Foto: benedek / iStock / Getty Images
Foto: benedek / iStock / Getty Images

Nybygg Enkeltenhet

Nå kan du skille deg ut med Nybygg Enkeltenhet! Få fremhevet visning i søkeresultatet, Nabolagsprofil, Tydelig Profil og mer.

Tidslinjen i toppen av annonsen kjenner du fra Nybygg Kommer for salg- og Nybygg Prosjekt-annonsene. Denne gjør det enkelt for boligkjøper å se fremdriften i prosjektet!

  • Nybygg tidslinje

Interessenter kan sette seg på liste via en egen knapp, få mer informasjon ved å laste ned salgsoppgaven, eller besøke prosjektets egen hjemmeside. I tillegg kan de enkelt melde seg på visning.

Brukerne kan enten lagre annonsen som favoritt og følge prosjektets utvikling på FINN, eller de kan sette seg på interessentlisten og motta informasjon direkte fra deg som utbygger eller megler.

Få med Tydelig Profil og Nabolagsprofil

Vi vet at boligkjøpere ønsker å få informasjon både om hvem som selger og hvem som bygger et prosjekt. Tydelig Profil er derfor inkludert i den nye enkeltenhetsannonsen. Vi har også gitt plass til mer informasjon, både meglers og utbyggers logo, samt flere kontaktpersoner. De nye enkeltenhetsannonsene er selvfølgelig også 100 % reklamefrie!

Område er også viktig ved valg av bolig. Vi har derfor laget plass til et stort og detaljert kart i enkeltenhetsannonsen. Nabolagsprofil er også inkludert, og vil alltid være oppdatert slik at potensielle boligkjøpere kan bli litt bedre kjent med nabolaget, se kollektivtilbudet og reisetid til for eksempel jobb eller skole.

Hva koster de nye enkeltenhetsannonsene?

Vi har gått over til en månedlig abonnementsmodell hvor alt er inkludert i månedsprisen. Prisen bestemmes av hvor i landet enkeltenheten befinner seg.

Mange kjenner allerede prinsippene i prismodellen fra Kommer for salg-annonsene, og de nye Prosjekt-annonsene; forskjellen er at prisene for de nye enkeltenhetsannonsene ikke er avhengig av prosjektets størrelse.

  • Priser er eks.mva.

    Priser er eks.mva.

Hva er inkludert i prisen?

  • Fremhevet visning i søk (medium annonsestørrelse)

  • Nytt design og ny tidslinje

  • Nabolagsprofil

  • Tydelig Profil

Vil du bestille?

Annonsene bestilles i Bedriftssenteret. Ved å klikke på knappen under, får du en oversikt over bedriften(e) du har registrert hos oss. Derfra går du inn i Admin hvor du kan administrere annonsene dine. Der inne ligger det en lenke til Bedriftssenteret, hvor du kan bestille Nybygg Enkeltenhetsannonse.

Har du spørsmål? Da kan du sende en e-post til eiendomkoordinator@finn.no, eller ta direkte kontakt med din kontaktperson i FINN eiendom.