Jobbundersøkelsen23 web

Jobbundersøkelsen 2023

Få med deg resultatene fra den årlige jobbundersøkelsen!

Jobbundersøkelsen tar for seg jobbtilfredshet, mobilitet og drivere for valg av arbeidsgiver. Den årlige undersøkelsen er basert på 2016 online-intervjuer gjort blant den yrkesaktive befolkningen (18-67 år), og er gjennomført av Norstat i perioden 28. februar til 12. mars 2023.

Undersøkelsen ser først på nordmenns jobbtilfredshet, og hvordan de havnet i den stillingen de innehar i dag. Videre ser vi på planer og ønsker om å flytte å seg, og hvordan arbeidstakerne ser på jobbmarkedet nå mot tidligere år. Vi graver også litt mer i hva som er viktig for arbeidstakere når de skal vurdere om en arbeidsgiver er attraktiv å jobber for eller ikke – noe som er spesielt viktig i disse dager. Til slutt dykker vi ned i hvor arbeidstaker henter informasjon om stillinger og muligheter i markedet, samt hvor oppfatningen av potensielle arbeidsgivere blir påvirket.

Tommel Opp150

Vi har det bra på jobb!

3 av 4 er fornøyd med nåværende stilling

… men stadig flere bytter jobb

Årets undersøkelse viser en økende trend: 1 av 3 har byttet jobb i løpet av de siste to årene. Over halvparten, og flere enn tidligere undersøkelser, mener det vil være lett å finne ny jobb.

Opppgave150

Endret fokus på attraktivitet

Interessante arbeidsoppgaver var hovedgrunnen til at man valgte jobben man har i dag. Dette har endret seg noe, fordi det er godt arbeidsmiljø, god ledelse og god lønn som er de viktigste kriteriene folk vurderer en arbeidsgiver etter i dag.