Koronavirus

Koronaviruset: FINN fortsetter driften som normalt

Her finner du oppdatert informasjon om drift av FINN.no i forbindelse med koronaviruset

Publisert 12. mars 2020 kl. 16.36

FINN følger til enhver tid råd og anbefalinger fra FHI og helsemyndighetene. Helsedirektoratet har anbefalt at store virksomheter bør innføre hjemmekontor for sine medarbeidere. Dette begrunnes med å redusere både bruken av offentlig transport og risikoen for å spre viruset ytterligere. På bakgrunn av dette har FINN, i likhet med resten av Schibsted, tatt en avgjørelse om å oppfordre sine medarbeidere til å benytte seg av hjemmekontor i tiden fremover.

For FINN betyr det at alle medarbeidere som kan jobbe hjemmefra, har fått beskjed om at de bør gjøre det, og opprettholde daglig drift derfra. Det betyr samtidig ikke at all aktivitet på kontoret skal opphøre; det kan i noen tilfeller være gode grunner til å jobbe fra kontoret, men dette tas det vurderinger på.

FINN har en stabil og solid plattform som vi har optimalisert over mange år. I 2019 hadde vi en oppetid på 99,98 prosent, samtidig lanserer vi mer enn 2000 endringer hver uke. Dette får vi til fordi vi har etablert gode rutiner på hvordan vi jobber med programvare og hvordan vi lanserer funksjonalitet i små leveranser. I tillegg overvåker vi alle deler av plattformen vår kontinuerlig. Dette gjør at vi umiddelbart oppdager eventuelle nye problemer, og ofte er i stand til å rette dem før de blir synlige for kunder og brukere.

Våre ansatte er vant til å jobbe hjemmefra, også med utvikling av tjenestene våre, og vi er godt rustet for å sikre stabil drift i tiden fremover. Vi følger den pågående situasjonen tett, og vil selvfølgelig holde deg/dere oppdatert dersom det skulle skje eventuelle endringer.