Lokalhistorie fra hele Norge. Del 2.

Til salgs
Antikvariatet sender gjerne til kjøper.
Ta kontakt på mail post@toftesantikvariat eller send en melding via annonsen.
Prisene på bøkene står oppført i parentes bak hver bok i annonseteksten.

Signe Husøy - Mor Kristine - Fortellinger fra Lånan (2010)
107 sider. Illustrert. (175 kr)

Gøsta af Geijerstam - Paradisdager i Storevik og Ongene og vi to i Storevik (1997)
Bok med vareomslag. 143 sider. Illustrert. (250 kr)

Kapp og Nordlia i gamle dager (1978)
64 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Ragnhild Tangen - Gudrun frå Liaskjæret - Forteljingar frå eit liv (2005) (Fjell i Hordaland)
95 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Gisledal mølle. Et hundreårsminne for Strømmen. Om møller, handel, industri og folk i Sagdalen. (2007)
Bok med vareomslag. 120 sider. Gjennomillustrert. (200 kr)

Johan Lindstrøm - Lærdal (1946)
72 sider + plansjer. Gjennomillustrert. (Solgt)

Sunnhordland og sunnhordlendingar (1979)
Festskrift Bygdelaget Sunnhordlendingen 60 år 1919-1979
208 sider. Rikt illustrert. Merke etter brett på omslaget. (150 kr)

Gunnar Ersland - Erslandsminne (2008)
79 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Jo. Sellæg - Buskerud. "Buskeruds amt er blitt hendelsesrikt"
144 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Kopervik som strandsted og ladested (1991)
Bok med vareomslag. 152 sider. Illustrert. (200 kr)

Røyken i forrige århundre - Små glimt i tekst og bilder (2000)
55 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

Gerd Holmane Sandsmark - Vatnamot Skulekrins (2002)
Mellom bakkar og berg utmed havet.
Bok med vareomslag. 160 sider. Rikt illustrert. (275 kr)

Minner fra Bremenholm (1994) (Egersund)
Bok med vareomslag. 75 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Far etter folk i Hallingdal (1994)
På leiting etter den eldste historia.
104 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Ketil Kvaale - Bolkesjå 1881-1951 (1954)
101 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Sigmund Skomedal - I skiftende tider. Otteraaens Brugseierforening gjennom 85 år 1900-1985
Bok med vareomslag. 130 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Ingemar Nordstrand - Postvegen Bergen - Trondheim (1996)
Bok med vareomslag. 128 sider. Rikt illustrert. (225 kr)

Stein Erik Skoug - Kongeveien over Fillefjell. Vindhella og Galdane. (1993)
Bok med vareomslag. 96 sider. Rikt illustrert. Ny revidert utgave.
(225 kr)

Trondheim og Sør-Trøndelag i bilder (1958)
Bok med vareomslag. 99 sider. Gjennomillustrert. (200 kr)

Jostein Røstbø - Mellom embetsmenn og bygdefolk på Undarheim (2002)
Bok med vareomslag. 151 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Lars Hatlehol - Glimt frå Hildrestranda i farne tider (1998)
64 sider. Rikt illustrert. Hilsen fra forfatteren på forsatsblad. (200 kr)

Helge Alvin Rosfjord - Spangereidkanalen - Kongelige planer og lokalt pågangsmot (2008)
Bok med vareomslag. 198 sider. Gjennomillustrert. (275 kr)

Jørgen Espelund - Høvringen. Frå sæterstell til hotelldrift. Folk og ætter. (2000)
151 sider. Rikt illustrert.
Hilsen fra forfatteren på forsatsblad. Navn strøket ut på tittelblad. (250 kr)

Jørgen Espelund - Klones i Vågå. Skulen, garden og grenda (1999)
147 sider. Rikt illustrert.
Hilsen fra forfatteren på forsatsblad. Navn strøket ut på forsatblad. (250 kr)

Sverre Hansen - Minner fra Heggedal (Asker) (2001)
109 sider. Rikt illustrert. Hilsen fra forfatteren på forsatsblad. (200 kr)

I vår del av bygda - absolutt lokalhistorie (1996)
Hem, Skallist, Syrrist, Sandedjord, Spetalen, Hasle,Bergan, Klåstad
Samlet av og fortalt til Roger Davidsen.
112 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

Einar Ullestad - Det leikar på Solfeng (1980)
Bok med vareomslag. 80 sider. Illustrert. (175 kr)

Pål Gihle - Frå gammalt (1978) (Toten)
Festskrift i anledning Pål Gihles 70 års dag 21. februar 1978. Lena 1978. Bok med vareomslag. 237 sider. Illustrert.
Hilsen fra Pål Gihle på forsatsblad.
"Inneholder 19 artikler fra Gihles kulturhistoriske forfatterskap, hvorav halvparten tidligere ikke har vært trykt." (200 kr)

Minneruner over J.M.Stenersen og kona hans (1968) (Volda)
80 sider. Illustrert. Kart.
Hilsen på forsatsblad. Diverse avisutklipp (Volda minne) og noe mer vedlagt. (200 kr)

Per Aarviknes - Frå eit langt liv - Folkeminne, segn og soge (1975)
Bok med vareomslag. 229 sider. Illustrert. (Solgt)

Sakarias Ansok - Eld som slokna (1976)
3. Opplag. 176 sider. Illustrert. (Solgt)

Rolf O. Klepp - "No lyge du..." (1987) (Volda)
157 sider. Illustrert. (200 kr)

Hans Lindkjølen - Sagaen om et grensefolk (2000)
178 sider. Illustrert. Vedlagt hefte "slekters gang" (275 kr)

Smaalenenes amt - Hobøl herred 1814 - 1914 (1914)
96 sider. (200 kr)

1890-1940 Ljans Vel gjennom 50 år (1940)
123 sider + billedplansjer. Navnetrekk forsatsblad.
I følge forordet til 75 års jub. boken 1965 (side 7). ble denne 50 års jub. bok utgitt i ca 100 eksemplarer. (Solgt)

Lavangen 1907-1937 - Jubileumsskrift (1977)
78 + 1 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Reidar Olaussen Nordsjø - Med skole-eka til Sauøya (2016)
Humor og hverdagsdrama fra 1950-60-tallet
100 sider. Illustrert. Hilsen fra forfatteren på forsatsblad. (200 kr)

Kåre Tarjem & Gro Laheld Lundh - Slekt følger slekt. (2005)
Bedrifter i generasjoner i Sandefjord.
415 sider. Fotografier, delvis i farger. Kart. (250 kr)

Sandefjord. En moderne by i rik utvikling (2985)
Bok med vareomslag. 112 sider. Gjennomillustrert. (200 kr)

Anne Thuve Høst & Per Ramberg (red.) - Lutefisk og gobelenger (2007)
Bind 6 i serien "mitt kjære Sandefjord".
Bok med vareomslag. 160 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Ola Ersland - Ei anna tid - Minnebok frå femtitalet (2006)
Forteljingar og miljøskildring frå femtitalet med utgangspunkt i livet på garden Ersland på Bømlo.
103 sider. Illustrert. Hilsen fra forfatteren forsatsblad. (200 kr)

Arnulf Holtermann - Siladråpe og kistebette (2006)
Beretninger fra en guttunges oppvekst på Rubbestad. (Bømlo)
104 sider. Illustrert. (300 kr)

Lars O. Bleie - Liv og lagnad på garden Indre Bleie (Hardanger)
Ei gardssoge for gnr. 50 Indre Bleie i Ullensvang.
159 sider. Rikt illustrert. (275 kr)

Gaularsoga III (1968)
197 + 1 sider. Rikt illustrert.
Hilsner fra medlemmer av Gaular Sogenemnd på forsatsblad. (250 kr)

L. Harboe - Kjonerud - Spredte minder fra mit barndomshjem (1941)
Bok med vareomslag. 88 sider. Illustrert. (200 kr)

Frans-Arne Stylegar & Inger Vågen - Signaturer fra en annen tid (2001)
Hidrehistorier i sagn og stedsnavn.
216 sider. Illustrert. Hilsen øverst på forsatsblad. (250 kr)

Arne Søyland - Blad or gløymeboka (2011)
Minne frå Valestrand i tida 1940-1946
145 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Peder Fritz Waage - Ord og tradisjon - Ei samling ord og uttrykk, segner og legender (1997) (Ulstein)
Bok med vareomslag. 208 sider. Illustrert. (250 kr)

Tor Buaas - Larvik kort, men godt. (1994)
Gamle prospektkort fra Larviksdistriket
80 sider. Gjennomillustrert. (225 kr)

Tur/retur Halden - Oppvekstminner fra 40 til 60-tallet (1993)
Bok med vareomslag. 215 sider. Illustrert. (Solgt)

Rolf Baggethun - Horten. Ferjestedet som ble marinestasjon og by (1960)
576 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

Sula-soga. Med blikk for Sula (2002)
Fotograf Fylling ("Høle-Knut") - eit fotografarkiv og ei kultursoge
Sula-soga serie 3 band 1. Bok med vareomslag. 304 sider. Rikt illustrert. (275 kr)

Bygdesoge frå Sund 1320 - 1660 (1987)
153 sider. Illustrert. (175 kr)

Ous prestegjeld 1837-1937 (1937)
Os, Samnanger, Fusa, Strandvik og Hålandsdalen herader.
261 sider. Rikt illustrert. (400 kr)

Daniel Kallevik - Gardshistorie for Stegabergkrinsen (1987)
154 sider. (400 kr)

Gjertrud Sandvin - De femten første åra (2015) (Trysil)
97 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Inderøybøkene. Heim og folk. Bind IV. (2010)
Sakshaug del I.
400 sider. Gjennomillustrert. (450 kr)

Inderøybøkene. Heim og folk. Bind V. (2011)
Sakshaug del II.
390 sider. Gjennomillustrert. (450 kr)

Ellen Wessel - Borregaard. En norsk storgårds historie (1933)
Bok med vareomslag. 92 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Torkjell Djupedal - Undredal. Kyrkja og bygda (1997)
168 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Even Tråen, Tor Bjørvik, Sølver Sjulstad & Jan Grønseth - Livet langs Numedalslågen (2001)
Bok med vareomslag. 320 sider + kulturhistoriske kart i lomme bak. (395 kr)

Tor Bjørvik - Seterliv i Lågendalen (2011)
Bok med vareomslag. 176 sider. Rikt illustrert. (350 kr)

Ludvig Throndsen - Det hender så mangt - Historier fra Buskerud (1982)
Bok med vareomslag. 157 sider. Illustrert. (200 kr)

Odd Løvmo - Småkårsfolk i krig og kjærlighet (2013)
Fra husmenn til sjøleiere i stor-Elvdal. 176 sider. Illustrert. Hilsen fra forfatteren på forsatsblad. (Solgt)

Jan Erik Hageler Lingjerde - Barn-og ungdomstid på Koppang og "utabygds" (2015)
Bok med vareomslag. 211 sider. Illustrert. (250 kr)

Sokndal gjennom 150 år - med tilbakeblikk på tidligere tider (1987)
Bok med vareomslag. 256 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Jørgen Espelund - Klones i Vågå (1999)
Skulen, garden og grenda.
147 sider. Illustrert. Hilsen fra forfatteren på forsatsblad. (450 kr)

Jørgen Espelund - Slette i Heidal (2006)
Ei gardssoge gjennom 6 ættledd.
208 sider. Rikt illustrert. Hilsen fra forfatteren på forsatsblad. (450 kr)

Jørgen Espelund - Høvringen (2000)
Frå sæterstell til hotelldrift. Folk og ætter.
Hilsen fra forfatteren på forsatsblad. (450 kr)

Gunnar S. Krogstad - Gjæslingan. Fra Hans Nielsen Hauge til Woxengs samlinger (1999)
139 sider. Illustrert. (450 kr)

Den gamle bergstad. Bergstaden i 400 år (1974) (Røros)
80 sider. Illustrert. Hilsen på forsatsblad. (125 kr)

Sverre Ødegaard & Jiri Havran - Bergstaden Røros (1997)
112 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Randi Borgos & Amund Spangen - På Sta`a og uti markom (2001)
Ei rundreise i Røros-bygdenes kulturhistorie.
Bok med vareomslag. 255 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Bjørn Gjefsen & Steinar Myhr - Jakten på det røde gull (2005) (Røros)
Om kobber og utvinning av kobber i Norge. 85 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

Johan Falkberget. Spesialnummer av Fjell-folk utgitt i anledning av 100-års jubileet for Johan Falkbergets fødsel, 30 september 1979.
56 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

Stor-Hans. Eneboeren i Femundsmarka (1996)
36 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Knut Hermundstad - Samversskikkar i valdres (1975)
Heidersskrift til Knut Hermundstad. 224 sider. Illustrert. (150 kr)

Jostein Sandsmark - Små korn frå min heimeåker (2005) (Tysnes)
168 sider. Illustrert. (250 kr)

Karl Gloppen - Mellom bakkar og berg på Fitjar (2009)
Barndoms- og ungdomsminne.
Bok med vareomslag. 273 sider. Illustrert. (275 kr)

Gamle Hareidsdalen (1992) (Sunnmøre)
166 sider. Gjennomillustrert. 2. Opplag. Hilsen øverst på tittelblad. (350 kr)

Bumerke frå Sunnmøre (1943)
Samla av L. Strømme. 440 sider. Noe støtt hjørner. Navnetrekk øverst på tittelblad. (450 kr)

Per Sandal - Soga om Gloppen og Breim 1 (1978)
Frå dei eldste tider til om lag år 1800.
659 sider. utbrettskart. Illustrert. Orig. skinnryggsbind. (400 kr)

Frosta Sparebank gjennom 100 år 1846-1946
128 sider. Rikt illustrert. (100 kr)

Frosta kommune i 100 aar 1837-1937 (1937)
92 sider. llustrert. (200 kr)

Espedalen. Peter Megrund forteller (1972)
Bok med vareomslag. 123 sider. Rikt illustrert. (275 kr)

Smølaminne 1967
64 sider. Illustrert. (100 kr)

Guro Hoftun Narum - Livet i en fjellbygd omkring århundreskiftet (1965) (Gol i Hallingdal)
136 sider. Illustrert. (175 kr)

Guro Hoftun Narum - Livet i en fjellbygd omkring århundreskiftet (1965) (Gol i Hallingdal)
136 sider. Illustrert.
Navnetrekket til forfatteren på tittelblad. (250 kr)

Guro Hoftun Narum - En fjellbygd i framgang (1967)
Liv og virksonhet i Gold 1900-1967
135 sider. Illustrert.
Navnetrekket til forfatteren på tittelblad. (250 kr)

Odd E. Sevilhaug - Bygdefolkets eige familiealbum (1981) (Alvdal i Hedmark)
96 sider. Gjennomillustrert. (275 kr)

Torjus Loupedalen - Morgedal. Skisportens vogge (1991)
272 sider. (300 kr)

Knut Olav Iversen - Mauseidvåg i mellomkrigstida (1994)
140 sider. Rikt illustrert. Med hilsen på forsatsblad og tittelblad fra forfatteren. (300 kr)

Tormod Aarholt - Fløyting og fløytarliv (1996)
Vassdrag, fløyting og fløytere.
Bok med vareomslag. 176 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

Svein Wiedemann - Eskimoen i jomfrulandsrenna (2005) (Kragerø)
167 sider. Illustrert. (200 kr)

Bjørn Sandberg - En vandring i det gamle Kragerø (1965)
52 sider. Rikt illustrert. Dedikasjon fra Bjørn (Sandberg) på forsatsblad. Bruksspor. (250 kr)

Astrid Nesheim - Setre i Åfjorden (1987)
149 sider. Rikt illustrert. Kart i lomme bak på ettersatsblad. (250 kr)

Arnulf Johannessen - Torderød gård og andre Chrystie-hjem (2001) (Moss)
65 sider. Illustrert. 2. Opplag. (150 kr)

Ulstein Kommune. Kystens Soria Moria (1986)
89 sider. Gjennomillustrert. (200 kr)

Martin Dehli - Fredrikstad bys historie II (1964)
Fra festningsby til trelastsentrum 1767-1860.
519 sider + slektstavler. Rikt illustrert. Dekorert bind. (250 kr)

Festningsbyen Fredrikstad (2005)
Bok med vareomslag. 152 sider. Rikt illustrert. (175 kr)

Solund - eit år der land møter hav (uten år)
144 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Øystein Rakkenes og Thomas Bickhardt - Folk og landskap i ytre Nordfjord (2001)
200 sider. Rikt illustrert. 2. Opplag. (250 kr)

Ottar Starheim - Tida flyr (2004)
Historiske flyfoto frå Sogn og Fjordane.
287 sider. Gjennomillustrert. (300 kr)

Margrethe Henden Aaraas - På kyrkjeferd i Sogn og Fjordane (2000)
Bind 1. Nordfjord og Sunnfjord. 304 Sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Margrethe Henden Aaraas - På kyrkjeferd i Sogn og Fjordane (2000)
Bind 2. Sogn.
304 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

Oddgeir Bruaset - På fjellhylle og havstrand - livet på veglause gardar i Nordfjord (2006)
Bok med vareomslag. 226 sider. Rikt illustrert. Hilsen fra oddgeir Bruaset på forsatsblad. (395 kr)

Ingebrigt Næss - Bygselmenn i Breim (1955)
143 + 3 sider. Illustrert. (1250 kr)

Liv Rege Engan - Stølar i Vik (2004)
Arnafjord - Vik - Vangsnes - Feios - Eresvik
Bok med vareomslag. 271 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Rundt deg blåner fjorder...vakre Nøtterøy (2002)
Bok med vareomslag. 175 sider. Rikt illustrert. Som ny. (250 kr)

Sigurd Krekling - Namsos 1914-1954 (1961)
418 sider. Illustrert. (250 kr)

O. S. Aavatsmark - Namsos. Byens anlæg og utvikling (1958)
490 sider. Illustrert. 2. Opplag. (250 kr)

Tor Strømsmoen - Hva skogene ga oss (2017) (Rendalen)
180 sider. Rikt illustrert.
Utgitt på oppdrag av Venneforeningen M/S Storsjø. Som ny. (300 kr)

Odd W. Williamsen - Nicolay Heinrich Knudtzon III - Klippfisk, verdiskaping og samfunnsbygging (2012) (Kristiansund)
Bok med vareomslag. 192 sider. Som ny. (350 kr)

Randi Andersen - Gausdal bygdehistorie. Bind 2. (1989)
Mellomalderen 1000-1530.
200 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Gjøvik i tekst og bilder (1986)
Fra kjøpstad til storkommune.
192 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Norleif Holstad - Brev frå Hansvågen (1982)
Bok med vareomslag. 73 sider. Illustrert. Lang dedikasjon fra forfatteren på forsatsblad. (200 kr)

Richard Bergh - Med røtter i Skien (1998)
231 sider. Rikt illustrert. (265 kr)

Øystein Dalland - Bandakkanalen (1992)
Ny og bearbeidet utgave. 2. Utgave. Bok med vareomslag. 176 sider. Rikt illustrert. Meget pen. (275 kr)

Johs. B. Thue - Fortun. Bygda og krafta (1999)
173 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Reidar Mollgard - På fedres gamle veier. Gjøvik bys historie gjennom 100 år 1861-1961 (1960)
Skinnbind. 494 sider. Rikt illustrert. Hilsen fra ordfører og rådmann i Gjøvik kommune på forsatsblad, datert 1961. (400 kr)

Lidvard Hagen - Smaalenenes amt. Tune og Rolvsøy herreder 1814-1914 (1914)
293 sider + foldekarter. Litt slitasje. (400 kr)

Odd Meringdal - Dei gamle fortel om folket ved Eikesdalsvatnet (1946)
62 sider + nameregister over dei ymse gardane + 8 sider med slektstre. Hilsen fra forfatteren på forsatsblad. (350 kr)

Journal eller Reisebeskrivelse over Krigstoget som begynte 1807 og til 1814. Forfattet af: Gaardbruger Jacob Rasmus Sen Wassbottnen i Volden Anno 1828. Utgitt av Volda Bygdeboknemnd i 1982.
72 sider. Illustrert. (250 kr)

Med Johan på sjø og på land. Johan Liverød forteller fra livet i Vestfold (1988)
NFL 131. 159 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

Asbjørn Johansen (Asbj.) - Slik var mitt Tønsberg (1994)
Livet i byen under fjellet, hvalfangst og krigsseilas.
Bok med vareomslag. 184 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Øystein Rian - Vestfolds historie (1980)
Grevskapstiden 1671-1821
Bok med vareomslag. 464 sider. Rikt illustrert. (175 kr)

Dag O. Bruknapp - Finmaler`n. (1993)
Historien om en byoriginal. 101 sider. Illustrert. (200 kr)

Marit Kvammen - Frå fangst til fabrikk (1996)
Industrisoge frå Hareid kommune.
Bok med vareomslag. 191 sider. Rikt illustrert. Som ny. (250 kr)

Arne Ola Grimstad - Augneblinkar - frå Hareid på 60-talet (2012)
206 sider. Gjennomillustrert. Som ny. (300 kr)

Johs Klungsøyr, Per Klungsøyr, Einar Grimstad - Bilen og folket. Hareid og Ulstein 1916-1961 (2006)
238 sider. Gjennomillustrert. Som ny. (400 kr)

Johan Ottesen - Tida flyg. Bygdebokalbum for Hareid (2008)
192 sider. Gjennomillustrert. Hilsen fra forfatteren på forsatsblad. Som ny. (375 kr)

Attersyn. Hareid Historielag 1989. Årgang nr. 15
Bildealbum for Brandal og Hjørungavåg.
Bok med vareomslag. 203 sider. Rikt illustrert. (350 kr)

Selja i tusen år. Eit minneskrift om kloster og kyrkjer (1966)
Bok med vareomslag. 202 sider. Illustrert. Vedlagt "Heligdomane på Selja" (1949). 16 sider. Illustrert. (350 kr)

Annonsen oppdateres jevnlig med nye titler.
Antikvariatet sender gjerne til kjøper.
Ta kontakt på post@toftesantikvariat eller send en melding via annonsen.
Prisene på bøkene står oppført i parentes bak hver bok i annonseteksten.
Tilstand Brukt

Generell info

Antikvariatet sender gjerne til kjøper.
Ta kontakt på post@toftesantikvariat eller send en melding via annonsen.

Prisene på bøkene står oppført i parentes bak hver bok i annonseteksten.

Idrettsveien 18, 4328 Sandnes

Annonseinformasjon

FINN-kode 138136849
Sist endret 25. okt. 2020 09:41

Rapporter annonse