Bøker om forsvaret, heimevernet, fremmedlegion og militær

Til salgs
Antikvariatet sender gjerne til kjøper.
Ta kontakt på mail eller send en melding via annonsen.
Prisene på bøkene står oppført i parentes bak hver bok i annonseteksten.

Hæren etter annen verdenskrig 1945-1990 (1991)
Utgitt av Hærstaben. Bok med vareomslag. 598 sider. Rikt illustrert, delvis i farver. (250 kr)

Karl H. Brox - Heimevernet 50 år 1946-1996
Bok med vareomslag. 410 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Oddvar Jensen - Det organiserte forsvar i Nord-Norge og distriktskommando Nord-Norge 100 år. (1997)
Bok med vareomslag. 208 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Oberst II Ørnulf Nåvik - Vernepliktens historie 950 - 1996
334 sider. Rikt illustrert. Vedlagt 2 plansjer. (250 kr)

Torbjørn Johannessen - Vakt og vern. Soga om Fjordane Heimeverndistrikt 10 (1989)
Bok med vareomslag. 208 sider. Illustrert. (225 kr)

Major Jørgen Markhus - Fjordane infanteriregiment nr 10
I gamal og ny tid. 782 sider. Rikt illustrert.
Nr. 185 av 1000 nummererte eksemplarer. (450 kr)

Totalforsvaret. Norges Forsvarsforening 1886 - 1991.
Bok med vareomslag. 163 sider. Illustrert.
Vedlagt bilag til totalforsvaret. Norges forsvarsforening`s 75-års jubileum. (150 kr)

Sven-Erik Grieg Smith - Borger og soldat - Historien om det norske reservebefalet og det forsvaret de tjente (1996)
Bok med vareomslag. 286 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

H.M.Kongens garde gjennom 100 år (1957)
Orig. hellerretsbd. VIII + 317 + (3) s. Illustrasjoner. Karter.
Boken er i bra stand. Vareomslaget er slitt.
(Stadig standardverket om den norske konges livgarde). (Solgt)

Forsvarssak er fredssak. (1986)
Norges Forsvarsforening 100 år.
224 sider. Rikt illustrert. Signaturer på forsatsblad. (250 kr)

Hans Christian Erlandsen - Flygende pingviner - Historien om sjømålsraketten Penguin (2003)
324 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Norsk Tidsskrift for Sjøvesens skriftserie - Nummer 1 (1996)
Sjømilitære Samfunds 160 årige historie - Glimt fra perioden 1835-1996
144 sider. Rikt illustrert. (175 kr)

Sjømilitære Samfunds kalender 1814-1964 (1965)
557 sider. (275 kr)

Viseadmiral Thore Horve fra Stavanger - - Glimt fra et eventyr liv i krig og fred. (1997)
Norsk Tidsskrift for Sjøvesens skriftserie - nummer 3.
192 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

Heimevernets landskonkurranse Rogaland 1/7-4/7-1962 (Sandnes)
42 sider. Illustrert. (Solgt)

Med mandat til å drepe. Norske skarpskyttere i Afghanistan forteller (2010)
Bok med vareomslag. 155 sider + billedplansjer (175 kr)

Kampklar. Norske soldater i fredens tjeneste (2007)
Bok med vareomslag. 294 sider. (150 kr)

Tom Bakkeli - Ett skudd. En død. (2008)
Norske skarpskyttere - krigens mest fryktede soldater.
Bok med vareomslag. 169 sider + billedplansjer. (250 kr)

Tom Bakkeli - Norges hemmelige krigere - Kommandosoldater i kamp mot terror (2007)
Bok med vareomslag. 319 sider + billedplansjer. (200 kr)

Tom Bakkeli - Krigere og diplomater (2013)
Bok med vareomslag. 368 sider + billedplansjer. 2. Opplag. (275 kr)

Anders Nilsen & Are Løset - Fallskjermjeger. Arven fra Kompani Linge (2008)
Bok med vareomslag. 158 sider + billedplansjer. (Solgt)

Anders Nilsen - Afghanistan. En reise med norske soldater (2006)
190 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

UD 1-1 Ekserserreglement for hæren (1953)
127 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

UD 9-12-1 Feltarbeidsreglement for hæren (1963)
73 sider + en del vedlegg. Illustrert. Arkivhull. (75 kr)

UD 17-1 Håndbok for soldaten - Hæren (1973)
184 sider + vedlegg. Rikt illustrert. (150 kr)

UD 17-1 Håndbok for soldaten (1951)
245 sider + bilag. Rikt illustrert. (175 kr)

UD 17-1 Håndbok for soldaten (1952)
245 sider + bilag. Rikt illustrert. (lysegrå) (175 kr)

UD 17-1 Håndbok for soldaten (1952)
245 sider + bilag. Rikt illustrert. (grønn) (150 kr)

UD 17-1 Håndbok for soldaten 1953
268 sider + billag. Rikt illustrert. (150 kr)

UD 17-1 Håndbok for soldaten 1955
292 sider + vedlegg. Rikt illustrert. (150 kr)

UD 17-1 Håndbok for soldaten 1957
298 sider + vedlegg. Rikt illustrert. (150 kr)

UD 17-1 Håndbok for soldaten (1966)
231 sider + vedlegg. Rikt illustrert. (150 kr)

UD 17-1. Håndbok for soldaten 1969
229 sider + vedlegg. (200 kr)

Håndbok for menige. "Blåboka". Sjøforsvaret 1965
301 sider + vedlegg. Rikt illustrert. (175 kr)

Håndbok for menige. Sjøforsvaret 1962.
375 sider + vedlegg. Rikt illustrert. (200 kr)

Håndbok for menige i Sjøforsvaret 1973
303 sider + fargeplansjer. Hilsen på forsatsblad. (175 kr)

P. N. Ottestad - Krigen i vår tid (1952)
316 sider. Illustrert.
Utgitt av Heimevernsbladet. (250 kr)

Oslo Befalslag gjennom 100 år 1847-1947 (1947)
224 sider. (150 kr)

Sjøforsvaret i Rogaland - Glimt fra sjømilitære aktiviteter
Rogaland sjøforsvarsdistrikts 20 års jubileumsbok 1976-1996.
Sjøforsvarets tilstedeværelse i Rogaland i 50 år.
286 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Sjøforsvaret dag for dag 1814-2000 (2001)
Bok med vareomslag. 308 sider. Rikt illustrert. Som ny. (375 kr)

A. 62 - Veiledning i utdannelse i kamp og vakthold (1944)
190 sider. (Solgt)

Soldatinstruktion för infaneriet (1944)
336 sider. Rikt illustrert. Svensk. (150 kr)

Reidar Sveen og Otto Preiss - Tjenestehunden. Vakt- og forsvarshunden. (1945)
Oppfostring og opplæring.
116 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Christopher Bruun - Soldat for sanning og rett (1964)
Brev frå den dansk-tyske krigen.
136 sider + billedplansjer. (150 kr)

Øystein Molstad-Andresen - Turbillett til helvete (1974)
(Om fremmedlegionen)
Bok med vareomslag. 147 sider. (Boken har også vareomslag medbundet) (300 kr)

Øystein Molstad-Andresen - Turbillett til helvete (1974)
(Om fremmedlegionen)
147 sider. (225 kr)

Øystein Paulsen - Fremmedlegionen - Mine fem år som legionær (1996)
Bok med vareomslag. 320 sider. Illustrert. (265 kr)

Knut Flovik Thoresen - Nordmenn i fremmedlegionen (2017)
Bok med vareomslag. 320 sider + billedplansjer. Boken er ny. (300 kr)

Elisabeth Nord - Min bror (2008)
Fremmedlegionen - Drøm og brutal virkelighet.
Bok med vareomslag. 222 sider. Rikt illustrert. (325 kr)

Norsk Tidsskrift for Sjøvesen 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991
Innbunden årgang. 200 kr pr årgang. (For bilder av disse se annonse 98707119) (1988 solgt)

UD 17-2. Soldaten i felt (1969)
296 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

UD 17-2. Soldaten i felt (1967)
296 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

UD 17-2. Soldaten i felt (1961)
296 sider. Rikt illustrert. Navnetrekk forsatsblad. (225 kr)

UD 17-2. Soldaten i felt (1960)
296 sider. Rikt illustrert. (225 kr)

UD 17-2. Soldaten i felt (1960)
296 sider. Rikt illustrert. Meget pen. (250 kr)

Norsk Tidsskrift for Sjøvesens skriftserie - Nummer 3
Viseadmiral Thore Horve fra Stavanger - Glimt fra et eventyrlig liv i krig og fred.
192 sider. Rikt illustrert. Hilsen på forsatsblad. (150 kr)

Pål Espen M. Kilstad - Vernepliktshandboka (1999)
Humoristiske bomskot frå forsvaret.
124 sider. Illustrert. (250 kr)

Sola Pistolklubb 1951-2001 50 år.
96 sider. Rikt illustrert. (175 kr)

Innbunden årgang Heimevernsbladet 1949.
Inneholder 12 nummer. (Solgt)

Emil Johansen - Brødre i blodet. I krig for Norge (2011)
Bok med vareomslag. 216 sider + billedplansjer. 3. Opplag. (150 kr)

Hvis det skulle bli krig. Veiledning for for befolkningen (1957)
47 sider. Illustrert. (Solgt)

Selvhjelp i krig (1959)
60 sider. Rikt illustrert. (120 kr)

Jo Stein Moen & Rolf Sæther - Tusen dager (2009)
Norge og den spanske borgerkrigen 1936-3939.
Bok med vareomslag. 371 sider + billedplansjer. (265 kr)

HFL 200-1. Håndbok for soldaten - luftforsvaret (1973)
207 sider + vedlegg. Rikt illustrert. (225 kr)

UD5-148 - Den enkelte mann (1954)
156 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

TJ 12-3-3 Uniformsreglement for hæren - Særtrykk av del III (1962)
Hærens distinksjoner og andre merker.
74 sider. Gjennomillustrert. (Solgt)

Petter Marki - UNEF (2007)
Danor-bataljonen og det norske feltsykehuset Suez, Sinai og Gazastripen 1956-1967.
Bok med vareomslag. 496 sider. Rikt illustrert. Som ny. (495 kr)

Oberst Gudmund Schnitler - Verdenskrigen 1914-1918 (1936)
323 sider + utbrettskart. Rikt illustrert med karter. (150 kr)

Kommandørkaptein Tor Hovland - Bli med til Oscarborg (2005)
2. Opplag. 113 sider. Hilsen på forsatsblad fra forfatteren? (200 kr)

Den Norske Tysklandsbrigade 1947-1953. (1998)
Til Tyskland for freden.
143 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Tysklandsbrigadane - slik vi hugsar dei (1994)
Tysklandsbrigadens Veteranforening, Møre og Romsdal.
80 sider. Illustrert. (200 kr)

Leif C. Rolstad - Tysklandsbrigaden (1983)
Bok med vareomslag. 336 sider + billedplansjer. Meget pen. (295 kr)

Til Tyskland for freden (1949)
134 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Sven-Erik Grieg Smith - For konge og fedreland (1978)
Hæren på Vestlandet gjennom 350 år.
Bok med vareomslag. 324 sider. Rikt illustrert. (275 kr)

Sven-Erik Grieg Smith - For konge og fedreland (1978)
Hæren på Vestlandet gjennom 350 år.
Bok med slitt vareomslag. 324 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

UD 3-1. Veiledning i militært lederskap (1974)
216 sider. Rikt illustrert med bilder og tegninger av Kjell Aukrust. (250 kr)

Thomas Rathsack - Elitesoldat i krig på fremmed jord (2009)
Bok med vareomslag. 302 sider. Illustrert. (200 kr)

Telemark Infanteriregiment nr 3 (1988)
339 sider. Rikt illustrert. (350 kr)

Håndbok for infanteristen (1921)
236 sider. Illustrert. (Solgt)

Håndbok for infanteristen (1925)
186 sider. Illustrert. (Solgt)

Joh. Søhr - Spioner og bomber (1938)
Fra oppdagelsespolitiets arbeide under verdenskrigen.
151 sider + billedplansjer. (200 kr)

Lise Lindbæk - Bataljon Thälmann (1980)
En norsk øyenvitneskildring fra den spanske borgerkrigen.
Bok med vareomslag. 233 sider + billedplansjer. (Solgt)

Krigsskolens historie - Gimlemoen (1985)
174 sider. Rikt illustrert. (350 kr)

Jon Steele - Krigsjunkie (2008)
Med kamera i skuddlinjen.
Bok med vareomslag. 439 sider. 2. Utgave. (200 kr)

Børre R. Gundersen - Distriktskommando Sør- og Vestlandet (2005)
302 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

Hans Olaf Brevig - Heimevernet i Møre og Romsdal 1947-2003 (2004)
272 sider. Rikt illustrert. (275 kr)

Befalsskolen for feltartilleriet (1998)
392 sider. Gjennomillustrert. (350 kr)

Georg Apenes & Tore Dyrhaug - Tyttebærkrigen (1988)
Det norske felttog i Sverige 1788.
151 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Ola K. Christensen - Med luftforsvaret i fredens tjeneste. Norair 1993-1996 (1997)
Bosnia-Hercegovina.
118 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Nils Mellegaard - Ingeniørtroppene 1888-1988 (1987)
347 + 1 sider. Rikt illustrert.
Hilsen fra Sørlandets Ingeniørbataljon på forsatsblad. (250 kr)

Odd T. Fjeld - Kystartilleriet 100 år (1999)
En historisk kavalkade med vekt på kampene i april 1940
79 sider. Illustrert. (150 kr)

N.P.Jensen - Den fransk-tyske krig 1870-1871 (1896)
488 sider + plansjer i farger + utbrettskart. (300 kr)

Våre menn i Gaza I-II (1965-66)
Bind I. Vakttjenesten - Administrasjonen - Hosiptalet i Rafah.
Bind II. Biografisk del. 352 + 483 sider. Rikt illustrert. (750 kr)

Våre menn i Gaza (1965)
Bind I. Vakttjenesten - Administrasjonen - Hosiptalet i Rafah.
352 sider. Rikt illustrert. (350 kr)

Paul Engstad - Fra kald krig til fredsbygging (2001)
Med folk og forsvar gjennom 50 år.
Bok med vareomslag. 228 sider. Rikt illustrert.
Signert av Engstad på forsatsblad. (250 kr)

Henning Mella - For konge og fedreland (2013)
150 dager i Afghanistan.
Bok med vareomslag. 297 sider + billedplansjer. (250 kr)

Admiral C. Sparre - Verdenskrigen tilsjøs (1925)
En oversigt i populær fremstilling.
382 + 1 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Frode Lindgjerdet - Norge og den store nordiske krigen 1700-1721 (2016)
Bok med vareomslag. 214 sider. Rikt illustrert. Som ny. (275 kr)

Per Nilsson-Tanner - Karolinernes dødsmarsj (1968)
Armfeldt-toget gjennom trøndelagen 1718-1719
142 sider. Karter. (275 kr)

Geir Pollen - Armfeldts arme. Historien om en katastrofe (2014)
Bok med vareomslag. 363 sider + billedplandsjer. 2. Opplag. Som ny. (300 kr)

Jillian Becker - Hitlers barn (1978)
Historien om Baader-Meinhof banden.
267 sider + billedplansjer. (225 kr)

Grensevakten årbok 2008
128 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

KFOR kontigentbok III
Det norske bidraget til Kosovo Force, september 2000 - juni 2001
128 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

KFOR kontigentbok II (2000)
Det norske bidraget til Kosovo Force APR99-SEPOO.
152 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Odd T. Fjeld - Klar til strid. Kystartilleriet gjennom århundrene (1999)
411 sider. Gjennomillustrert. (Solgt)

Norsk forsvarshistorie bind 1. (2000)
Krigsmakt og kongemakt 900-1814.
Bok med vareomslag. 334 sider. Rikt illustrert. Som ny. (300 kr)

Norsk forsvarshistorie bind 2. (2001)
Profesjon. Union. Nasjon.
Bok med vareomslag. 344 sider. Rikt illustrert. Som ny. (300 kr)

Norsk forsvarshistorie bind 4. (2001)
Alliert i krig og fred.
Bok med vareomslag. 405 sider. Rikt illustrert. Som ny. (300 kr)

Peter Øvig Knudsen - Blekingegadebanden (2008)
421 sider. Illustrert. (200 kr)

Skyting & våpen (1983)
Jakt. Våpenbruk. Baneskyting. 208 sider + register. (300 kr)

Hermanns-boki (1913)
263 sider + plansjer i farger. Rikt illustrert. Vedlagt et kart (Nordfjordeid).
Boken har bruksspor/noe slitasje. (225 kr)

Peter Englund - Poltava (1993)
Fortellingen om en hærs undergang.
Bok med med vareomslag. 303 sider. (265 kr)

Per Torblå & Nils Mellegaard - Hvalsmoen ekserserplass 1893-1993
261 sider. Rikt illustrert. Nr. 1422 av 2000 nummererte eksemplarer. (350 kr)

Rolf Rasch-Engh - Herr Sinclair dro over salten hav (1992)
Skottetoget og kampene ved Kringen 1612.
96 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Olav I. Ark - Engelsk-norsk militær ordbok (1985)
459 sider. (250 kr)

Bjørn Chritophersen - Vårt forsvars historie (1978)
En oversikt frem til 1940.
Bok med vareomslag. 147 sider + karter. Illustrert. (200 kr)

Hans C. Smith-Sivertsen - Sjøforsvarskommando Vestlandet
Marinekommando Vestlandet. Vestlandet sjøforsvarsdistrikt 1945-2000 (2001)
Bok med vareomslag. 64 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Preben Kannik - Alverdens uniformer i farver (1967)
300 sider. Rikt illustrert. Dansk tekst. (175 kr)

Frantz Rosenberg - Skytterliv. Skytterens abc (1952)
237 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

Rolf J. Widerøe & Hans Petter Aass - Krigshelten (2012)
Historien om marinejegeren og etteretningsagenten Trond Bolle.
Bok med vareomslag. 362 sider + billedplansjer. (Solgt)

Jon Gangdal & Bjørn Gjestvang - Trond Bolle. Alles helt, min mann (2012)
Bok med vareomslag. 259 sider + billedplansjer. 2. Opplag. (275 kr)

Norsk militærhistorisk bibliografi (1969)
Bok med vareomslag. 373 sider. (595 kr)

Arne Odd Johnsen - Krabbekrigen og gjenerobringen av Jämtland (1967)
Bok med vareomslag. 356 sider. Illustrert. (350 kr)

T.Baalsrud - Fortsatt klar til kamp (1984)
Marinens Utskrevne Offiserer 1703-1984
Bok med vareomslag. 166 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

SAP-1(D) - Tjenestereglement for sjøforsvaret SAP-1(D) (1989)
XVII + (1) + 6 + (191) sider. Fargeplansjer. (250 kr)

Minneskrift 1940-1965. Hans Majestet Kongens Garde (1965)
Utgitt av April-Gardistene 1940. 119 sider + annonser. Rikt illustrert. (300 kr)

Sven-Erik Grieg Smith - Også vi når det blir krevet...(2001)
Historien om Hordaland Heimevernsdistrikt 09
Bok med vareomslag. 448 sider. Rikt illustrert. (350 kr)

For å overleve (1973)
125 sider + Personlige vernetiltak. 62 sider. Begge deler rikt illustrert. Noe papirer/brosjyre vedlagt. (250 kr)

For å overleve (1973)
125 sider. Rikt illustrert. (150 kr)

P.F.Rist - En rekrut fra fire og treds (1899)
Folkeudgave. 159 sider. Rikt illustrert. Skinnbind.
Svært pent og tiltalende eksemplar. (250 kr)

Forsvaret og samfunnet (1975)
Utgitt i anledning Oslo Militære Samfunds 150-års jubileum 1. mars 1975
Bok med vareomslag. 380 sider. Illustrert. 3. Opplag. (200 kr)

Norges Offisersforbund 100 år 1896-1996 (1996)
Bok med vareomslag. 448 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Haakon Bull-Hansen - I krig for fred (2008)
12 personlige fortellinger fra Koreakrigen til Afghanistan.
Bok med vareomslag. 292 sider. Illustrert. (250 kr)

Jon Ronson - Menn som stirer på geiter (2009)
Bok med vareomslag. 233 sider. (250 kr)

Sjøoffiser og samfunnsbygger (1995)
Vernepliktige Sjøoffiserers Forening 1895-1995
239 sider. Rikt illustrert. (275 kr)

Kåre Tønnesson - Revolusjonen som rystet Europa (1989)
Frankrike 1789-1815
Bok med vareomslag. 224 sider. Rikt illustrert.
Navnetrekk strøket ut øverst på forsatsblad. (200 kr)

Bjørn Glorvigen - Ved fronten i Vietnam (1967)
153 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Rasmus Glenthøj & Morten Nordhagen Ottosen - 1814 - Krig, nederlag, frihet. Danmark-Norge under Napoleonskrigene.
392 sider. Gjennomillustrert. 2. Opplag. (Solgt)

FR 6-21 Geværlagføreren 1962
118 + 1 sider + vedlegg. Rikt illustrert. (200 kr)

Skyteinstruks for feltartilleri (1969)
5 hefter bundet sammen.
20 + 51 + 32 + 56 + 78 + 48 + 12 sider. Illustrert.
En bunke med papirer følger med. (275 kr)

Marius Thomassen - 90 år under rent norsk orlogsflagg (1995)
255 sider. Rikt illustrert. Stempel "Sjøkrigskolen på forsatsblad. (350 kr)

Christer Lundquist og Bengt Belfrage - Vanviddet på vestfronten (2015)
Norske og svenske soldater i ingenmannsland.
Bok med vareomslag. 350 sider + billedplansjer. (275 kr)

Jacob Børresen, Roald Gjelsten, Tom Kristiansen, Johan H. Lilleheim, Hans Chr. Smith-Sivertsen - Fregatter i storm og stille. Marinens "langskip" 1960-2007 (2007)
Bok med vareomslag. 337 sider. Illustrert. (350 kr)

Mike Peshmerganor - Min kamp mot kalifatet. En nordmanns krig mot IS (2017)
Bok med vareomslag. 279 sider + billedplansjer. Som ny. (275 kr)

Den norske marine 1865-1950 (u.år)
Tillegg til håndbok for menige marinen.
Særtrykk av Nasjonalforlagets storverk Norge på havet under redaksjon av rektor Nils P. Vigeland. 96 sider. Rikt illustrert. (250 kr)

Norsk Tidsskrift for Sjövesen. 100 års jubileumsskrift 1882-1982.
332 sider. Rikt illustrert. (300 kr)

T. K. Olafsen - Sjømilitære korps 1750-1950
En kronikk. Med tegninger av kapteinløytnant Brockmann og skisser av forfatteren. 444 sider. Illustrert. (275 kr)

Alf R. Bjerke - Dragonene. Den aller første Tysklandsbrigaden 1758-62
Bok med vareomslag. 187 sider. (225 kr)

Soldathåndboka 2000/2001
288 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

Stavanger Forsvarsforening 1889-1949 (1949)
86 sider. Illustrert. (200 kr)

Oberst Per Torblå & oberstløytnant Nils Mellegaard - Hvalsmoen ekserserplass 1893-1993 (1993)
261 sider. Rikt illustrert. Nr. 410 av 2000 nummererte eksemplarer. (350 kr)

Petter Marki, Stein Auestad og Rolf Ivesdal - Rogaland Infanteriregiment nr. 8 1628-1995
Fra fähnlein til "ir åtta". 311 sider. Rikt illustrert. Noe røkelukt. (250 kr)

Norske FN-soldater i skuddlinjen Libanon 1978-1998 (2018)
Bok med vareomslag. 456 sider. Rikt illustrert. Boken er ny. (350 kr)

Svein Carl Sivertsen - Rottereiret på Akershus festning (2008)
Et forsvar med brukket rygg. 174 sider. Illustrert. (250 kr)

Ola K. Christensen - Kyststaten Norge: Sjøforsvaret (1999)
155 sider + annonser. Rikt illustrert. (150 kr)

Mot seier i Stillehavet. Amerika går til angrep (1945)
80 sider. Rikt illustrert. Utgitt av det amerikanske krigsinformasjonskontor. (200 kr)

David Miller - The Illustrated Directory of Guns (2005)
A Collector`s Guide to over 2000 Military, Sporting and Antique Firearms. Bok med vareomslag. 752 sider. Gjennomillustrert. (650 kr)

Skytevåpen benyttet av forsvaret etter 1859 (2014)
448 sider. Rikt illustrert. (Solgt)

Magnar Skaret - Politiets våpen (2017)
Fra morgenstjerne til moderne automatvåpen.
Bok med vareomslag. 508 sider. Rikt illustrert. Som ny. Politihistorisk hilsen på forsatsblad fra Magnar. (650 kr)

Sverre Diesen - Militær strategi. En innføring i maktens logikk (2003)
3. Opplag. 168 sider. Illustrert. (275 kr)

FR 6-4. Geværkompaniet i felt (1965)
Hefte 1. Alminnnelige retningslinjer for geværkompaniet i felt.
Hefte 2. Stridsledelse og samband. Hefte 3. Administrasjon og forsyningstjeneste.
Hefte 4. Taktiske forflytninger. Hefte 5. Angrepsstrid.
Hefte 6. Forsvarsstrid. Hefte 7. Oppholdene strid.
Hefte 8. Geværtroppen. Hefte 9. Støttetroppen.
24 + 36 + 40 + 36 + 56 + 56 + 37 + 79 + 33 + 22 sider + vedlegg. (450 kr)

Heimevernsbladet årgang 1947 og 1948
Nr. 1-5 (1947). Nr. 1-12 (1948). Alt sammen bundet i et bind. (450 kr)

Knut Flovik Thoresen - Nordmenn i krig 1850-2019 (2019)
Bok med vareomslag. 416 sider + billedplansjer. Boken er ny. (300 kr)

Harald Høiback & Ole Jørgen Maaø - Luftforsvarets historie fortalt gjennom 75 gjenstander (2019)
360 sider. Rikt illustrert. Boken er ny. (375 kr)

Anders Todal - Underoffisersskulen i Trondheim 1804-1930 (1949)
640 sider. Rikt illustrert. Noe støtt hjørner på omslagspermene. (500 kr)

Tor Georg Monsen - Befalsskolen for Infanteriet (BSI) og Befalsskolen for Infanteriet i Sverige (BSIS) 1945-1946
195 sider. Rikt illustrert.
Nr 9 av 12 nummererte eksemplarer av 1020 trykte eksemplarer.
Hilsen fra Tor (forfatteren?) på forsatsblad. (500 kr)

Jan Bjørkelund - Legionen er vårt fedreland (1981)
En norsk fremmedlegionærs beretning.
Bok med lettere slitt vareomslag. 399 sider + billedplansjer. (Solgt)

G 11. Den enkelte mann - utdannelse for strid - (1950)
144 sider. Rikt illustrert. (350 kr)

MS 5-142-1. Til Prøve.
Geværlaget i strid. (1980)
141 sider. Rikt illustrert. (200 kr)

G1. Handbok for infanteristen (1938)
92 sider. (200 kr)

Even Haga - Norske politi og lensmannsuniformer 1796-1986 med sidevæpning og tilbehør samt norske polititegn
224 sider. Rikt illustrert. Opplag 1000 stk. (Pris 1500 kr)

Jon Rustung Hegland - Norske torpedobåter gjennom 100 år 1873-1973 (1973)
141 sider. Illustrert. Navnetrekk øverst på forsatsblad. (450 kr)

Ståle Yttrehus - Fred og fare. Historien om en norsk soldat i internasjonale operasjoner (2013)
Bok med vareomslag. 236 sider. Som ny. (275 kr)

Annonsen oppdateres jevnlig med nye titler.
Antikvariatet sender gjerne til kjøper.
Ta kontakt på post@toftesantikvariat eller send en melding via annonsen.
Prisene på bøkene står oppført i parentes bak hver bok i annonseteksten.

Generell info

Antikvariatet sender gjerne til kjøper.
Ta kontakt på post@toftesantikvariat eller send en melding via annonsen.
Prisene på bøkene står oppført i parentes bak hver bok i annonseteksten.

Er det en bok som er solgt som du ønsker å kjøpe, så send en mail, så setter antikvariat deg opp på ønskeliste.

Idrettsveien 18, 4328 Sandnes

Annonseinformasjon

FINN-kode 109647334
Sist endret 28. okt. 2020 09:20

Rapporter annonse