsstyrken i 2023, og 2,1 prosent i 2024. Noe som er fortsatt er svært lavt, og betyr at arbeidsgivere fortsatt må jobbe med å utvikle sitt omdømme for å tiltrekke seg de beste kandidatene i markedet.