Smilende ung kvinne med rød bluse og briller

Jobbundersøkelsen 2021

FINNs ferske jobbundersøkelse viser at det er flere som nå vurderer å skifte bransje, omskolere seg eller ser på muligheter andre geografiske steder.

Hvert år gjennomfører vi i FINN en jobbundersøkelse for å avdekke forhold og utvikling i det norske arbeidslivet. Nå skal vi se på noen av funnene fra jobbundersøkelsen 2021 med koronapandemien som bakteppe. Vi skal også se noen av funnene opp mot ferske data fra FINN jobb de første ukene av 2021.

En av tre ser på muligheter i andre bransjer

Et særlig interessant tema som fremheves er mobilitet, altså hvor interessert vi er i å bytte jobb. Nesten halvparten av arbeidsstyrken har søkt jobb eller vært på intervju de siste to årene, og vi ser en svak økning år for år de siste fem årene. Når det gjelder andelen som faktisk har byttet jobb, ligger årets måling høyere enn de fire foregående årene.

En av tre har sett på muligheter i andre bransjer, og nesten 20 prosent har sett på stillinger andre steder enn der de bor i løpet av den siste måneden. I tillegg har en tredjedel undersøkt muligheter for omskolering eller kompetansebygging det siste halve året.

  • Jobb nyhetsbrev 2021

I februar 2021 har en rekke bransjer tilpasset seg den nye digitale arbeidshverdagen, og etterspørselen etter arbeidskraft er tilbake til nivåer vi så før pandemien, forteller Christopher Ringvold, jobbanalytiker og produktdirektør i FINN. — Det er imidlertid fortsatt en del bransjer som er direkte påvirket av at samfunnet er delvis nedstengt. I disse bransjene er etterspørselen etter arbeidskraft fortsatt lav. Det er derfor en meget blandet utvikling vi ser, men vi observerer samtidig en positiv utvikling i stadig flere bransjer.

Tall fra FINN jobb viser en tendens til svært ulik utvikling i tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft på tvers av kategorier og bransjer.

Denne trenden ser vi innen flere stillingsfunksjoner og bransjer; uavhengig av tilfanget av stillingsannonser, ser det ut til at kandidatene er mer skeptiske til å bytte jobb nå enn de var for ett år siden. Over halvparten av stillingsfunksjonene har hatt økning i antall klikk på “Søk her”-knappen de første seks ukene i 2021 mot samme uker i 2020.

  • Jobb nyhetsbrev 20212

Hva gjør en arbeidsgiver attraktiv?

Når det gjelder hva vi vektlegger når vi vurderer en arbeidsgiver som attraktiv, er det aller viktigst med godt arbeidsmiljø, at lønnen er god, og at jobben er sikker.

  • Jobb nyhetsbrev 20213

Hva arbeidstakere vektlegger som viktig når de skal vurdere en arbeidsgiver som attraktiv, er også lurt å fremheve i stillingsannonser. Kan dere tilrettelegge for hjemmekontor, så husk å ta med dette i annonseteksten. Mulighet for hjemmekontor har nemlig helt tydelig blitt mer viktig for oss etter korona, og stadig flere søker etter dette på FINN jobb. Det siste året har nok både vist at mange kan være vel så effektive hjemmefra, og at mange kanskje setter pris på litt ekstra tid i hverdagen uten pendling til og fra jobb.

Årets undersøkelse ble gjennomført i uke 2 og 3, blant over 1600 yrkesaktive og arbeidssøkende personer mellom 18 og 67 år.