Jørgen Hellestveit, leder i FINN eiendom

FINN satser på nybygg

Nye boliger er en viktig og stor del av boligmarkedet for utbyggere, meglere og ikke minst boligkjøpere. Dette er et område vi i FINN ønsker å vie mer oppmerksomhet, slik at vi dekker behovet for utbyggere i større grad enn tidligere.

Hvert år øker antall boliger med i overkant av 27 300 i snitt, i følge tall fra SSB. Utbyggerne i Norge gjør en viktig jobb med å sørge for at boligmarkedet tar unna for befolkningsveksten.

Samarbeid mellom FINN og bransjen gir frukter

Jørgen Hellestveit er produktdirektør i FINN eiendom og har sammen med FINN-teamet hatt tett dialog med boligutviklere, eiendomsmeglere og boligkjøpere for å forstå hvordan FINN kan møte behovene i nybyggmarkedet enda bedre.

- Utbyggere har lenge etterlyst en mulighet for å markedsføre sine prosjekter før de har besluttet konkret hva de skal bygge. Dette er noe vi har tatt på alvor og som vi snart vil tilby for markedet, forteller Jørgen Hellestveit.

- På nybyggprosjekter investeres det ofte mye i å visualisere prosjektene på ulike måter. I prosjektet vårt ser vi på mulighetene for å gi utbyggerne bedre avkastning på disse investeringene, og brukerne en enda bedre opplevelse av prosjektene gjennom å lage løsninger for å trekke også disse elementene inn i FINN-annonsen, fortsetter Hellestveit. Han kan også fortelle at nybygg-satsingen som FINN nå jobber med har skjedd i tett samarbeid med aktører i bransjen, slik at FINN kan levere løsninger for annonsering som dekker behovene på en effektiv måte.

Blink for nybyggprosjekter

- I fjor høst lanserte vi Blink for nybygg-prosjekter. Dette produktet bruker data fra FINN til å eksponere prosjektene til de mest relevante kjøperne på Norges mest populære nettsteder inkludert Facebook. Produktet gir utbyggere og meglere en enkel og effektiv måte å skape økt oppmerksomhet rundt prosjektet, for eksempel opp mot salgsstart og visningshelger. Vi planlegger å bygge videre på denne tankegangen for å effektivisere markedsføringen for kundene våre i alle faser av et prosjekt, sier Jørgen Hellestveit videre.

Lansering innen sommeren

- Nybygg er et stort område, det første vi har tatt tak i er som sagt gi en enkel mulighet for å annonsere prosjekter i tidligfase på FINN. Dette tester vi ut nå, målet er å lansere dette for alle kunder før sommeren. Vi vil gå ut med mer informasjon til aktører innen nybygg så fort vi er klare til å lansere vår nysatsing, avslutter Jørgen Hellestveit i FINN eiendom.