Bøker om norsk veihistorie, bruer og utilgjengelig bosteder

Til salgs
Antikvariatet sender gjerne til kjøper.
Ta kontakt på mail eller send en melding via annonsen.
Prisene på bøkene står oppført i parentes bak hver bok i annonseteksten.

Kulturhistorisk vegbok - Hordaland. (1993)
479 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

Naturhistorisk vegbok - Hordaland (2004)
568 sider. Gjennomillustrert. (Solgt)

Mads Almaas - Om veger, bruer og folk i Nord-Trøndelag
175 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Kristen Askeland - Maskiner ryddar veg. Historia om maskindrifta i Statens Vegvesen Sogn og Fjordane. (2002)
170 sider. (275 kr)

Stein Erik Skoug - Kongeveien over Fillefjell. Vindhella og Galdane.(1976)
Bok med vareomslag. 96 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Stein Erik Skoug - Kongeveien over Fillefjell. Vindhella og Galdane.(1975)
96 sider. Rikt illustrert. (225 kr)

Stein Erik Skoug - Kongeveien over Fillefjell. Vindhella og Galdane.(1975)
Bok med vareomslag. 96 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Stein Erik Skoug - Kongeveien over Fillefjell. Vindhella og Galdane. (1993)
Bok med vareomslag. 96 sider. Rikt illustrert. Ny revidert utgave.
(250 kr)

Svein Magne Olsen - Bruer og brubygging i Rogaland (1988)
Bok med vareomslag. 176 sider. Rikt illustrert. (175 kr)

Njål Tjeltveit - Ryfylkevegen (1990)
93 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Njål Tjeltveit - Gamle fjellvegar. Ferdsla mellom Rogaland og bygdene austanfor. (1999)
207 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Åsulv Edland - Haukelivegen - Vegen vestover (2001)
Bok med vareomslag. 192 sider. Rikt illustrert. (295 kr)

Åsulv Edland - Haukelivegen - Vegen vestover (2001)
192 sider. Rikt illustrert. (225 kr)

Svein Magne Olsen - Fra tråkk til motorveg. (1995)
207 sider. Rikt illustrert. Hilsen fra forfatteren på forsatsblad. (200 kr)

Hans Seland - Haandbog for Veiofficianter (2013)
En norsk veimesters rundreise til Storbritannia og endra lengre anno 1838.
Bok med vareomslag. 201 sider. Rikt illustrert. (275 kr)

Historien om vegtunnelene i Rogaland 1882-2015.
93 sider + 146 sider. Gjennomillustrert. (300 kr)

Svein Magne Olsen - Bruer - En kulturskatt (2004)
245 sider. Rikt illustrert. Som ny. (250 kr)

Oddgeir Bruaset - På fjellhylle og havstrand - livet på veglause gardar i Nordfjord (2006)
Bok med vareomslag. 226 sider. Rikt illustrert. Hilsen fra oddgeir Bruaset på forsatsblad. (395 kr)

Oddgeir Bruaset - På fjellhylle og havstrand - livet på veglause gardar i Nordfjord (2006)
Bok med vareomslag. 226 sider. Rikt illustrert. Som ny. (365 kr)

Oddgeir Bruaset - Der ingen skulle tru at nokon kunne bu...(2010)
7. Opplag. Bok med vareomslag. 240 sider. (225 kr)

Oddgeir Bruaset - Der ingen skulle tru at nokon kunne bu III (2012)
Bok med vareomslag. 242 sider. Rikt illustrert. (275 kr)

Kulturhistorisk vegbok - Hordaland. (1993)
479 sider. Rikt illustrert. (285 kr)

Oddgeir Bruaset - Folket langs Storfjorden (1991)
Bok med vareomslag. 144 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

Oddgeir Bruaset - Folket langs Storfjorden II (2004)
Bok med vareomslag. 192 sider. Rikt illustrert. (350 kr)

Oddgeir Bruaset - Det veglause folket i Rogaland (2011)
Bok med vareomslag. 239 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Oddgeir Bruaset - Det veglause folket i Rogaland (2011)
Bok med vareomslag. 239 sider. Rikt illustrert. Hilsen på forsatsblad fra Oddgeir Bruaset. (265 kr)

Oddgeir Bruaset - Lagnader langs fjorden (1994)
Bok med vareomslag. 158 sider. Rikt illustrert.
Hilsen på forsatsblad fra Oddgeir Bruaset. (275 kr)

Oddgeir Bruaset - Lagnader langs fjorden (1994)
158 sider. Rikt illustrert.
Hilsen på forsatsblad fra Oddgeir Bruaset. (250 kr)

Oddgeir Bruaset - Folket langs fjorden (2016)
312 sider. Gjennomillustrert. Navn påført på forsatsblad. (200 kr)

Nasjonale vegminner - En reisebok. (2014)
194 sider. Gjennomillustrert. (200 kr)

Nasjonale turistveger (2016)
Die Norwegischen Landschaftsrouten. National Tourist Routes In Norway.
255 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Kjell Hegdalstrand - Vegens menn og deres verk. (1992)
Bok med vareomslag. 98 sider. Rikt illustrert.
Vedlagt hilsen fra vegsjefen i Rogaland. (165 kr)

Per Surnevik - Historien om Boknafjord-vegene. Kårstøvegen - Boknbruene - Rennfast. (1999)
Bok med vareomslag. 133 sider. Gjennomillustrert. (200 kr)

Gaute Ljotebø - Stølar og stølsliv i Høyanger kommune. Strevsamt og fritt. (2012)
208 sider. Gjennomillustrert. (Solgt)

Øystein Kostveit - Kulturhistorisk vegbok for Vinje, Rauland, Haukeli (1999)
157 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Harald Hvattum - På gamle vegar i Valdres (1993)
Vegbygging, vegvedlikehald og vegstyring i Valdres fram til slutten av 1800-talet. Vegkulturminne i dag.
Bok med vareomslag. 366 sider. Rikt illustrert. (350 kr)

Øystein Søbye - Norge rundt - langs våre vakreste veier (2005)
Bok med vareomslag. 200 sider. Gjennomillustrert. 2. Opplag. (250 kr)

Svein Magne Olsen - Fra tråkk til motorveg. Statens Vegvesen Rogaland 125 år 1989. 1864-1989.
Bok med vareomslag. 160 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

Men arbeidet måtte gå. Vegfolk forteller om krig og okkupasjonsår (1995)
96 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

Svein Magne Olsen - Hesten i handel, industri og bergverk (2011)
Bok med vareomslag. 448 sider. Gjennomillustrert. (395 kr)

Tom Helgesen og Tom Schandy - 100 norske kulturperler (2009)
Bok med vareomslag. 208 sider. Rikt illustrert. (225 kr)

Under fjord - over flu. Trekantsambandet - Ei ny tid for Sunnhordland og Haugalandet. (2001)
Bok med vareomslag. 171 sider. Rikt illustrert. (275 kr)

Arild Flydal - Fjordfolket - Geirangerfjorden, Sunnylvsfjorden, Storfjorden, Hjørsundfjorden og Loen-ulukka 1936 (2004)
176 sider. Rikt illustrert. (350 kr)

Arild Flydal - Fjorden, fjellet og folket (1996)
Geirangerfjorden, indre Storfjord med Tafjorden.
143 sider. Rikt illustrert. Norsk, tysk og Engelsk tekst.
Hilsen fra forfatteren på forsatsblad. (275 kr)

Arild Flydal - Fjorden, fjellet og folket (1996)
Geirangerfjorden, indre Storfjord med Tafjorden.
143 sider. Rikt illustrert. Norsk, tysk og Engelsk tekst. (250 kr)

Liv Rege Engan - Stølar i Vik (2004)
Arnafjord - Vik - Vangsnes - Feios - Fresvik.
Bok med vareomslag. 271 sider. Gjennomillustrert. (Solgt)

Skjoldafjorden. Folk og forhold langs fjorden (2000)
207 sider. Illustrert. (Solgt)

Oddgeir Bruaset - Nådelaust liv i gåvmilde Hardanger (2001)
Bok med vareomslag. 2. Opplag. 192 sider. Rikt illustrert. (350 kr)

Oekonomisk Reise til Lister og Jedderen fortagen i Efteraaret 1810 ved Lieutenant P. P. Flor
Bok med vareomslag. 141 sider. Illustrert. Hilsen på forsatsblad. (250 kr)

Yngve Jacobsen - Kampen om Lofast (2007)
Alle høydepunkter om planene, kranglene og byggearbeidene.
Rikt illustrert reportasjebok om Lofotens fastlandsforbindelse.
128 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Botolv Hov - Styvi i Nærøyfjorden (2006)
103 sider. Rikt illustrert. Hilsen på forsatsblad. Også fra forfatteren. (200 kr)

Jo. Sellæg - Veg på kryss og tvers i Buskerud (1998)
Statens vegvesen Buskerud 100 år.
108 sider. Gjennomillustrert. (200 kr)

Erling Svanberg - Langs vei og lei i Nordland. Samferdsel gjennom 3000 år (1990)
710 sider. Rikt illustrert. (400 kr)

Reidar Fønnebø - Langs Nordmannsslepene over Hardangervidda (1988)
231 sider + billedplansjer. Rikt illustrert utenom. (400 kr)

Jørn Roeim (Red.) - Norge sett utenfra (1994)
Bok med vareomslag. 143 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Reidar Fønnebø - Oldtidsveger, slep og kongeveier i Oslo og på Østlandet. 184 sider. Illustrert. (300 kr)

Silje Kathrine Sviggum & Knut Egil Wang - Dum og andre steder i Norge
150 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Vegminner og veghistorie i Telemark (2001)
144 sider. Rikt illustrert. (265 kr)

Postvegane i Hordaland (1997)
Vegbygging og bruk av vegane - med kart og turframlegg.
Bok med vareomslag. 64 sider. Rikt illustrert. (265 kr)

Ingemar Nordstrand - Postvegen Bergen - Trondheim (1997)
Bok med vareomslag. 128 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

Thomas Reinertsen Berg - Verdensteater. Kartens historie (2017)
Bok med vareomslag. 352 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Mentz Schulerud - Kongevei og fantesti (1974)
Bok med litt slitt vareomslag. 356 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

T.B.Riise - Vegbygging (1965)
Bok med vareomslag. 251 sider. Illustrert. Vedlagt vegloven fra 1963. (250 kr)

Jo. Sellæg - SølvVeien. Landets første kjørevei (2002)
144 sider. Rikt illustrert. (275 kr)

Øystein Søbye - Sør-Norge rundt (2006)
Landeveis til de fineste severdighetene og naturområdene.
Bok med vareomslag. 265 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Harald Kjølås - Gardane langs Storfjorden (2005)
Bok med vareomslag. 212 sider. Rikt illustrert. En side med merke etter brett, samt en rift. (250 kr)

Bjørn Rongen - Toget over vidda (1956)
Bok med litt slitt vareomslag. 251 sider.
(Første boken i triologien om rallarene som bygde Bergensbanen) (275 kr)

Annonsen oppdateres jevnlig med nye titler.
Antikvariatet sender gjerne til kjøper.
Ta kontakt på post@toftesantikvariat eller send en melding via annonsen.
Prisene på bøkene står oppført i parentes bak hver bok i annonseteksten.
Tilstand Brukt

Generell info

Antikvariatet sender gjerne til kjøper.
Ta kontakt på post@toftesantikvariat eller send en melding via annonsen.
Prisene på bøkene står oppført i parentes bak hver bok i annonseteksten.

Er det en bok som er solgt som du ønsker å kjøpe, så send en mail, så setter antikvariat deg opp på ønskeliste.

Idrettsveien 18, 4328 Sandnes

Annonseinformasjon

FINN-kode 92866646
Sist endret 22. okt. 2020 18:03

Rapporter annonse