Gråvannsrensing for 3 eller flere hytter

68 875 kr
Gråvannet ledes inn i en slamavskiller, derfra blir gråvannet pumpet inn i filterkummer hvor vannet fordeles jevnt på hele filterflaten med sprededyser. Vannet ledes videre ut av filterkummen gjennom ett drensrør med selvfall til en grunn utslippsgrøft, myr, bekk eller sjø. Ferdig dimensjonerte anlegg består av: ° Slamavskiller med integrer pumpe eller seperat pumpekum. ° Filterkum med sprededyser ° Filtermasse Anleggene tilfredsstiller krav fra VA-miljøblad nr 60 og er satt sammen i henhold til offentlige retningslinjer Pris eks mva og filtermasse
Ny eller brukt Ny

Generell info

Våre åpningstider er 07-15.30.

Skansen 31, 2670 Otta

Annonseinformasjon

Rapporter annonse

FINN-kode 150090058
Sist endret 21. okt 2019 09:02