Hytte ved sjøen

Hyttemarkedet ved sjøen øker

Den rekordvarme sommeren i 2018 så ut til å ha fristet mange til å kjøpe hytte ved sjøen. Aktiviteten på FINN sommeren 2019 viser økt interesse blant brukerne.

Økt annonsevolum

Trafikktallene for FINN.no viser en solid oppgang sammenlignet med 2018. Vi har da tatt for oss perioden 1. april til 17. juni og slik ser tallene ut for hytter ved sjøen i dette tidsrommet:

  • Antall besøk: opp 16 prosent fra 2018
  • Antall besøkende: opp 15 prosent fra 2018
  • Antall sidevisninger: opp 32 prosent fra 2018

Hittil i år har det generelle volumet av nye fritidsbolig-annonser på FINN økt med 6 prosent. Dette tilsvarer en vekst på omlag 1 000 flere nye hytteannonser i årets markedet i forhold til samme tid i fjor.

Lav prisvekst

Samtidig som trafikken på FINN.no har økt betydelig, viser sjøhytteprisene det siste året en moderat prisvekst, ifølge tall fra Eiendom Norge. Den samme rapporten viser også at Lillesand har den høyeste medianprisen for sjøhytter, etterfulgt av Færder og Søgne.

Høy prisvekst for dyre hytter

Eiendomsmegler 1 melder om sterk prisvekst på dyre sjøhytter i Telemark og Vestfold. Samtidig rapporterer meglere om mange på visning langs Sørlandskysten.