Smilende kollegaer går ute

Kommer for salg – slik løste vi et behov i bransjen

Kommer for salg-annonser ble lansert på FINN.no i juni 2019. Resultatene bekrefter at tilbudet dekker et behov i bransjen.

Balansert behovsbilde

Over lang tid har vi fått mange signaler om at våre tilbud for annonsering av nybyggprosjekter ikke dekker markedets behov. Med over 30 000 nye boliger i året er dette markedet stort og vi ønsker å gi boligkjøpere så mye informasjon om prosjektene som mulig.

- Det har vært viktig for oss å snakke med ulike aktører i bransjen for å forstå behovene godt nok. Det brukte vi mye tid på høsten 2018 hvor vi jobbet tett med utbyggere og eiendomsmeglere. For oss som markedsplass må vi også treffe brukerbehovene og da må vi også forstå hvordan boligkjøperne tenker, forklarer Baard Baardseth, forretningsutvikler i FINN eiendom.

For å skaffe denne innsikten brukte vi også mye tid på intervjuer med boligkjøpere for å få et balansert behovsbilde. For kjøper var det viktig å få tidlig oversikt over prosjektet, men de ønsket ikke å bli nedrent av telefoner og mailer. Dette ville de at skulle skje når de selv var klare. For utbyggerne var det viktig å skaffe leads. Vår oppgave ble da å finne en vinn-vinn løsning for begge parter. Basert på dette lagde vi prototyper for hvordan løsningen kunne se ut. Dette ble testet på ulike måter, både fremvisning av konseptskisser og fysisk bruk av testpersoner. Tilbakemeldingene vi fikk var at dette var intuitivt og brukervennlig, men også ting som måtte justeres på.

  • Nybygg snakkeboble fra brukere

Hadde vi forstått behovene?

- Vi har også lært at for å lage gode produkter må vi jobbe tverrfaglig innad i FINN. Våre avdelinger for produkt, markedsføring, salg, teknologi og ikke minst brukeropplevelse, deltok og samarbeidet for å utvikle det nye konseptet.

Da konseptskissene var klare, ble disse presentert for den samme gruppen med utbyggere, meglere og boligkjøpere for å se om vi hadde forstått behovene riktig. Dette skulle hjelpe oss i riktig retning, og til å sette fokus på det markedet er mest opptatt av.

  • Nybygg snakkeboble fra kunde

Det er moro med positive tilbakemeldinger som den over, men minst like viktig er det å få konstruktiv kritikk.

- Å kunne annonsere på FINN i tidlig fase, var det meglerne og utbyggerne savnet mest. Vi var veldig spente på om kjøperne kom til å vise interesse for prosjektene på et så tidlig stadie. Tidlige brukertester underbygget at det var de faktisk.

Neste fase var å bygge første versjon av løsningen og vi lanserte en pilot for noen utvalgte kunder. Eiendomsmegler 1, JM, Selvaag, Veidekke og OBOS var blant kundene vi samarbeidet med. Responsen etter de første Kommer for salg-annonser, ga oss bevis på at løsningen fungerte i praksis.

- Det aller mest positive var å se at boligkjøperne faktisk registrerte seg som interessenter. Prosjektet som fikk best respons, har byggestart først i 2025. Jeg syns det var positivt overraskende og det var et bevis på at kjøpere har en lang planleggingshorisont ved kjøp av nybygg.

Bekreftelsen om at vi var på rett spor både overfor våre kunder og boligkjøperne førte til lansering av produktet i juni. Vi fortsetter selvsagt å samle innspill til forbedringer blant annet gjennom alle kundemøtene FINN holder.

Veien videre

I intervjuene med bransjen, ble tre hovedutfordringer avdekket; det er ikke mulig å annonsere prosjektene tidlig på FINN, markedsføring av prosjekter er komplekst og dyrt, og dagens prosjektannonser på FINN forsvarer ikke investeringen fra våre kunder. Vi jobber kontinuerlig for å løse dette og svare på bransjens behov. Fremover jobber vi med løsninger på to områder.

I disse dager lanserer vi en nettbutikk med effektive markedsføringsprodukter som FINN og Schibsted tilbyr for nybyggprosjekter. I tillegg fortsetter vi å utvikle Kommer for salg-annonsen til å bli en dynamisk annonse som vokser og endrer seg i takt med hvordan prosjektet utvikler seg.

- Vi er helt i startgropen med disse løsningene og ønsker å opprettholde en tett og god dialog med bransjen. Slik sikrer vi fortsatt å være på det samme gode sporet som hittil, avslutter Baardseth.

Har du noen innspill eller tanker til nybyggsatsningen vår? Da vil vi gjerne høre fra deg. Ta kontakt med oss på nybygg@finn.no.