Foto: Kilian Munch
Foto: Kilian Munch

Hedda Olesen Arfaoui: Årets HR-medarbeider på The Hunt 2023

Det var Hedda Olesen Arfaoui fra Sopra Steria som stakk av med prisen for Årets HR-medarbeider. Vi måtte selvfølgelig stille den nybakte vinneren noen spørsmål!

I FINN jobb Awards første pris, Årets HR-medarbeider, var Hege Lien fra PwC og Sopra Steria-kollegaene Hedda Arfaoui og Silje Bjørthun nominerte.

– Overveldende!, sa Hedda Arfaoui fra scenen da hun svært smilende tok imot prisen. Hedda jobber som Senior Talent Acquisition Advisor og har vært i rollen i 3,5 år.

Gratulerer med seieren! Hvordan føles det å ha vunnet prisen for Årets HR-medarbeider?

– Jeg er utrolig takknemlig. Det er veldig stas å bli anerkjent! Jeg har nok ikke landet helt enda :)

Hva har vært din viktigste erfaring eller læring i året som har gått?

– En hybrid hverdag er bra, men det krever en balanse! Vi må ikke glemme viktigheten av å møtes fysisk. Dette er viktig hvis vi skal fortsette å skape en god arbeidskultur, bygge tillitspregede forhold og sikre tilhørighet.

Hva har vært det vanskeligste, eller det største hinderet du har møtt på det siste året?

– En av de største utfordringene har nok vært det å tilpasse seg den nye hybride hverdagen. Vi har de siste årene virkelig måttet endre måten vi jobber på hva gjelder HR og rekruttering, noe som har medført konsekvenser for hvordan vi samhandler med ansatte og hvordan vi rekrutterer nye talenter. Dette har selvfølgelig også medført en del nye krav og/eller forventninger fra kandidater og ansatte, og vi har vært nødt til å tenke nytt. Vi må finne en god balanse mellom fleksibiliteten den nye hverdagen gir, men ikke glemme hvor viktig det også er for arbeidskultur og trivsel å kunne møtes fysisk på kontoret.

Hva tror du blir enda viktigere å fokusere på fremover for å lykkes innen rekruttering?

– Teknologi! Det blir nok viktig for alle som jobber med rekruttering å danne seg en forståelse for stadig økende bruk av teknologi og AI i rekrutteringsprosesser. Vi må henge med i utviklingen, og anerkjenne at slike verktøy vil spille en stadig viktigere rolle i rekrutteringsarbeidet. Men, vi må ikke glemme å være kritiske! Vi må nok i økende grad også bygge en forståelse for hvordan dette spiller inn på den gode kandidatopplevelsen og mangfoldig rekruttering. Dette er temaer som er viktige i dag, og som kommer til å være viktige i tiden fremover også.

Hva tror du blir de viktigste trendene i jobbmarkedet eller innen rekruttering i 2023?

– Vanskelig å spå, men noen nøkkelord vil nok være: stadig økende fokus på bærekraft, mangfold og inkludering, fortsette å tilrettelegge for en hybrid hverdag og økende bruk av teknologi/AI i rekrutteringsprosesser.

"Det er viktig å anerkjenne at inkludering, likestilling og mangfold er en kontinuerlig prosess som krever tålmodighet og innsats over tid."

Hedda Arfaoui

Hva er ditt beste tips for å lykkes som HR-medarbeider i dag?

– Litt klisje, men det må vel være det å bry seg! Bry seg om sin arbeidsplass; forstå arbeidskulturen, verdiene, men også å forstå selve virksomheten. Bry seg om de ansatte; forstå hvem de er, hva som motiverer dem, hva som skremmer dem, hva de trenger for å trives og lykkes. Ikke minst, bry seg om kandidater – både de som kommer inn døren, men også de som dessverre ikke gjør det. Sørg for en god opplevelse uansett utfall!

Hva legger du personlig i mangfold, likestilling og inkludering på arbeidsplassen?

– Vi har alle et felles ansvar for at vi selv og våre kollegaer skal føle seg inkludert og verdsatt, uavhengig av bakgrunn, etnisitet, kultur, religion, kjønn, alder, funksjonsevne eller andre faktorer. Alle skal kunne utvikle seg, trives, og lykkes hos oss.

Hvordan skal dere fortsette å jobbe med inkludering, likestilling og mangfold i rekrutteringen og internt?

– Dette er temaer vi allerede har høyt på agendaen, og som vi kommer til å fortsette å jobbe med. Vi har flere initiativer som skal bidra til å øke mangfoldet blant oss, og vi jobber for at våre medarbeidere skal bli inkludert og føle tilhørighet til oss som selskap. Vi har flere interne mangfoldsnettverk som arrangerer treff, konferanser og foredrag både i vårt eget selskap, men også sammen med andre aktører, og vi har et viktig sosialt engasjement ute i samfunnet. Dette inkluderer for eksempel innsamlingsaksjoner, samarbeid med Kirkens Bymisjon, tilbud om datakurs, og mer. I tillegg jobber vi i dag med å utvikle et kurs i mangfold og inkludering for alle medarbeidere som skal være klart ila. 2023, og vi har selvfølgelig allerede på plass en policy for mangfold i Sopra Steria. Vi har også arrangert flere fagkvelder i regi av Talent Acquisition hos oss hvor vi setter fokus på disse temaene og hvordan vi kan jobbe med dette videre i rekrutteringsarbeidet.

– Selv om vi er veldig stolte over engasjementet er det selvfølgelig fortsatt en god vei å gå og vi fortsetter å bygge nye initiativer. Det er viktig å anerkjenne at inkludering, likestilling og mangfold er en kontinuerlig prosess som krever tålmodighet og innsats over tid!

Hvor viktig mener du at prisene på The Hunt er for bransjen din?

– Det er jo en veldig fin måte å samle bransjen på. Vi trenger en arena for å bli bedre kjent på tvers av organisasjoner og sektorer, og priser som dette et godt middel for å ha noe å strekke seg etter som fagperson og fagmiljø. Å vinne slike priser skaper en enorm intern stolthet, samtidig som det er en utrolig flott anerkjennelse for godt arbeid. Det gir en god indikasjon på at vi er på riktig vei, og at vi i videre arbeid også lar oss inspirere av de andre dyktige nominerte.

  • Foto: Kilian Munch

    Foto: Kilian Munch