Christopher Ringvold, jobbanalytiker og produktdirektør i FINN jobb

FINNs jobbanalytiker: - Vi ser enkelte tegn til optimisme i arbeidsmarkedet

Ferske tall viser kraftig nedgang i stillingsmarkedet på FINN jobb første kvartal 2020, men i ukene etter påske ser man at antall publiserte stillingsannonser har en gradvis økning.

Onsdag 6. mai presenterte Schibsted sin rapport for første kvartal 2020. Tallene for FINN totalt viste solide resultater med ni prosent flere annonsebesøk i første kvartal i år, sammenlignet med i fjor, og 16 prosent vekst i april. I tillegg kunne man rapportere om positiv annonsepubliserings-utvikling, med 15 prosent vekst i første kvartal, og 25 prosent vekst i april, sammenlignet med samme periode i fjor. Når man bryter ned tallene ser man imidlertid at koronakrisen har ført til en betydelig nedgang i annonsevolumet på FINN jobb.

- Publiserte stillingsannonser på FINN jobb hadde en nedgang på 14,6 prosent i første kvartal og 45,3 prosent i april, sammenlignet med i fjor. Dette gir en nedgang på 23,5 prosent hittil i år. Fallet er likt for heltids- og deltidsstillinger, mens lederstillinger har et noe lavere fall.

Nedgangen fordeler seg ulikt, og Ringvold forteller om forskjeller både mellom bransjer og geografiske områder.

- Rent geografisk ser vi at annonsevolumet faller mest i Oslo, Viken og Rogaland. Hvis ser på antall stillingsannonser per bransje, har “helse og omsorg” en positiv vekst på 19 prosent de siste fem ukene. Ikke overraskende siden behovet for helsepersonell har vært voldsomt grunnet korona. I motsatt ende av skalaen finner vi bransjer som i stor grad merker konsekvensen av tiltakene som er iverksatt som følge av pandemien. De som har størst nedgang er “restaurant, mat og uteliv” med 85 prosent færre annonsepubliseringer, og “reise og turisme” som faller med 84 prosent. Denne utviklingen tror vi raskt vil kunne snu når AS Norge gradvis kan åpnes igjen.

I ukene etter påske ser vi at antall publiserte stillingsannonser for både heltids- og deltidsstillinger har mindre nedgang. For lederstillinger er utviklingen noenlunde flat.

  • Antall publiserte stillingsannonser på FINN jobb hittil i 2020

Økt optimisme

I ukene etter påske og særlig mot slutten av april har antall publiserte stillingsannonser for både heltids- og deltidsstillinger hatt mindre nedgang. For lederstillinger er utviklingen noenlunde flat.

Ifølge jobbanalytikeren er det enkelte tegn til optimisme i arbeidsmarkedet, men han understreker at det fortsatt hefter stor usikkerhet ved den videre utviklingen i arbeidsmarkedet.

- Det ser ut som vi har lagt det største fallet bak oss, og at volumet nå har stabilisert seg. Innenfor enkelte stillingsfunksjoner og sektorer ser vi også tegn til økt optimisme. Vi forventer at den gradvise gjenåpningen av samfunnet vil bidra til økt etterspørsel etter arbeidskraft fremover, sier Ringvold.

- Gode muligheter for å rekruttere talenter nå

Når det gjelder trafikken inn til stillingsannonsene, så man en vekst på 14 prosent i første kvartal 2020 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. I april så man en trafikknedgang på 5,8 prosent, men siste uken i måneden steg den igjen og hadde en oppgang på 3,8 prosent.

-Hvis vi ser utviklingen i annonsetrafikken i sammenheng med volumet av stillingsannonser i april, er det tydelige tegn på at likviditeten til FINN jobb har en positiv utvikling i perioden, forklarer Ringvold:

- Siste uken i april så vi en oppgang i trafikken. Dette viser at det er god aktivitet blant kandidatene i arbeidsmarkedet. For virksomheter som er på jakt etter talenter er det med andre ord veldig gode muligheter for å få rekruttert disse kandidatene på FINN jobb nå.

  • Trafikk til stillingsannonser på FINN jobb hittil i 2020